Màster en Direcció i Innovació d'una Clínica ...

Afegir a favorits
Odontologia

Màster en Direcció i Innovació d'una Clínica Dental

Online
52 setmanes
Postgrado clinicas dentales

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

25/10/2022 - 21/10/2023

Modalitat

Online

Horari

Online. Sessions per videoconferència divendres de 17h a 21h i dissabtes de 10h a 14h i de 15h a 19h (25 d'octubre, 4-5, 18-19 de novembre, 2-3 i 16-17 de desembre, 13-14 i 27-28 de gener, 10-11 i 24-25 de febrer, 10-11 i 24-25 de març, 14-15 i 28-29 d’abril, 12-13 i 26-27 de maig, 9-10 de juny i 14 d'octubre de 2023)

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

6.070

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

820 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

La gestió d'una empresa i el desenvolupament d'un projecte en l'àmbit clínic poden semblar difícilment compatibles. No obstant això, molts professionals de la salut -no només odontòlegs- organitzats en petites clíniques per oferir un servei a la comunitat, tenen la necessitat de combinar un exercici professional excel•lent amb una gestió rigorosa i amb una visió a llarg termini.

El Màster en Direcció i Innovació d'una Clínica Dental et prepara per fer una planificació estratègica, la definició de les línies estratègiques d'actuació orientades a prestar els millors serveis als pacients i per millorar l'organització interna d'una clínica dental. Així mateix, aprendràs a elaborar una anàlisi de cost-benefici per obtenir els millors resultats, gestionar els col·laboradors interns, efectuar canvis de protocols de funcionament, la compra de recursos tecnològics, maquinària o de material fungible invertint un risc mínim, etc.

El curs t'aportarà l'experiència i el coneixement de l'equip de professionals que dirigeix i imparteix el curs. A més, s'adapta a les teves circumstàncies personals i professionals, gràcies a la modalitat semipresencial, pensada per obtenir el millor resultat.

Objectius

 • Analitzar i impulsar nous models de gestió i organització per millorar, de manera perdurable, els resultats globals de la clínica.
 • Definir els objectius que cal assolir per a les pròpies unitats o equips de treball.
 • Revisar el model organitzatiu i de responsabilitats, entre d’altres, per assolir els objectius previstos.
 • Contrastar el sistema de gestió, els recursos (pressupostaris, humans, tecnològics, etc.) i les fases de funcionament, entre d’altres, per posar en marxa un nou servei o equipament.
 • Adaptar els productes i serveis a necessitats especials de determinats col·lectius (nens i gent gran, persones amb mobilitat limitada, etc.)
 • Desenvolupar metodologies i procediments per millorar el servei i atenció als pacients: cartes de serveis, compromisos, protocols d’atenció...
 • Incorporar l’ús de les xarxes socials tant pel que fa a la comunicació dels serveis com a l’atenció i fidelització dels usuaris.
 • Cercar i aplicar els mitjans necessaris per satisfer les necessitats dels seus pacients.
 • Analitzar la necessitat de portar a terme decisions sobre la digitalització de la clínica, en concret, sobre la introducció d’instruments i programari relacionats amb l’atenció sanitària.
 • Calcular les inversions necessàries tenint en compte la sostenibilitat i la repercussió sobre els costos dels serveis.
 • Saber identificar les competències que han de reunir els integrants d’un equip que ha d’abordar un determinat servei o projecte.
 • Delegar àmpliament funcions i responsabilitats als seus col·laboradors.
 • Definir els objectius finals i no tant el procés.
 • Aportar visió estratègica en l’actuació del seu equip.

Tres raons per escollir-lo

 • Et prepara per a la gestió estratègica i organitzativa de clíniques dentals orientada a obtenir els millors resultats
 • Dissenyat i impartit per experts professionals que t’aportaran la seva experiència i coneixement pràctic
 • Modalitat semipresencial, adaptada a la teva disponibilitat personal i professional 

Acreditació acadèmica

Màster en Direcció i Innovació d'una Clínica Dental per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Gestió d'una clínica dental
1.1. El pla de negoci
1.2. Estratègia de negoci. Saber competir
1.3. Clima i cultura organitzacional
1.4. Gestió del personal. El líder perfecte
1.5. Com plantejar el servei
1.6. L'empresa sanitària i la funció directiva
1.7. Estudi del control de la gestió
1.8. Comptabilitat i anàlisi comptable
1.9. Costos i escandalls
1.10. Política d'aprovisionament i compres
1.11. Gestió del temps de treball
1.12. Sistemes de gestió basats en la qualitat
1.13. L'empresa familiar
1.14. El disseny de la clínica enfocat al màrqueting

