Màster de Formació Permanent en Arquitectura ...

Afegir a favorits
Empresa, Transformació i Sostenibilitat

Màster de Formació Permanent en Arquitectura Sostenible i Simulació Energètica

Online
57 setmanes
Màster en Arquitectura Sostenible i Simulació Energètica

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

24/4/2023 - 30/5/2024

Modalitat

Online

Preu

3.900

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

Potser el repte més important d'avui dia és el canvi climàtic. Cada vegada hi ha més pressió en el sector de la construcció, en el qual les institucions publico-privades demanen edificis amb materials més naturals i ecològics, i s'optimitzen les solucions dels elements passius i amb sistemes energètics més eficients atenent el procés en tot el seu cicle de vida. A més, augmenta l'exigència de confort per als ocupants, per la qual cosa s’ha de dotar els espais amb sistemes de monitorització i regulació específics per oferir un sistema Intel·ligent global.

En la reducció d'energia és fonamental aprendre com simular l'edifici energèticament, buscant millors maneres de baixar consums, augmentant l'ús d'energies renovables o fonts més netes i buscant millores passives en el disseny integrat.

Objectius

 • Adquirir les bases teòriques i pràctiques necessàries per assolir una arquitectura sostenible i energèticament eficient, amb l'objectiu de complir les exigències normatives més actuals en l'àmbit de la rehabilitació d'edificis i obra nova.
 • Conèixer i saber manejar diverses estratègies i tècniques de disseny passiu (orientació, ponts tèrmics, il·luminació natural, etc.) i actiu (calefacció i ACS, climatització, il·luminació artificial, etc.) per millorar el rendiment energètic de l'edifici.
 • Adquirir coneixements i eines per elaborar l'anàlisi del cicle de vida de l'edifici (bases de dades de materials de baixes emissions, declaració mediambiental del producte DAP, anàlisi cost-benefici, interpretació i anàlisi dels principis generals d'un ACV i les seves eines).
 • Entendre els conceptes i principis dels edificis d'energia zero (NZEB) i els edificis d'energia gairebé zero (NNZEB).
 • Conèixer i saber aplicar les principals eines de certificació energètica internacional (LEED, BREEAM, Passivhaus).
 • Conèixer els aspectes clau en la programació de qualsevol modelador energètic que es troba en el mercat.
 • Conèixer el ventall de programes desenvolupats en el mercat que hi ha disponibles actualment.
 • Saber fer un modelatge i una simulació virtual de qualitat tot aprofitant les possibilitats de cadascun dels programes estudiats.
 • Conèixer els aspectes fonamentals relacionats amb la simulació i el BIM.
 • Ser capaç de modelar edificis i analitzar-ne els resultats obtinguts
 • Capacitar-se en l'aprenentatge dels diversos sistemes de climatització actius que es poden modelar al simulador.
 • Adquirir coneixements sobre els modelatges avançats, la ventilació natural, BIM i l'eficiència energètica.
 • Saber fer processos de modelització i simulació energètica, analitzar-ne els resultats i proposar mesures de millora de l'eficiència energètica i d'edició dels informes finals.
 • Ser capaç de preparar el model BIM per a la realització de les simulacions amb l'objectiu d'aconseguir el crèdit de la certificació mediambiental LEED.

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Arquitectura Sostenible i Simulació Energètica per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Estàndard Passivhaus i NZEB
1.1. Introducció i conceptes bàsics
1.2. Introducció al curs i metodologia
1.3. Plantejaments generals estàndard Passivhaus
1.4. Definició i conceptes bàsics
1.5. Arquitectura passiva, estratègies bioclimàtiques
1.6. Edificis de baix consum (NZEB). Metodologies i aplicació
1.7. Sistemes passius
1.8. Ubicació i orientació de l'edifici
1.9. Envolupant tèrmica i compacitat
1.10. Obertures i protecció solar
1.11. Aïllament i inèrcia tèrmica
1.12. Concepte de ventilació
1.13. Programes de càlcul: PHPP i Metonorm
1.14. Càlculs simplificats EN-13790
1.15. PHPP: sistemes passius
1.16. PHPP: sistemes actius
1.17. Modelat amb DesignPH
1.18. Teoria ponts tèrmics
1.19. Explicació general dels ponts tèrmics
1.20. Normativa en relació amb els ponts tèrmics
1.21. Ponts tèrmics i la certificació Passivhaus
1.22. Programa de càlcul Therm: Ponts tèrmics

