Màster en Certificació de Disseny Sostenible ...

Afegir a favorits
Empresa, Transformació i Sostenibilitat

Màster en Certificació de Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica

Online
55 setmanes
Màster en Certificació de Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica

Dades bàsiques

Crèdits

63 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà i Anglès

Dates

27/4/2022 - 15/5/2023

Modalitat

Online

Preu

3.990

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

Vols ser especialista i tenir els coneixements necessaris per a dirigir projectes d'arquitectura que tinguin com a vector principal la sostenibilitat?

El Màster de Certificació en Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica és un programa que t'ofereix les eines necessàries per afrontar amb èxit projectes actuals, utilitzant sistemes d'anàlisi del cicle de vida dels materials, d'estalvi d'aigua i mecanismes per avaluar el confort dels edificis. Se centra en l'ús de materials sostenibles, l'aplicació dels criteris dels dissenys sostenibles, la comprensió de les bases dels projectes en les situacions d'emergència i cooperació internacional aprofitant al màxim els recursos naturals, així com en reduir, reciclar i reutilitzar els materials; i, en general, en ser capaç de projectar i avaluar un NZEB (Net Zero Energy Building).

Tres raons per escollir-lo

  • Aprendràs tot el necessari per convertir-te en un professional de la construcció verda. Veuràs tècniques constructives sostenibles, energies renovables en l'edificació, la gestió dels recursos hídrics, el confort i la climatització natural. També et prepararem per convertir-te en un acreditat LEED, a més de dominar els materials sostenibles per a les certificacions.
  • Utilitzaràs els software més emprats del sector com DesignBuilder, Therm, LEED Online o PHPP, entre d'altres.
  • La nostra modalitat en línia et permetrà estudiar allà on siguis. Gràcies al nostre campus virtual tindràs videoconferències en directe que et garantiran l'aprenentatge adequat i et mantindran motivat.

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

Acreditació acadèmica

Màster en Certificació de Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 63 crèdits ECTS.

Programa

Primer curs

1. LEED: Conceptes bàsics
1.1 La Sostenibilitat, definició
1.2. El Procés LEED
1.3. El Procés de Disseny Integratiu
1.4. Cicle de vida del projecte
1.5. Categories de Disseny Integratiu
1.6. Ubicació i Transport
1.7. Categoria de Llocs Sostenibles
1.8. Categoria d'eficiència en Aigua
1.9. Categoria d'energia i Atmosfera
1.10. Categories de Qualitat Ambiental
1.11. Interior i Materials i Recursos
1.12. Crèdits Regionals i d'innovació en el Disseny
1.13. Costos i Beneficis
1.14. Costos associats a la certificació LEED

2. LEED Green Associate
2.1. Introducció a la certificació LEED (1)
2.2. Introducció a la certificació LEED (2)
2.3. Llocs sostenibles
2.4. Eficiència en aigua
2.5. Recursos i Materials, Adquisició, instal·lació i gestió dels materials
2.6. Innovació en disseny / Crèdits regionals / Consells examen GBCI

3. Estàndard Passivhaus i nZEB
3.1. Introducció i conceptes bàsics
3.2. Introducció curs - metodologia
3.3. Plantejaments generals estàndard Passivhaus
3.4. Definició i conceptes bàsics
3.5. Arquitectura passiva, estratègies bioclimàtiques
3.6. Edificis de baix consum (nZEB) Metodologies i aplicació
3.7. Sistemes passius
3.8. Ubicació i orientació de l'edifici
3.9. Envolupant tèrmica i compacitat
3.10. Obertures i protecció solar
3.11. Aïllament i inèrcia tèrmica
3.12. Concepte de ventilació
3.13. Programes de càlcul: PHPP&Metonorm
3.14. Càlculs simplificats EN-13790
3.15. PHPP: sistemes passius
3.16. PHPP: sistemes actius
3.18. Modelat amb DesignPH
3.19. Teoria ponts tèrmics
3.20. Explicació general dels ponts tèrmics
3.21. Normativa en relació als ponts tèrmics
3.22. Ponts tèrmics i la certificació Passivhaus
3.23. Programa de càlcul Therm: Ponts tèrmics
3.24. Introducció Therm
3.25. Simulació pont tèrmic geomètric
3.26. Simulació pont tèrmic constructiu
3.27. Exemple d' aplicació
3.28. Càlcul condensacions amb Therm
3.29. Sistemes actius
3.30. Introducció als sistemes
3.31. Conceptes bàsics. Classificació
3.32. Ventilació mecànica controlada
3.33. Sistemes actius a l' estàndard Passivhaus (calefacció/refrigeració)
3.34. Concepte d'hermeticitat
3.35. Infiltracions i hermeticitat al pas de l'aire
3.36. Test de Blower Door: teoria i pràctica
3.37. Edificis existents i no residencials
3.38. Rehabilitació amb l'estàndard Passivhaus
3.39. Passivhaus en edificis no residencials

