Responsable de medio ambiente

Descobreix com convertir-te en Responsable de medi ambient de la mà de l'IL3-UB

El Responsable de medi ambient controla i realitza seguiments freqüents de les diferents activitats empresarials des d’una perspectiva mediambiental; considera diferents paràmetres, manté un sistema de gestió ambiental i adapta els determinats aspectes per millorar la competitivitat de l’empresa de manera responsable.

Funcions

Avui en dia, en determinades companyies, les funcions d’un Responsable de medi ambient poden coincidir o complementar-se amb les d’un Director de qualitat. Les seves principals funcions són:

 • Identificar i avaluar paràmetres i accions mediambientals amb el fi d’aconseguir els objectius de millora en aquesta matèria
 • Supervisar i controlar el programa o sistema de gestió del medi ambient establert tenint en compte les diferents normes de qualitat i medi ambient necessàries (IFS, Global GAP, Producció Ecològica, etc.)
 • Gestionar inspeccions i auditories
 • Atendre peticions, suggeriments o reclamacions de clients específiques amb el medi ambient
 • Ocupar-se de l’atenció a proveïdors per garantir la gestió mediambiental: laboratoris, certificadores, empreses de neteja, etc.
 • Crear amb altres departaments el pla d’auditories internes i externes
 • Controlar i supervisar la gestió de residus de la companyia
 • Supervisar el manteniment, la higiene i la neteja dels espais o productes
 • Controlar la traçabilitat en cas que l’empresa estigui relacionada amb l’alimentació

Requisits i habilitats

És altament recomanable que un Responsable de medi ambient tingui formació específica en qualitat i medi ambient, però, a més a més, és favorable comptar amb les següents habilitats o coneixements:

 • Comptar amb formació relacionada amb l’àrea de la química o l’enginyeria ambiental
 • Disposar d’un postgrau o màster específic en temes de medi ambient o sostenibilitat
 • Tenir coneixements avançats de les normes ISO 14.001: 2015 i ISO 50.001:2018
 • Posseir coneixements tècnics relatius als equips de procés de fabricació
 • Tenir disposició per l’anàlisi i recollida de mostres en el terreny
 • Disposar de capacitat organitzativa i de planificació
 • Ser perfeccionista, tenir gust pel detall i el treball minuciós
 • Tenir bona habilitat comunicativa i de lideratge
 • Disposar de capacitat d’anàlisi i resolució de conflictes

El salari d’un Responsable de medi ambient

A Espanya, el salari d’un Responsable de medi ambient en jornada completa pot estar entre els 25.000 i els 32.000 euros bruts anuals.

Forma’t per a ser Responsable de medi ambient

A l’IL3-UB comptem amb una gran oferta formativa per adquirir els coneixements d’un Responsable de medi ambient. Consulta els diferents postgraus, màsters i cursos aquí i escull el que més s’adapti als teus objectius i necessitats.