Infermeria

Màster en Cures d'Infermeria al Malalt Crític

Presencial
40 setmanes
Máster en Cuidados Enfermería Enfermo Crítico

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

8/9/2020 - 17/6/2021

Modalitat

Presencial

Lloc

Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

Preu

2.400

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.


Presentació

L'important avenç de la tecnologia aplicada al camp de la salut i les tasques cada cop més especialitzades que realitzen els professionals a les unitats especials fan necessària l’aplicació dels coneixements que es requereixen per tenir cura dels malalts amb greus alteracions de les funcions vitals.

Objectius

 • Formar diplomats en Infermeria capacitats per prestar un servei infermer de qualitat a l'àrea de cures crítiques, amb un alt nivell de coneixements, habilitats i actituds.
 • Ampliar i aprofundir els coneixements i les habilitats necessàries d'aquells professionals que estiguin interessats a orientar la seva activitat a la cura de malalts amb greus alteracions de les funcions vitals o amb risc important per a la seva vida.
 • Propiciar l'adquisició de competències que propiciïn el desenvolupament òptim de l'activitat professional dins les unitats de Cures Intensives i d'Urgències, amb criteris d'eficàcia i eficiència.

Tres raons per escollir-lo

 • Proporciona l'adquisició de les competències necessàries per a un desenvolupament òptim de l'activitat professional.
 • Quadre docent composat per professionals experts del camp de la infermeria.
 • Dissenyat i adaptat a les noves directrius de l'EEES.

Acreditació acadèmica

Màster en Cures d'Infermeria al Malalt Crític per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Aspectes de relació humana, gestió i organització de les unitats de cures intensives
1.1. Història de l'atenció al malalt crític
1.2. Descripció de l'estructura de la unitat de cures intensives
1.3. Aspectes organitzatius i de gestió que afecten al procés d´atenció del malalt ingressat a una UCI
1.4. Descripció del diferents nivells assistencials en les cures al malalt crític
1.5. Seguretat clínica relacionada amb el malalt crític. Protocols i guies clíniques
1.6. Drets i garanties del malalt crític
1.7. Problemàtica psicosocial a una UCI

2. Valoració i monitoratge del malalt crític

2.1. Valoració del malalt
2.2. Exploració física
2.3. La dificultat de l'anamnesi
2.4. Monitorització
2.5. Proves complementàries i diagnòstiques
2.6. Valoració del malalt sedat i amb dolor

3. Fàrmacs d’ús freqüent en el malalt crític

3.1. Farmacocinètica
3.2. Farmacodinàmica
3.3. Grups de fàrmacs
3.4. Vies d´administració
3.5. Dosificacions
3.6. Seguiment de l´administració

4. Situacions de risc per alteracions dels sistemes cardiocirculatori i respiratori

4.1. Valoració del malalt amb patologia greu del sistema cardiocirculatori
4.2. Síndrome coronària
4.3. Trastorns del ritme
4.4. Crisi hipertensiva
4.5. Insuficiència cardíaca aguda
4.6. Dissecció aòrtica
4.7. Taponament cardíac
4.8. Síndrome de distress respiratori
4.9. Tromboembolisme pulmonar
4.10. Pneumopaties
4.11. Agudització de patologia bronquial
4.12. Atenció d'infermeria al malalt amb patologia cardíaca i/o respiratòria
4.13. ECMO, assistència ventricular i marcapassos
4.14. Via aèria difícil
4.15. Ventilació mecànica invasiva i no invasiva
4.16. Suport Vital Immediat

5. Control i prevenció de la infecció, situacions de risc per alteracions immunològiques i hematològiques, i situació de xoc

5.1. Patologia infecciosa
5.2. Mesures de prevenció de la infecció
5.3. Estudis epidemiològics
5.4. Infecció nosocomial
5.5. Recollida de mostres
5.6. Malalties autoimmunes del sistema neuromuscular, hematopoètic, del fetge i sistèmiques
5.7. Anèmia i alteracions de la coagulació
5.8. Etiologia de la insuficiència circulatòria
5.9. Atenció d'infermeria al malalt en xoc

6. Situacions de risc per alteracions dels sistemes digestiu, endocrí i renal. Nutrició del malalt crític

6.1. Valoració del malat amb patologia greu del sistema digestiu
6.2. Malalties del tracte intestinal superior
6.3. Trastorns gàstric i duodenals
6.4. Cirurgia gàstrica
6.5. Trastorns intestinals
6.6. Trastorns hepàtics del pàncrees i de les vies biliars
6.7. Atenció d’infermeria al malalt amb patologia digestiva i endocrina greu
6.8. Nutrició del malalt crític
6.9. Atenció d’infermeria al malalt amb patologia renal
6.10. Depuració extrarenal

7. Situacions de risc per alteracions dels sistemes neurològic i musculoesquelètic

7.1. Valoració del malalt amb patologia greu del sistema neurològic i musculoesquelètic
7.2. Patologia neuromuscular
7.3. Coma
7.4. Mort cerebral
7.5. Accident vascular cerebral
7.6. Traumatisme craneoencefàlic
7.7. Politraumatismes
7.8. Atenció d'infermeria al malalt amb patologia greu del sistema neurològic i musculoesquelètic

8. Atenció al Malalt crític amb necessitats especials: problemes obstètrics greus, intoxicacions, cremades, trasplantaments i donació d´òrgans

8.1. Atenció d´infermeria a la pacient obstètrica greu
8.2. Atenció d'infermeria al malalt intoxicat
8.3. Atenció d'infermeria al malalt amb trastorns dermatològics i grans cremades
8.4. Atenció d'infermeria al malalt trasplantat
8.5. Donació d'òrgans

9. Pràcticum


10. Treball Final

Destinataris

Diplomats i Graduats en Infermeria.

Professorat

Direcció

Dra. Mª Carmen Moreno Arroyo
Professora Col·laboradora de l’Escola d’Infermeria de la UB.

Sr. Miguel Ángel Hidalgo Blanco
Professor col·laborador de l'Escola d'Infermeria de la UB.

Coordinació

Sr. Albert González Pujol
Professor associat de l'Escola d'Infermeria de la UB.

Sr. José Jerez González

Quadre docent

L. Basco
Hospital de Barcelona.

X. Bernárdez
Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

L. Cabre
Hospital de Barcelona.

R. Cañizares
Hospital Universitari de Bellvitge.

R. Crespo
Hospital Reina Sofía. Universidad de Córdoba.

F. Esteve
Hospital Universitari de Bellvitge

A. González.
Hospital Universitari Bellvitge.

O. Güell
Psicòleg.

E. Guix
Universitat de Barcelona.

C. Heering
Corporació Sanitària Clínic.

R. Jam
Corporació Sanitària Parc Taulí.

M. Lombraña
Corporació Sanitària Clínic.

G. Martínez.
Hospital Universitari Bellvitge.

J.Morillas
Hospital de Barcelona.

J. M. Petit
Hospital de la Vall d'Hebrón.

M. Puig
Universitat de Barcelona.

M.Romero
Universitat de Barcelona.

L. Salas
Hospital de la Vall d'Hebrón.

J. Uya
Hospital Universitari Bellvitge.

A. Villamor
Corporació Sanitària Clínic.

 

Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres clients l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 3 terminis de pagament.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

CONTACTE

Escola d'Infermeria - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Tania Martínez
taniamartinez@ub.edu

Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Pavelló de Govern, 3ª Planta. Despatx 342.
Feixa Llarga, s/n
08907 – L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

+34 934.024.283

Horari: De dilluns a dijous de 10h a 13h i de 16h a 18h. Divendres de 10h a 14h.