4. Materials sostenibles per certificacions
4.1. Millors Materials Construcció
4.2. Certificacions Materials
4.3. Materials en LEED
4.4. ACV edificis
4.5. Materials en WELL
4.6. Materials en LBC
4.7. Pla de Materials

5. Arquitectura sostenible i certificacions internacionals
5.1. Introducció als sistemes de certificació ambiental.
5.2. Classificació dels sistemes de mesura de la sostenibilitat en edificacions.
5.3. Sistemes d'avaluació de la sostenibilitat.
5.4. Estàndards de sostenibilitat.
5.5. Eines d'avaluació.
5.6. Característiques comuns i tendències dels sistemes de certificació ambiental.
5.7. Anàlisi dels impactes i mesures associades a les categories d'impacte ambiental més significatives en edificació: consum d'energia, materials, generació de residus, emissions a l'atmosfera, etc.
5.8. Introducció a altres sistemes internacionals de certificació.
5.9. Introducció i Visió general del programa EDGE.
5.10. Conèixer en profunditat WELL Building Standard v2.
5.11. Certificació de WELL Building Standard v2

Segon curs

1. Tècniques constructives sostenibles
1.1. Tècniques constructives amb fang: tova, tàpia, adob, revestiments
1.2. Tècniques constructives amb palla
1.3. Tècniques constructives amb pedra: pedra seca, formigons amb calç, fonamentacions romanes, etc.
1.4. Tècniques constructives amb fusta: encaixos, entramats vegetals

2. Recursos hídrics en l'edificació
2.1. Recursos naturals. Història i futur.
2.2. Fonts de subministrament. Usos (salubritat)
2.3. Contaminació (química, microbiològica, física)
2.4. Tipus de canalitzacions. Corrosió. Desinfecció. Cal, nitrats, ferro.
2.5. Dessalació. Destil·lació. Osmosi inversa
2.6. Potabilització ETAP (carbó actiu).
2.7. Introducció: Escassetat hídrica. Cicle sostenible l'aigua.
2.8. Ocupació dels recursos hídrics. Consum domèstic.
2.9. Minimització de la demanda: Gestió de fuites. Sistemes de reducció de consum.
2.10. Fonts alternatives Aigua pluvial: Aprofitament de l'aigua pluvial a Espanya. Qualitat de l'aigua de pluja.
2.11. Mètodes de càlcul de volum de dipòsits d'emmagatzematge.
2.12. Introducció: Per què reutilitzar aigua? Quanta aigua es reutilitza. Beneficis i reptes de la reutilització. Aigües que es poden reutilitzar.
2.13. Aigües grises: on es poden reutilitzar. Punts crítics. Criteris de disseny. Tecnologies. Qualitat.
2.14. Depuració natural: Aiguamolls artificials. Disseny. Exemple planta pilot (e) co. Exemple aiguamoll (e) co.
2.15. Material addicional: Projectes de recerca
2.16. Costos de la reutilització
2.18. Gestió sostenible, el cicle de l'aigua
2.19. Costos de gestió d'aigua
2.20. Auditoria de l'aigua
2.21. Valor real de l'aigua
2.22. Introducció al balanç positiu de l'aigua
2.23. Procés de disseny de l'edifici del balanç positiu de l'aigua
2.24. Cas d'estudi residencial amb balanç positiu de l'aigua
2.25. Cas d'estudi comercial amb balanç positiu de l'aigua
2.26. Drenatge sostenible
2.27. Tipologia de sistemes de drenatge sostenible
2.28. Processos de disseny de l'edifici amb sistemes de drenatge sostenible
2.29. Cas d'estudi de l'edifici amb gestió d'aigua de pluja amb sistemes de drenatge sostenible

3. Confort i climatització natural
3.1. Què és el bioclimatisme?
3.2. El clima i el medi ambient
3.3. Confort
3.4. Disseny bioclimàtic
3.5. Sistemes i eines bioclimàtiques
3.6. Il·luminació natural
3.7. Eines per a les estratègies bioclimàtiques

