Responsable de sostenibilitat

Descobreix com convertir-te en Responsable de sostenibilitat de la mà de l'IL3-UB

El responsable de sostenibilitat és un dels perfils la demanda professional del qual augmenta cada vegada més degut a l’aposta mediambiental creixent que es continua generant en institucions, organitzacions i empreses.

FUNCIONS

El responsable de sostenibilitat és la persona encarregada de nombrosos aspectes relacionats amb una gestió eficient dels recursos:

 • Identificar les possibles àrees o accions en els quals l’empresa pot millorar el seu equilibri o compromís mediambiental.
 • Avaluar i analitzar les diverses polítiques i processos empresarials respecte dels acords i compromisos sostenibles.
 • Implementar estratègies per abordar o treballar en diversos temes o projectes mediambientals.
 • Apostar per l’educació sobre la sostenibilitat empresarial i fomentar accions sostenibles com el reciclatge, la reutilització o la bona gestió dels béns materials.
 • Implementar polítiques sostenibles dins l’organització.
 • Implementar millores en el negoci amb el fi de millorar la sostenibilitat del negoci.
 • Investigar sobre interessos, problemes i preocupacions mediambientals en l’actualitat.
 • Tenir en compte la viabilitat, rendibilitat i facilitat d’establir accions mediambientals.
 • Elaboració d’informes i documentacions requerides per a projectes, propostes o sol·licituds diferents.
 • Assegurar el compliment de reglaments i lleis mediambientals actives. 

REQUISITS I HABILITATS

Amb el fi de poder dur a terme les seves funcions d’una manera adequada, és necessari que la persona responsable de sostenibilitat compta amb els següents requisits i habilitats:

 • Ser una persona creativa per proposar noves formes amb les quals incorporar la sostenibilitat al negoci.
 • Bona capacitat comunicativa, escrita i verbal.
 • Capacitat per transmetre idees generals i punts clau de manera concisa i professional.
 • Comptar amb habilitats organitzatives.
 • Capacitat per equilibrar diverses tasques i projectes.
 • Alt compromís per garantir el compliment de les normes.
 • Estar informat sobre assumptes i normativa mediambiental.
 • Tenir un pensament crític per poder avaluar amb criteri els terminis, activitats i estratègies existents.
 • Disposar de coneixements generals sobre biologia, física o química.
 • Disposar de formació específica en ciències ambientals, sostenibilitat o temes de conservació.

SALARI D’UN RESPONSABLE DE SOSTENIBILITAT

El salari d’un responsable de sostenibilitat oscil·la a Espanya entre els 40.000 € i els 80.000 € anuals bruts. Tot això dependrà dels tipus de projectes a dur a terme, la grandària de l’empresa, la responsabilitat del lloc de treball i l’experiència del professional.

FORMA’T COM A RESPONSABLE DE SOSTENIBILITAT

Si vols convertir-te en responsable de sostenibilitat, el Postgrau en Economia Circular i Sostenibilitat d’IL3-UB et proporcionarà les respostes a diverses demandes i necessitats actuals al voltant de la gestió de la transformació de les organitzacions mitjançant projectes relacionats amb l’economia circular i la sostenibilitat.