Responsable de trade marketing

Descobreix com convertir-te en Responsable de trade marketing de la mà de l'IL3-UB

Incrementar el nombre de vendes és una de les funcions principals del responsable de trade marketing —o responsable de màrqueting de comerç—, un perfil enfocat en el client comprador i especialitzat en màrqueting.

Funcions

El responsable de trade marketing té diversos fins relacionats amb impulsar les vendes a través de diversos programes i planificacions de màrqueting. Les seves funcions poden variar depenent de l’empresa i del seu posicionament en l’organigrama general, però, en general, les seves funcions principals són:

 • Crear i coordinar diverses estratègies de vendes i de màrqueting
 • Fer la previsió de vendes segons els escenaris d’inversió
 • Millorar la rotació dels diferents punts de venda
 • Impulsar les vendes de l’empresa mitjançant la coordinació de diverses promocions i estratègies de màrqueting
 • Aplicar estratègies de màrqueting a diversos canals amb el fi de fomentar les vendes en clients o empreses compradores
 • Analitzar l’evolució del producte i la posició del client
 • Establir aspectes i condicions comercials
 • Crear, coordinar i realitzar el seguiment de diverses activitats publicitàries i promocions
 • Realitzar serveis logístics i administratius
 • Implementar eines d’intel·ligència comercial i nous models de col·laboració o de resposta eficient a consumidors

Requisits i habilitats

Alguns dels requisits en un responsable de trade marketing són:

 • Comptar amb formació relacionada amb el màrqueting, l’administració d’empreses o l’economia
 • Tenir iniciativa i autonomia en el dia a dia
 • Comptar amb visió estratègica, capacitat analítica i creativa
 • Ser capaç de treballar sota pressió i en equip
 • Conèixer les xarxes socials i altres eines de màrqueting i comunicació
 • Disposar de formació específica en màrqueting o gestió de vendes
 • Tenir un coneixement avançat en sistemes de gestió de continguts com el paquet MS Office Professional o Wordpress
 • Posseir habilitat comunicativa
 • Ser flexible i capaç per adaptar-se a nous projectes, equips i entorns

El salari d’un responsable de trade marketing

El sou anual d’un responsable de trade marketing sou estar entre els 30.000 i els 40.000 euros bruts de mitjana. S’ha de tenir en consideració tant el perfil i el sector de l’empresa contractant, com l’experiència professional del treballador.

Forma’t per a ser responsable de trade marketing

El món de les vendes i del màrqueting caminen de forma paral·lela en determinades empreses. Per això, formacions com el nostre Màster en Direcció Estratègica de Màrqueting, Vendes i Sostenibilitat aporten coneixements essencials —ja sigui de vendes com de màrqueting— per així aconseguir professionals totalment multidisciplinaris