PMO (Product Manager Operations)

Descobreix com convertir-te en PMO (Product Manager Operations) de la mà de l'IL3-UB

El PMO o Product Manager Operations —mànager d’operacions de producte— és el responsable d’una oficina de gestió de projectes, és a dir, és la persona encarregada de gestionar i coordinar diversos projectes d’una organització. Així, és fonamental la feina conjuntament amb altres líders de la companyia i departaments diferents.

Funcions

El PMO ha de ser un perfil flexible, col·laboratiu i amb dots de lideratge per dur a terme diferents funcions com, per exemple:

 • Establir eines i metodologies a utilitzar a la gestió de projectes
 • Evitar problemes de software o de comprensió
 • Definir els estàndards per agilitzar els diferents projectes
 • Prioritzar tasques, feina i projectes
 • Gestionar recursos en funció de la prioritat i importància de cada projecte
 • Gestionar el temps i el pressupost necessari
 • Dur a terme una anàlisi financera exhaustiva, tenint en compte el ROI de cada projecte
 • Adaptar, ampliar o modificar els recursos establerts segons la rendibilitat obtinguda
 • Garantir que la documentació tractada sigui fiable i rigorosa
 • Justificar el pressupost i projectes duts a terme
 • Centralitzar la informació de l’organització de manera ordenada

Requisits i habilitats

Cal destacar que un PMO és un especialista que ha de comptar amb les següents habilitats:

 • Formació especialitzada en gestió de projectes o empreses
 • Control i domini de diverses eines i sistemes de gestió DMS per emmagatzemar i gestionar documents
 • Habilitat per transmetre informació i dades a la resta d’empleats
 • Capacitat de gestionar i dirigir projectes
 • Nivell d’organització alt
 • Flexibilitat i col·laboració per treballar de manera multidisciplinària amb altres equips
 • Capacitat per suportar altes càrregues de feina i responsabilitat

El salari d’un PMO

El salari mitjà d’un PMO a Espanya pot variar entre els 30.000 i els 45.000 euros bruts anuals. L’augment d’aquesta xifra dependrà de la quantitat i importància dels projectes a gestionar per part del PMO.

Forma’t per a ser PMO

A l’IL3-UB comptem amb diferents formacions especialitzades a gestionar els projectes de manera eficient. Amb el nostre Màster en Project Management en línia, obtindràs els coneixements necessaris per donar resposta a les diverses necessitats empresarials.

D’altra banda, aprendre amb el curs en Gestió de Projectes Agile amb Scrum et prepararà per gestionar projectes amb eficàcia seguint aquesta nova metodologia.