Microbiòleg

Descobreix com convertir-te en Microbiòleg de la mà de l'IL3-UB

Els microbiòlegs i les microbiòlogues són els professionals encarregats d’estudiar els microbis, la seva biologia i la seva química. Per això, normalment se centren a resoldre problemes originats en la producció d’aliments, la medicina i la protecció del medi ambient. 

Funcions

Les funcions principals d’un microbiòleg o una microbiòloga són:

 • Investigar les causes de malalties contagioses, intoxicacions o microbis al medi ambient.
 • Estudiar diversos microorganismes, les seves característiques, genètica i estructura cel·lular.
 • Cura de la salut de les persones mitjançant l’estudi i identificació dels microbis que poden ser causants de malalties.
 • Examinar mostres presses dels pacients o d’elements contaminats.
 • Analitzar i ajudar en el diagnòstic mèdic després de l’estudi de la mostra.
 • Assessorar en la planificació de tractaments per malalties derivades de microbis.
 • Identificar les infeccions microbianes.
 • Estudiar la forma de propagació de les infeccions microbianes.
 • Aportar informació rellevant a les autoritats sanitàries.
 • Realitzar controls sanitaris regulars.
 • Investigar casos d’intoxicació alimentària.
 • Realitzar el seguiment de brots.
 • Descobrir l’origen d’intoxicacions o expansió de microbis.
 • Analitzar mostres d’aliments.
 • Desenvolupar i provar productes mèdics vitals.
 • Analitzar eficiències de producció de productes.
 • Realitzar controls de qualitat.
 • Utilitzar els microorganismes per preservar el medi ambient.
 • Investigar els microorganismes que fomenten el canvi climàtic.
 • Treballar en col·laboració amb altres perfils professionals per desenvolupar energies alternatives.

Requisits i habilitats

Com succeeix amb els biòlegs, els microbiòlegs han de comptar amb coneixements avançats sobre química i altres àrees de coneixement específiques. A més a més, és altament recomanable comptar amb els següents requisits i habilitats:

 • Formació superior en microbiologia, biomedicina o biologia cel·lular.
 • Habilitat per resoldre problemes de manera racional.
 • Pensament metòdic, lògic i analític.
 • Atenció en el detall i organització.
 • Treball sota planificació i aprofitant les eines i tecnologies disponibles.
 • Bona comunicació oral i escrita.
 • Capacitat per explicar de manera clara i concisa els resultats obtinguts.
 • Treball en equip i de manera multidisciplinària.
 • Aptituds matemàtiques i de microanàlisi.
 • Habilitat per redactar informes i presentar resultats.
 • Habilitats informàtiques.
 • Mirada observadora i sensata.

El salari d’un microbiòleg o una microbiòloga

El salari mitjà d’un microbiòleg és al voltant dels 35.000 € bruts a l’any. Tot i això, el sou d’un microbiòleg principalment pot començar amb un salari mitjà de 350 € al mes. Amb l’experiència i el temps aquesta quantitat pot arribar a excedir els 4.000 € nets mensuals.

Forma’t per a ser microbiòleg o microbiòloga

El curs d’Implementació de Programes d’Optimització d’ús D’Antimicrobians (PROA) compta amb el coneixement d’experts de primer nivell que t’ajudaran a aconseguir resultats clínics òptims amb base en l’ús d’antimicrobians. També podràs conèixer com minimitzar la toxicitat i altres efectes adversos, reduir els costos de l’atenció mèdica per les infeccions i limitar la selecció de ceps resistents als antimicrobians.