Product manager

Descobreix com convertir-te en Product manager de la mà de l'IL3-UB

La planificació, execució i coordinació d’una estratègia de producte és responsabilitat del product manager —mànager de producte—. A aquest perfil professional també se’l pot conèixer com a cap de producte, gerent de producte o responsable de producte.

Funcions

El principal rol d’un product manager radica en la gestió del producte. Les seves funcions són àmplies i, de vegades, compartides amb altres àrees del negoci. Podríem establir que les funcions principals d’aquest perfil són:

 • Crear, generar i desenvolupar idees i oportunitats
 • Efectuar una anàlisi exhaustiva del mercat per trobar oportunitats
 • Efectuar una anàlisi de possibles i nous clients
 • Definir, desenvolupar i crear productes
 • Coordinar diversos departaments implicats en la creació, gestió i llançament del producte
 • Comunicar les característiques i beneficis del producte de manera externa i interna
 • Establir l’estratègia de productes i el pla de màrqueting
 • Analitzar els resultats i vendes del producte
 • Gestionar les incidències i possibles millores del producte o servei dissenyat

Requisits i habilitats

Un product manager ha de comptar amb un perfil multidisciplinari per coordinar-se adequadament amb els diversos departaments implicats en la creació i llançament d’un producte. Les habilitats que acostumen a sol·licitar-se en un product manager són:

 • Coneixements i formació sobre gestió de productes
 • Facilitat per coordinar equips
 • Coneixements tècnics sobre el sector per poder comprendre les oportunitats del producte
 • Facilitat per coordinar equips
 • Coneixements tècnics sobre el sector per poder comprendre les oportunitats del producte
 • Visió àmplia del negoci
 • Empatia per comprendre adequadament les necessitats del client
 • Visió estratègica
 • Capacitat creativa i analítica

El salari d’un product manager

A Espanya el salari mitjà d’aquest perfil pot arribar als 40.000 euros anuals.

Forma’t per a ser product manager

Amb el nostre Màster en Project Management en línia aprendràs a gestionar projectes de manera eficaç amb les eines més avantguardistes del mercat. Seguint la metodologia PMBOK ® seràs capaç de donar resposta a les necessitats empresarials actuals.