4. Energies renovables en l’edificació
4.1. Sistemes actius d'energies renovables
4.2. Energia solar tèrmica
4.3. Energia solar fotovoltaica
4.4. Energia minieòlica
4.5. Energia biomassa. Tèrmica
4.6. Microgeneració
4.7. Autoconsum

5. Arquitectura humanitària
5.1. Introducció: Arquitectura Humanitària Antecedents
5.2. Un Món en crisi
5.3. Assistència Humanitària: Orígens
5.4. Arquitectura Humanitària Definicions
5.5. Assistència humanitària - Relief
5.6. Acció Humanitària: Recovery - Building Back Better
5.7. Cooperació per el desenvolupament
5.8. El projecte i els seus Instruments
5.9. Enfocament de Marc lògic - Teoria del Canvi
5.10. Norma Humanitària Essencial: Manual Esfera
5.11. Eines per a la participació, co-creació
5.12. Anàlisi de dades i Aplicacions d'Intel·ligència Artificial
5.13. Els actors principals d'Acció humanitària
5.14. Galàxia d'Organitzacions
5.15. Agència Internacionals i Nacionals
5.16. ONG Internacionals i Nacionals
5.17. Fons d'Inversió
5.18. Rol dels arquitectes en la Galàxia Humanitària
5.19. Antecedents i Actualitat
5.20. Arquitectes i Assistència Humanitària (Relief-Recovery)
5.21. Arquitectes i Cooperació al Desenvolupament
5.22. Els arquitectes com a agents de canvi i actors rellevants
5.23. Accions i exemples de projectes i iniciativa de "Archistar" de present i de passat
5.24. Perspectives i aportacions dels arquitectes
5.25. Coneixements elaborats en els diferents contextos d'acció humanitària
5.26. Conclusions: Arquitectura Humanitària Oportunitats i Reptes
5.27. Els SDG (Sustainable Development Goals 2030) Un canvi de paradigma?
5.28. Les eines del projecte tradicional. Quin valor en el context actual?
5.29. Sostenibilitat i Resiliència conceptes complementaris
5.30. Competències exclusives de l'arquitecte

Projecte final de Màster

Destinataris

Arquitectes, enginyers de l'edificació i enginyers d'altres especialitzacions.

En general, qualsevol tècnic o professional interessat en la matèria.

Professorat

Direcció

Sra. Lila Herrera

Sr. Richard Pertegas
 

Coordinació

Sra. Manuela Ianni
Estudiant de doctorat, arquitecta, especialista en BIM/BEM i en Revit Architecture (Certificat Oficial Autodesk).

Sra. Valentina Maini
Arquitecta, Experta en Construcció amb palla.

Quadre docent

Sra. Valentina Maini
Arquitecta. Experta en la construcció amb palla.

Sra. Poala Del Chica
Enginyera química. Màster en Sostenibilitat.

Sr. Alfonso Godoy Muñoz
Arquitecte. Estudiant de doctorat.

Sr. Sergi Cabrera
Disposa del certificat en Passivhaus professional. Arquitecte tècnic per la UPC i enginyer de la construcció.

Sr. Xavi Ramon
Arquitecte. LEED AP HOMES. LEED For HOMES Green Rater.

Sra. Manuela Ianni
Estudiant de doctorat, arquitecta, especialista en BIM/BEM i en Revit Architecture (Certificat Oficial Autodesk).

Sr. Daniel Corbi Sánchez
Arquitecte. Dissenyador a Passivhaus i membre de l'IPHA. Treballa com a assessor energètic (programari Design Builder EnergyPLus) als certificats Passivhaus, Breeam, LEED i WELL.

Sra. Fiorella Schiavo
Candidata a ser estudiant de doctorat en Geografia i Gestió Mediambiental a la Universitat de Barcelona. Disposa de la certificació Autodesk Revit Professional i és experta en programació BIM. Postgrau en BIM Management per la Universitat de Barcelona (2017).

Sra. Paola Quesada Tortoriello
Arquitecta especialitzada en Arquitectura Sostenible. Máster en Gestió de la Construcció.

Sra. Alicia Gabriela Silva Villanueva
Arquitectura per la Universitat de las Américas Puebla. Màster a la Universitat del Medio Ambiente, Valle de Bravo, México. LEED AP FACULTY. WELL AP FACULTY

Sra. Milena Romero Aceves
Arquitecta per la Universitat Iberoamericana. LEED AP Interior Design + Construction, LEED AP Building Design. + Construction i SITES AP, WELL AP.

Contacte

Econova Institute of Innovation

Adreça:

C/Ciutat de Granada, 150 3ª planta
08018. Barcelona

Web: www.econova-institute.com