Màster en Càlcul i Modelat BIM d'Instal·lacio...

Afegir a favorits
Ciències Ambientals i Ecologia

Màster en Càlcul i Modelat BIM d'Instal·lacions

Online
57 setmanes
cursos zigurat

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

14/11/2022 - 15/12/2023

Modalitat

Online

Preu

6.900

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

L'objectiu del Màster en Càlcul i Modelatge BIM d'Instal·lacions és que els nostres alumnes avancin com a professionals i puguin desenvolupar projectes d'instal·lacions, tant en l'aspecte de càlcul i disseny com en la tasca de modelatge, mitjançant un programa basat en la interoperabilitat BIM. Es potenciarà la fluïdesa i la confiança en la gestió integral dels projectes, tenint en compte totes les parts que influeixen en l'elaboració de qualsevol projecte de l'edificació, i s’aconseguirà una notable millora en l'eficiència i rendibilitat del treball.

Amb el propòsit de flexibilitzar els diferents temes tractats i donar a cada alumne una formació única i específica en la seva àrea d'interès, el màster s'estructura en diferents mòduls, segons àrees específiques. No tots els temes dins d'un mateix mòdul seran obligatoris, hi haurà algunes parts optatives que es podran desenvolupar i avaluar solament si l'alumne ho desitja.

L'actual i creixent demanda energètica, juntament amb la disminució de recursos energètics, està fent que les fonts d'energia renovables estiguin prenent una major rellevància. L'edificació no queda aliena a tota aquesta transformació. És per això que les instal·lacions i el condicionament de l'edifici han d'ajustar-se a aquestes noves exigències.

En aquest context el Màster en Càlcul i Modelatge BIM d'Instal·lacions dotarà al professional d'uns coneixements sòlids i innovadors que el capacitaran per a optimitzar energèticament l'edifici com a conjunt, sigui en obra nova o en rehabilitació.

A més, un dels perfils més demandats en el sector de l'edificació actualment sol·licita uns sòlids coneixements d'integració del BIM, que es desenvoluparan des de l'inici del màster, adquirint coneixements d'interoperabilitat amb els programes BIM de referència en el mercat. Aquest procés d'intercanvi d'informació es realitzarà a través de l'estàndard IFC desenvolupat per Building SMART, que permet intercanviar informació geomètrica i analítica entre diferent programari d'arquitectura i enginyeria, tant de disseny com de càlcul d'instal·lacions, que s'empra per a l'elaboració d'un projecte pels diferents agents intervinents durant tot el seu cicle de vida.

Objectius

  • Formar-se en el disseny, el càlcul i la coordinació de les diverses disciplines (prioritàriament, les instal·lacions) que intervenen en l'edificació, des d'un punt de vista professional i pràctic, i en l'aplicació de solucions tant en l'obra nova com en la rehabilitació.
  • Enfocar-se cap a l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Tres raons per escollir-lo

  • La demanda energètica i la disminució dels recursos, necessita nous professionals amb una major sensibilitat mediambiental per dissenyar acondicionaments tèrmics eficaços i sostenibles.
  • Els professors son experts del sectors que comunicaran des de l’experiència personal, tant a des de la part tècnica como operativa, i et transmetran tots els seus coneixements.
  • Tindràs accés a les eines de les millors empreses de software aplicades a l’enginyeria d’instal·lacions de climatització: CYPE Ingenieros, Carrier, Sedical

VÍDEO RELACIONAT

Acreditació acadèmica

Màster en Càlcul i Modelat BIM d'Instal·lacions per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Disseny i Construcció
1.1. Exigències bàsiques, coordinació i gestió d'instal·lacions
1.2. Estudi tèrmic
1.3. Estudi acústic
1.4. Protecció contra incendis

2. Instal·lacions hidrosanitàries i mecàniques
2.1. Fontaneria
2.2. Sanejament
2.3. Combustibles gasosos
2.4. Parallamps

3. Climatització
3.1. Presa de contacte
3.2. Qualitat de l'aire interior
3.3. Càrregues tèrmiques
3.4. Sistemes de climatització (HVAC)
3.5. Energies renovables - Energia solar tèrmica
3.6. Energies renovables - Altres energies renovables
3.7. Execució, posada en marxa i manteniment

4. Electricitat i eficiència energètica
4.1. Il·luminació
4.2. Electricitat (Convencional)
4.3. Electricitat (Subministrament fotovoltaic)
4.4. Domòtica
4.5. Simulació i eficiència energètica
4.6. Certificació i estàndards de construcció sostenible

5. Projectes
5.1. Rehabilitació d'un edifici d'habitatges per a ús hoteler, o
5.2. Llicència d'activitat d'una nau industrial, o
5.3. Habitatge unifamiliar aïllat

Destinataris

Professionals iberoamericans del sector de la construcció que tinguin la llicenciatura d'Arquitectura, els títols d'Enginyeria de l'Edificació, Enginyeria de Camins o Enginyeria Industrial, o més de cinc anys d'experiència en el sector i que vulguin especialitzar-se en el càlcul, el disseny i el modelatge d'instal·lacions per a edificació amb metodologia BIM tant amb la normativa europea com amb l'americana. 

Sortides professionals

Més del 80% dels llocs de treball actuals del sector requereixen enginyers amb experiència en projectes d'edificació i/o instal·lacions, coneixements avançats en el càlcul d'aïllaments tèrmics i acústics, càlculs de càrregues tèrmiques, així com el càlcul d'equips de climatització, il·luminació i/o electricitat, a més d'obtenir coneixements en programes específics de modelatge BIM d'instal·lacions com és Revit MEP.

En culminar aquest màster podràs:

  • Formar part dels especialistes capaços de coordinar les diferents disciplines (prioritàriament les instal·lacions) que intervenen en l'edificació, des d'un punt de vista professional i pràctic, aplicant solucions tant en l'obra nova com en la rehabilitació, tenint en compte un enfocament d'eficiència energètica i sostenibilitat.
  • Gestionar correctament tota la informació necessària per al càlcul, coordinació i direcció de totes les instal·lacions d'un projecte d'edificació, d'una forma segura i eficaç.

Professorat

Direcció

Sr. Diego Besada
MEP Engineer Enginyer Superior, especialitzat en Indústries per la UPM. Especialista en instal·lacions i eficiència energètica. Especialista en interoperabilitat projectes BIM d'instal·lacions. Enginyer en consultoria tècnica. Consultor en laboratori de control de qualitat de materials per a edificació. Director d'obra en enginyeria d'edificació.

Quadre docent

Sr. Diego Besada
MEP Engineer Enginyer Superior, especialitzat en Indústries per la UPM. Especialista en instal·lacions i eficiència energètica. Especialista en interoperabilitat projectes BIM d'instal·lacions. Enginyer en consultoria tècnica. Consultor en laboratori de control de qualitat de materials per a edificació. Director d'obra en enginyeria d'edificació.

Sr. Sergi Turu Tenorio
Enginyer d'obres publiques.

Descomptes

Per consultar les diferents possibilitats de beques, t'has d'adreçar a:

Zigurat Global Institute of Technology

Web: https://www.e-zigurat.com

Telf: 911091510

Contacte

Zigurat Global Institute of Technology

Adreça:

Carrer Almogàvers 66, 2ª planta
08018. Barcelona

E-mail: info@e-zigurat.com
Web: https://www.e-zigurat.com/es/