Responsable de Relacions Institucionals

Descobreix com convertir-te en Responsable de Relacions Institucionals de la mà de l'IL3-UB

El o la responsable de relacions institucionals és la persona encarregada d’adquirir, traslladar i transmetre la informació rellevant sobre un fet, activitat, col·lectiu o sector a diferents agents implicats o possiblement implicats. La seva tasca es pot dur a terme tant en l’àmbit públic com en el privat.

FUNCIONS

Malgrat que les funcions d’un responsable de relacions institucionals poden semblar molt àmplies, són prou precises i detallades:

 • Informat sobre els interessos legítims d’un sector, empresa o persona.
 • Mantenir una estreta relació amb els diversos poders a escala europea, autonòmica i estatal.
 • Elaborar i implementar programes, procediments i plans per fer créixer i enfortir les relacions d’una institució o empresa.
 • Promoure la gestió de convenis amb altres empreses o entitats.
 • Representar l’empresa o institució davant de governs, organismes públics o privats.
 • Aplicar el protocol establert per l’empresa.
 • Ser la persona encarregada de l’assessorament de la direcció en relació amb les seves competències.
 • Coordinar àrees i departaments diferents de l’empresa per al desenvolupament i programació d’accions.
 • Informar i programar en la direcció diversos esdeveniments relacionats amb la participació i millora de la reputació en el sector.
 • Gestionar la difusió de publicacions a escala institucional.
 • Elaborar publicacions, informes i presentacions per a mitjans de comunicació diferents.
 • Revisar la documentació generada i comprovar el protocol establert i el codi de conducta.
 • Estar alerta i alinear els compromisos de l’empresa amb els de la societat i l’administració pública.
 • Enfortir la relació amb institucions, organismes públics i altres empreses.
 • Generar moments de col·laboració i convenis.
 • Definir i realitzar actes juntament amb el departament de comunicació i màrqueting.

 

REQUISITS I HABILITATS

Un responsable de relacions institucionals ha de disposar de certes habilitats i requisits indispensables per poder dur a terme les seves funcions correctament:

 • Comptar amb habilitats que afavoreixin l’assoliment de metes i objectius.
 • Ser una persona disposada a afavorir el seu autodesenvolupament.
 • Gran habilitat comunicativa i capacitat per deseixir-se’n bé.
 • Tenir dots de persuasió i capacitat de negociació.
 • Tenir altes competències i coneixements diplomàtics.
 • Ser coneixedor dels comportaments protocol·laris que s’han de seguir a cada situació.
 • Ser capaç de generar convers ai orientar-la cap a temes determinats,
 • Ser una persona endreçada i amb gust pels detalls.
 • Tenir grans habilitats socials i amb gust pels detalls.
 • Comptar amb formació específica sobre relacions institucionals o diplomàtiques.

SALARI D’UN RESPONSABLE DE RELACIONS INSTITUCIONALS

El salari d’un responsable de relacions institucionals dependrà de l’empresa contractant i del nivell d’importància que tingui aquest lloc de treball dins de l’organització. Per això, el sou mitjà nacional pot estar entre els 31.000 € fins als 60.000 € anuals en organitzacions de més grandària i amb una capacitat econòmica superior. 

FORMA’T COM A RESPONSABLE DE RELACIONS INSTITUCIONALS

T’agradaria poder treballar en un futur com a responsable de relacions institucionals. A IL3-UB oferim el nostre Màster en Direcció de la Comunicació Corporativa i Sostenibilitat perquè puguis adquirir les habilitats i els coneixements que demana aquest perfil. Es tracta d’una formació enfocada a diversos aspectes de la comunicació i de la sostenibilitat dintre de les empreses i organitzacions.