Responsable de compliance

Descobreix com convertir-te en Responsable de compliance de la mà de l'IL3-UB

Garantir el compliment de les lleis i el marc regulador és indispensable en una empresa o organització. Per això, cada vegada són més les empreses que decideixen comptar amb aquest servei de manera interna (a través d’un responsable de compliance) en lloc de tenir-lo externalitzat en un bufet d’advocats.

Funcions

El responsable de compliance és la persona encarregada de dissenyar i fer complir el marc regulador i normatiu relacionat amb l’empresa en la qual treballa. De totes maneres, aquesta no és la seva única funció, també haurà de:

 • Dissenyar i gestionar els procediments i polítiques de bones pràctiques
 • Establir la ruta ètica i de bon govern corporatiu
 • Identificar i classificar els possibles riscos empresarials, operatius i legals
 • Crear mecanismes interns de prevenció, control i actuació
 • Traslladar aquestes dades a la resta dels empleats de manera que comprenguin i comparteixin la informació
 • Conèixer els processos i estratègies de l’organització
 • Analitzar els possibles riscos amb cada nou producte o servei

Requisits i habilitats

L’entorn legislatiu és cada vegada més abundant i complex, per la qual cosa els requisits d’un responsable de compliance també són cada vegada més nombrosos. Alguns exemples d’aquests requisits són:

 • Gran predisposició per treballar en col·laboració amb altres línies de negoci
 • Capacitat de transmetre la importància d’innovació a la resta del negoci
 • Coneixements en processos de certificació i regulacions vigents
 • Tenir un gran sentit de l’ètica empresarial
 • Habilitat comunicativa i capacitat influenciadora en les decisions clau a l’empresa

Salari d’un responsable de compliance

El salari d’un responsable de compliance varia bastant depenent de l’empresa contractant. Així, si es tracta d’una gran empresa, podrà estar entre els 80.000 i els 120.000 euros anuals mentre que si es tracta d’una PIME, oscil·la entre els 50.000 i els 60.000 euros anuals.

Forma’t com a responsable de compliance

Si t’interessa formar-te en l’àmbit del compliance o del dret, consulta la nostra àmplia varietat formativa de màsters, postgraus i cursos de dret.