Psicòleg clínic

Descobreix com convertir-te en Psicòleg clínic de la mà de l'IL3-UB

Un psicòleg clínic és un professional especialitzat en salut mental. És qui s'encarrega d'investigar, avaluar, diagnosticar, tractar i prevenir tots els factors que afecten la salut mental i la conducta adaptativa de les persones i que els puguin generar malestar o patiment. La psicologia clínica és una branca de la psicologia especialitzada a avaluar les necessitats, habilitats i comportaments del pacient, que aplica teràpies que també poden incloure les famílies i intervé de forma coordinada amb altres professionals.

FUNCIONS

Els psicòlegs clínics s'encarreguen de problemes o trastorns i de conductes anormals que pugui tenir qualsevol pacient i treballen per prevenir-los. Estudien com es relacionen aquests pacients amb altres individus i ofereixen tractaments a aquestes alteracions de personalitat que es produeixen des de la infància, la vida adulta o la vellesa, i els ajuden a adaptar-se al medi social, familiar i laboral. Les seves funcions habituals són:

 • Avaluar el funcionament cognitiu i l'estat emocional de persones i col·lectius.
 • Identificar problemes de comportament, cognitius, emocionals o socials.
 • Entendre, alleujar i resoldre trastorns psicològics, emocionals, conductuals, etc.
 • Aconsellar i assessorar organitzacions o altres professionals del sistema sanitari sobre varietat de problemes.
 • Prevenir els problemes de salut mental.
 • Promoure la salut mental.
 • Investigar tendències sobre el comportament humà.
 • Ensenyar i formar altres professionals en aquest camp.
 • Gestionar departaments de recursos humans en empreses.

REQUISITS I HABILITATS

Els psicòlegs clínics poden exercir la seva tasca en nombrosos àmbits laborals, des de centres sanitaris de tota mena fins a departaments de recursos humans d'empreses privades o, fins i tot, treballar com a terapeutes pel seu compte. Per fer-ho, han de complir una sèrie de requisits i tenir certes habilitats:

 • Tenir formació universitària en psicologia.
 • Comptar amb una formació específica com a psicòleg clínic.
 • Tenir amplis coneixements sobre malalties mentals i problemes emocionals durant les diferents etapes de la vida de les persones.
 • Dominar les tècniques d’avaluació i diagnòstic de problemes de salut mental.
 • Capacitat d’organització per dissenyar programes de tractament d’acord amb les necessitats de cada pacient.
 • Capacitat analítica per detectar problemes emocionals i malalties mentals.
 • Inquietud per investigar, per mantenir-se al dia dels darrers avenços de la comunitat científica.
 • Empatia per poder prestar ajuda als pacients en les seves necessitats terapèutiques.
 • Habilitats per a la comunicació, tant amb pacients com amb familiars o altres professionals.
 • Capacitat per treballar en equip i coordinar-se amb altres professionals de l'àmbit terapèutic i sanitari.
 • Vocació per ajudar altres persones.

SALARI D'UN PSICÒLEG CLÍNIC

Depenent de la comunitat autònoma on exerceixi la seva tasca, el salari d’un psicòleg clínic pot ser més o menys elevat. La demanda d'aquest tipus de professionals ha augmentat els últims anys a causa de la preocupació creixent de la societat per la salut mental i, per això, els sous poden variar entre els 1.700 i els 2.000 euros al mes.

FORMA’T COM A PSICÒLEG CLÍNIC

Ateses les sortides laborals que actualment té la psicologia clínica, aquest perfil professional compta amb una demanda creixent entre els que ja tenen estudis previs de psicologia. Per això, l'Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona ofereix la possibilitat d'obtenir una formació específica en aquest àmbit a través del Postgrau en Trastorns Mentals Perinatals, que permet atendre amb garanties les dones que ho necessiten durant l'embaràs, el part i el postpart.