Màster en Climatització (HVAC) amb Eficiència...

Afegir a favorits
Ciències Ambientals i Ecologia

Màster en Climatització (HVAC) amb Eficiència Energètica

Online
58 setmanes
cursos zigurat

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

7/11/2022 - 15/12/2023

Modalitat

Online

Preu

5.900

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

El Màster en Climatització (HVAC) amb Eficiència Energètica està dissenyat per adquirir una àmplia especialització en el camp de la climatització, una matèria essencial en el disseny de projectes d'edificació i projectes industrials, optimitzant la utilització de recursos i creant obres més sostenibles i eficients energèticament, factor que es reflecteix de forma notable en el pressupost global del projecte.

El màster s'organitza en dos recorreguts principals: l'europeu i l'americà. En cada un d'ells s’estableixen les bases normatives i de càlcul utilitzades en cada mercat. A cada un dels recorreguts, també s'analitzen les solucions que millor s'adapten en funció de la climatologia i la zona geogràfica.

Un dels aspectes diferencials del màster és l'ús de la metodologia BIM aplicada als projectes d'edificació, una metodologia cada dia més implantada i utilitzada pels diferents agents que intervenen en el cicle de vida d'una construcció. BIM (Building Information Modeling) ens permet establir fluxos de treball, consolidar i integrar la informació del model constructiu i de les instal·lacions tèrmiques (model 3D + informació), obtenir documentació del projecte executiu, analitzar les interferències a escala de projecte, planificar l’obra, reduir els errors durant l'execució de l'obra i establir un pla de manteniment de l'edifici un cop executat.

Aquest programa compleix les expectatives de tots aquells tècnics que vulguin especialitzar-se en un camp cada vegada més demandat i exigent.

Objectius

 • Comprendre en profunditat els procediments del càlcul, disseny, avaluació, execució, manteniment i conservació d'instal·lacions de climatització.
 • Aplicar el marc legislatiu vigent per a la materialització de projectes de climatització amb eficiència energètica.
 • Efectuar l'anàlisi i diagnòstic energètic d'edificacions residencials, comercials i industrials.
 • Comprendre els criteris d'eficiència energètica, certificació i diagnòstic energètic d'edificis residencials, comercials i industrials, nous i existents.
 • Conèixer característiques i funcionament dels equips que constitueixen les instal·lacions de refrigeració, calefacció, ventilació i ACS en edificis (HVAC).

Tres raons per escollir-lo

 • La demanda energètica i la disminució dels recursos, necessita nous professionals amb una major sensibilitat mediambiental per dissenyar acondicionaments tèrmics eficaços i sostenibles.
 • Els professors son experts del sectors que comunicaran des de l’experiència personal, tant a des de la part tècnica como operativa, i et transmetran tots els seus coneixements.
 • Tindràs accés a les eines de les millors empreses de software aplicades a l’enginyeria d’instal·lacions de climatització: CYPE Ingenieros, Carrier, Sedical

VÍDEO RELACIONAT

Acreditació acadèmica

Màster en Climatització (HVAC) amb Eficiència Energètica per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Climatització (Thermal Loads)
1.1. Fonaments del condicionament de l'aire
1.2. Qualitat de l'aire interior (IAQ)
1.3. Càrregues tèrmiques (Mètode ASHRAE)

2. Climatització (HVAC)
2.1. Sistemes de climatització (HVAC)
2.2. Aigua Calenta Sanitària (ACS)
2.3. Energies renovables
2.4. Execució, posada en marxa i manteniment

3. Simulacions energètiques (Energy)
3.1. Eficiència i estalvi energètic
3.2. Certificacions i estàndards de sostenibilitat

4. Casos d'estudi
4.1. Edifici residencial públic
4.2. Edifici docent
4.3. Edifici d'oficines
4.4. Local de pública concurrència
4.5. Establiment comercial
4.6. Nau industrial
4.7. Edifici docent
4.8. Edifici hospitalari
4.9. Habitatge unifamiliar aïllat
4.10. Edifici residencial privat

5. Treball final de màster

Destinataris

Dirigit a professionals iberoamericans del sector de la construcció, arquitectes i enginyers, que desitgin una especialització en el camp d'estructures d'edificació amb un enfoc internacional gràcies a la doble normativa que es te en compte: europea (CTE | EAE | Eurocódigos) i americana (ASCE-7 | ACI-318).

Sortides professionals

Especialitza't en un perfil professional en auge.
A les grans empreses del sector, la demanda d'experts amb la capacitat d'implementar solucions sostenibles de climatització (HVAC) en projectes d'edificació residencial, comercial i industrial és cada vegada més gran.
"El sector d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat repeteix com el millor remunerat en l'última enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, amb un salari mitjà de 50.531 euros, i la tendència es mantindrà en el futur". (El País, 2018)
"Les grans empreses i grups de societats s'han de sotmetre a una auditoria energètica cada quatre anys". (Directiva 2012/27/UE)
Els alumnes que han realitzat el màster es podran desenvolupar dins dels següents perfils professionals:

 • Consultoria i assessoria tècnica.
 • Líder de projectes d'instal·lacions de climatització.
 • Supervisor de processos de disseny i / o constructius.
 • Cap d'obres d'instal·lacions.
 • Coordinador o gerent d'unitats vinculades al desenvolupament d'estudis de factibilitat, disseny i càlcul d'instal·lacions de climatització.
 • Especialista en simulacions d'eficiència energètica i certificació d'eficiència energètica.

Professorat

Direcció

Sr. Diego Besada
Enginyer superior especialitzat en Indústries per la UPM. Especialista en instal·lacions i eficiència energètica. Especialista en interoperabilitat projectes BIM d'instal·lacions. Enginyer en consultoria tècnica. Consultor en laboratori de control de qualitat de materials per a edificació. Director d'obra en enginyeria d'edificació.

Quadre docent

Sr. Ricard Guitart
Arquitecte. Suport tècnic de CYPE. Expert en certificació energètica.

Sr. Àngel Cancela Antelo
Enginyer industrial. Consultor i expert en climatització (HVAC). Enginyer especialista en projectes de climatització en Sedical S. A.

Sr. Genís García Martínez
Enginyer tècnic industrial. Consultor de condicionament de l'aire i qualitat de l'aire interior (IAQ).

Sr. Benjamín González Cantó
Enginyer industrial. Director de Desenvolupament. Corporatiu de CYPE Ingenieros, membre d¿ATECYR. Vicepresident i membre fundador de BuildingSmart Spanish Chapter. 

Descomptes

Per consultar les diferents possibilitats de beques, t'has d'adreçar a:

Zigurat Global Institute of Technology

Web: https://www.e-zigurat.com

Telf: 911091510

Contacte

Zigurat Global Institute of Technology

Adreça:

Carrer Almogàvers 66, 2ª planta
08018. Barcelona

E-mail: info@e-zigurat.com
Web: https://www.e-zigurat.com/es/