2. Sistemes actius. Energies renovables
2.1. NZEB, cap a un edifici de consum nul
2.2. Ventilació mecànica
2.3. Geotèrmia
2.4. Aerotèrmia I
2.5. Aerotèrmia II
2.6. Solar tèrmica
2.7. Fotovoltaica
2.8. Biomassa
2.9. Microgeneració
2.10. Sistemes radiants
2.11. Monitoratge
2.12. Il·luminació
2.13. Exercicis pràctics il·luminació
2.14. Exercicis pràctics solar tèrmica i FV

3. Il·luminació BIM amb Dialux EVO i Revit
Il·luminació artificial: Característiques
3.1. Presentació del curs. Presentació de programes de càlcul. Relació amb programes BIM
3.2. Avantatges i desavantatges de cada programa de càlcul
3.3. Característiques de lluminàries. Història
3.4. Il·luminació artificial. Paràmetres físics
3.5. Funcionament halogen, sota consum, descàrrega, led, oled
3.6. Normativa de referència (interiors i exteriors)
3.7. Il·luminació natural: Característiques
3.8. Característiques bàsiques. Paràmetres fonamentals
3.9. Definició Daylight Factor i la seva aplicació
3.10. Sistemes de protecció de llum natural. Sistemes de control. Sistemes de captació
3.11. Il·luminació natural en interiors i exteriors. Normatives
3.12. Aplicació en Certificats Internacionals (LEED, VERDE, BREAM)
3.13. Introducció a DIALux Evo: Dibuix i modelatge
3.14. Diferències entre DIALux i DIALux evo. Configuració bàsica
3.15. Crear espais des de la importació d'imatge o CAD
3.16. Crear elements. Inserir portes i finestres. Crear sostres i cobertes
3.17. Crear elements. Modelar escena exterior. Inserir mobiliari i objectes
3.18. Utilitzar colors i textures
3.19. Modelatge i anàlisi lumínic amb DIALux Evo
3.20. Utilitzar catàleg de lluminàries. Inserir i organitzar lluminàries
3.21. Aplicació de les normatives
3.22. Càlculs i supervisió de resultats
3.23. Renderitzat amb falsos colors
3.24. Configuració bàsica d'output
3.25. Modelatge avançat amb DIALux Evo
3.26. Modelatge d'un edifici multiplanta. Creació de buits
3.27. Creació d'objectes personalitzats
3.28. Importació i edició de textures
3.29. Importació de models 3D
3.30. Inserir superfícies i punts de càlcul
3.31. Anàlisi avançada amb DIALux Evo
3.32. Calcular la superfície per a espais de treball segons la normativa
3.33. Dibuixar àrees. Configurar colors falsos i isolínies
3.34. Processar espectres
3.35. Il·luminació d'escenes
3.36. Com utilitzar la llum diürna en espais exteriors
3.37. Creació de vistes amb DIALux Evo
3.38. Creació de vistes i raytracing
3.39. Inserir textos i dimensions
3.40. Configuració i personalització d'output
3.41. Exportació de DWG i IFC
3.42. Autodesk Revit i altres eines d'anàlisi lumínica
3.43. Modelatge i importació. Creació d'objectes i flux de treball amb DIALux
3.44. Actualitzar lluminàries en Revit des de DIALux passant per Dynamo
3.45. Anàlisi zona climàtica. Anàlisi solar i anàlisi d'ombres
3.46. Estudi solar i d'il·luminació amb eines d'anàlisi energètica
3.47. Altres aplicacions integrables a Revit

