Programador BI

Descobreix com convertir-te en Programador BI de la mà de l'IL3-UB

Un programador BI suposa un suport fonamental en moltes tasques relacionades amb Business Intelligence dins de l’empresa. Per això, la seva funció s’ha tornat indispensable en el desenvolupament i la millora interna de moltes companyies de diferents sectors.

FUNCIONS

Les funcions principals d’un programador BI són:

 • Desenvolupar processos d’obtenció i anàlisi de dades
 • Garantir la seguretat i fiabilitat del procés d’anàlisi de dades
 • Dissenyar models de Datawarehouse
 • Implementar els models i els processos amb la màxima flexibilitat i privacitat
 • Crear i presentar informes de dades, quadres de comandament i reporting mitjançant plataformes de BI
 • Dissenyar i executar processos de prova
 • Monitorar processos d’integritat de dades
 • Detectar possibles dificultats o incidències
 • Proposar millores en els sistemes, processos i protocols amb especificacions funcionals
 • Crear estàndards de control i garantir qualitat
 • Col·laborar d’una manera estreta amb l’equip d’IT

REQUISITS I HABILITATS

Un programador BI haurà de comptar amb determinats coneixements tècnics especialitzats en Business Intelligence com ara:

 • Coneixements en programació web, de SQL Server i de PHP
 • Control de Wordpress i Drupal
 • Programació i configuració d’integracions amb CRM o amb altres aplicacions externes
 • Coneixement de motors de base de dades com SQL Server i MySQL
 • Control de dades i gestió de BBDD
 • Maneig d’eines de Business Intelligence com ara Power BI
 • Coneixements complementaris bàsics d’IT
 • Capacitat de treballar per terminis i deadlines
 • Treball en equip i de manera lineal juntament amb altres equips de la companyia

EL SALARI D’UN PROGRAMADOR BI

El salari mitjà d’un programador BI a Espanya és de 24.500 euros anuals, però pot arribar als 35.000 euros anuals després d’aconseguir anys d’experiència i formació addicional.

FORMA’T PER A SER PROGRAMADOR BI

En l’IL3-UB som conscients de la importància que els processos i tecnologies BI tenen dins de qualsevol estructura empresarial. Per això, gràcies al nostre Màster en Business Innovation aconseguiràs els coneixements i eines necessaris per executar una estratègia d’innovació dins de qualsevol organització.