4. Software de simulació. OpenSource/OpenStudio/SketchUp
4.1. Simulació energètica d'edificis amb OpenStudio
4.2. Introducció a OpenStudio i SketchUp Plug-in.
4.3. Interfície SketchUp
4.4. Modelatge de geometria. Creació d'espais
4.5. OpenStudio User Scripts
4.6. Construccions
4.7. Definició d'espais
4.8. Zones tèrmiques
4.9. Renderitzacions en OpenStudio
4.10. Modelatge d'ombres
4.11. OpenStudio inspector
4.12. Interfície US
4.13. Introducció de clima
4.14. Horaris, construccions i càrregues tèrmiques
4.15. Tipus d'espai
4.16. Orientació
4.17. Zones tèrmiques
4.18. Introducció de sistemes actius
4.19. Mesures
4.20. Simulació
4.21. Anàlisi de dades i resultats

5. Simulació energètica amb BIM
5.1. BIM 6D: BIM aplicat a l'eficiència energètica dels edificis
5.2. BIM (Building Information Modeling). Introducció a la modelització amb Autodesk Revit
5.3. BEM (Building Energy Modeling). El model energètic amb Autodesk Revit
5.4. Optimització energètica de l'edifici (Autodesk Insight: DOE2-EnergyPlus)
5.5. Anàlisi de la radiació solar i il·luminació natural de l'edifici (Autodesk Insight Plug-in)
5.6. BIM 6D: BIM aplicat a l’ eficiència energètica dels edificis.
5.7. BIM (Building Information Modeling). Introducció a la modelització amb Autodek Revit
5.8. BEM (Building Energy Modeling). El model energètic amb Autodek Revit.
5.9. Optimització energètica de l'edifici (Autodesk Insight: DOE2-EnergyPlus)
5.10. Anàlisi de la radiació solar i il·luminació natural de l'edifici (Autodesk Insight Plug-in)

6. DesignBuilder. Sistemes passius
Introducció a la simulació energètica d'edificis
6.1. Principis dels sistemes passius en DesignBuilder
6.2. Modelatge base I
6.3. Introducció Design Builder. Conceptes bàsics
6.4. Modelatge de l'edifici
6.5. DesignBuilder. Modelatge base II
6.6. HVAC simple, HVAC compacte
6.7. Components, plantilles i render
6.8. Simulacions termodinàmiques
6.9. Sistemes de ventilació en edificació
6.10. Requeriments generals
6.11. Condicions per complir
6.12. Qualitat de l'aire interior
6.13. Normativa espanyola amb conformitat (CTE, RITE)
6.14. Sistemes de ventilació natural
6.15. Ventilació mecànica
6.16. Sistemes de ventilació manera mixta
6.17. Normatives a tenir en compte (ASHRAE, CIBSE)
6.18. Mètodes de càlcul
6.19. Estimació de velocitats d'aire dins d'edificis
6.20. Ventilats naturalment
6.21. Disseny de sistemes de ventilació natural
6.22. Ventilació Natural a DesignBuilder.
6.23. AirFlowNetwork & CFD
6.24. Ventilació natural. Design Builder
6.25. Ventilació natural programada
6.26. Ventilació natural calculada
6.27. Modelització i anàlisi de resultats
6.28. Computational Fluid Dynamics (CFD) a Design Builder
6.29. Il·luminació natural, radiació solar i simulació de sistemes passius a DesignBuilder
6.30. Simulació energètica d'un cas pràctic

7. DesignBuilder. Sistemes Actius
7.1. Introducció a DesignBuilder
7.2. EnergyPluS i DesignBuilder
7.3. Entorn de DesignBuilder
7.4. Mòdul de disseny de calefacció
7.5. Mòdul de disseny de refrigeració
7.6. Mòdul de disseny a DesignBuilder
7.7. HVAC a EnergyPluS
7.8. HVAC detallat DesignBuilder
7.9. Pràctica (Programacions)
7.10. Dimensionat HVAC Simple. Pràctica II
7.11. Definició de HVAC a EnergyPluS
7.12. Simulació HVAC a EnergyPluS
7.13. Circuits, ramals i connectors
7.14. Convertir esquema HVAC en diagrames d'EnergyPluS
7.15. Connectors, components, nodes
7.16. Administrador de consigna
7.17. Convertir esquema HVAC en diagrames d'EnergyPluS
7.18. Condicions de la simulació
7.19. Cabal i distribució de flux I
7.20. Distribució de flux II
7.21. Control de temperatura i perduda per distribució
7.22. Pressió del circuit
7.23. HVAC detallat a DesignBuilder
7.24. Circuits d'aire
7.25. Circuits de planta d'aigua d'habitatge
7.26. Circuit de calefacció
7.27. Aire condicionat
7.28. Ventilació mecànica
7.29. Circuits auxiliars i acumulació
7.30. Aerotèrmia
7.31. Exemples d'aerotèrmica
7.32. Aerotèrmia amb terra radiant
7.33. Aerotèrmia amb terra radiant a baixa temperatura
7.34. Aerotèrmia amb terra radiant i ACS

8. Anàlisi del cicle de vida de l'edifici (ACV)
8.1. Fonaments en l'anàlisi de cicle de vida. Orígens i antecedents. Definició i conceptes a ACV. Anàlisi de cicle de vida del producte
8.2. Economia circular. Inventari de cicle de vida (ICV) i avaluació de l'inventari (EICV). Etapes en la realització d'un inventari. ACV
8.3. "Cradle to cradle" d'un producte. Anàlisi i maneig de l'Excel en l'ACV
8.4. Ecodisseny, ecoetiquetes i passaport de materials. Definició i tipus d'ecoetiquetes. Normes ISO relatives a l'etiquetatge. Ecoetiqueta europea. Definició, continguts i aplicacions de les Declaracions Ambientals de Producte (DAP)
8.5. Normativa, Metodologia i Aplicacions de l'ACV al sector de la construcció. Anàlisi del cicle de vida aplicat a productes de la construcció. Anàlisi de cicle de vida aplicat a edificis (energia embeguda en materials). Anàlisi de cicle de vida aplicat a infraestructures urbanístiques.
8.6. Metodologies per a la certificació mediambiental d'edificis. Metodologies de certificació: LEED, BREEAM, HQE i CASBEE i eina VERD.
8.7. Eines per a l'anàlisi del cicle de vida d'edificis. Principals bases de dades i eines informàtiques per a l'aplicació de l'ACV al sector de la construcció. Eines informàtiques i exercicis pràctics d'anàlisi de cicle de vida. Anàlisi cost-beneficis.

9. Casos d'estudis pràctics

10. Projecte Final de Màster (PFM)

Destinataris

 • Arquitectes i enginyers d'edificació i arquitectes tècnics.
 • Altres perfils: economistes i altres titulats experts en el sector de l'energia i amb coneixements previs de l'àmbit del màster.
 • Altres perfils professionals que treballin en empreses del sector energètic.

Professorat

Direcció

Sra. Lila Herrera

Coordinació

Sra. Manuela Ianni
PhD. Arquitecta Senior REVIT ARCHITECTURE and REVIT MEP Specialist (Official Autodesk Certificate). Especialista en diseny sostenible i licitacions públiques.

Quadre docent

Sr. Sergio Cabrera Sánchez
Arquitecte tècnic i enginyer de l'Edificació. Certified Passivhaus House Designer. Consultor especialitzat en el disseny d'edificis NZEB i Passivhaus.

Sr. Daniel Corbi Sanchez
Arquitecte. Dissenyador Passivhaus i Membre de l'IPHA. Design Builder Passivhaus, Breeam, Lea & Well.

Sr. Alfonso Godoy Muñoz
Especialista en sostenibilitat, eficiència energètica i bioclimatisme. Màster de Sostenibilitat, especialitat en Edificació. Arquitecte, Universitat de Les Palmes de Gran Canària.

Sra. Manuela Ianni
PhD / BIM Manager.

Sr. Victor Moreno Solana
Arquitectura tècnica. Enginyer de l'edificació. Màster oficial en Sistemes de Climatització i Eficiència energètica en edificació. CEM. CMVP. LEED AP. BREEAM Assesor.

Sra. Fiorella Schiavo
PhD candidata en Geografia i Gestió Medioambiental, Universitat de Barcelona. Certificació Autodesk Revit Professional. Experta en programació BIM. BIM Management PGDip, Universitat de Barcelona.

Contacte

Econova Institute of Innovation

Adreça:

C/Ciutat de Granada, 150 3ª planta
08018. Barcelona

Web: www.econova-institute.com