2. Màrqueting i comunicació d'una clínica dental
2.1. Introducció al màrqueting i a les seves decisions estratègiques
2.1.1. Definició i conceptes bàsics
2.1.2. Reflexions sobre l'entorn actual i el seu impacte en les clíniques dentals
2.2. Aplicació del màrqueting en processos estratègics del negoci
2.2.1. Anàlisi de tendències i desenvolupament del pla de màrqueting
2.3. Determinació d'estratègies
2.3.1. Segmentació
2.3.2. Posicionament
2.3.3. Marketing mix
2.4. Aplicació del màrqueting en processos operatius de gestió de la clínica dental
2.4.1. Decisions de producte o servei
2.4.2. Decisions de preu
2.4.3. Decisions de comercialització
2.4.4. Decisions de comunicació
2.4.5. Decisions de la prestació del servei
2.5. Plans d'acció per desenvolupar
2.6. Seguiment i avaluació del pla
2.7. Introducció al màrqueting online
2.7.1. Diferències entre el màrqueting tradicional i el màrqueting online
2.7.2. Mercat a internet
2.7.3. DAFO a internet
2.8. La web
2.8.1. Disseny orientat a la venda
2.8.2. Test A/B
2.9. El blog
2.9.1. Màrqueting
2.9.2. Marca personal
2.10. Campanyes d'atracció
2.10.1. Màrqueting pull. Màrqueting en cercadors
2.10.2. Màrqueting push. Màrqueting en portals
2.10.3. Màrqueting directe
2.10.4. Màrqueting social
2.10.5. Buzz marketing
2.10.6. Fidelització
2.11. Mesurar, analitzar i presa de decisions
2.11.1. Analytics
2.11.2. KPI
2.11.3. Data Studio i Cyfe
2.11.4. Presa de decisió i pla de màrqueting (intro/recordatori)

3. Gestió i fidelització dels clients
3.1. Venda consultiva
3.1.1. Què és vendre un servei odontològic?
3.1.2. Identificació de motivacions de compra: MICASO
3.2. Tipologia de pacients i comercial
3.2.1. Perfils de pacients
3.2.2. Tipologies comercials
3.3. Ràtios de gestió
3.3.1. Pricing de productes i serveis
3.3.2. Ràtios d'activitat comercial en odontologia
3.4. Fidelització
3.4.1. Com segmentar
3.4.2. Fidelització de pacients

4. Gestió de la qualitat
4.1. Planificació i enfocament
4.1.1. Normes, models i filosofies
4.1.2. Anàlisi i diagnòstic de situació
4.1.3. Gestió del canvi
4.2. Desplegament i execució
4.2.1. Gestió per processos: elaboració del mapa de processos de la clínica
4.2.2. Protocol·lització de les àrees
4.2.3. Elaboració pla de qualitat o manual de qualitat
4.2.4. Definició d'objectius
4.2.5. Matriu de prioritats
4.3. Pla d'acció
4.4. Avaluació i monitoratge. El seguiment de resultats
4.4.1. Quadre de comandament integral: què és i per a què serveix
4.4.2. Indicadors: què són, dimensions...
4.4.3. Aprendre a elaborar indicadors

5. Ús de les xarxes socials
5.1. Introducció al neuromàrqueting
5.2. Neuromàrqueting aplicat a les xarxes socials
5.3. Per a què serveixen avui dia les xarxes socials: captació i fidelització de clients
5.4. Preferències dels consumidors respecte a les xarxes socials
5.5. Noves tendències de les xarxes socials
5.6. Què són les etiquetes i la seva utilitat a les xarxes socials
5.7. Instagram com a plataforma de fotos i vídeos i el seu desenvolupament cap a la venda online de serveis i productes
5.8. Facebook: noves eines disponibles
5.9. LinkedIn i Twitter com a xarxes socials per a professionals
5.10. Automatització de les xarxes socials
5.11. Introducció a l'email marketing
5.12. Plataformes d'email marketing: Mailchimp i Mailrelay
5.13. Què és un chatbot: converses automatitzades amb intel·ligència artificial
5.14. Principals plataformes de chatbots
5.15. Avantatges del WhatsApp Business
5.16. Enquestes de satisfacció del pacient
5.17. Enquesta de satisfacció de l'equip intern
5.18. Principals eines d'enquestes online: Google Forms, Microsoft Forms, Typerform, SurveyMonkeys i Survio
5.19. Eines per a feedback a temps real a la mateixa clínica dental

6. La transició digital de la clínica dental
6.1. Concepte de digitalització en odontologia
6.2. Claus de la transformació digital. Elements implicats
6.2.1. Imatgeria
6.2.2. Programa de gestió
6.2.3. Escàners intraorals
6.2.4. Personal milling (Fresadores chairside)
6.2.5. Impressores 3D en odontologia.
6.2.6. El futur que ja ve
6.3. Inversions. Càlcul de rendibilitat adaptat a diferents tipus de centres
6.3.1. Què hem de tenir digitalitzat obligatòriament en l'actualitat
6.3.2. On comença el risc de la digitalització
6.3.3. Com saber si ja hem d'adoptar una determinada tecnologia
6.3.4. Diferents maneres d'adquirir la tecnologia capdavantera
6.3.5. Què és i què no és imprescindible en digitalització
6.4. Flux digital: total o parcial?
6.4.1. Més precisió?
6.4.2. Més fiabilitat?
6.4.3. Inversió i canvi de mentalitat
6.4.4. Temporalització del canvi digital
6.5. Inversió i rendibilitat

7. Normativa legal de la prestació de serveis sanitaris
7.1. Creació, constitució i gestió d'una empresa
7.1.1. Els diferents tipus de societat que es pot constituir amb els seus diversos avantatges i obligacions
7.1.2. Les obligacions davant l'Agència Tributària, la Seguretat Social i la Inspecció de Treball de l'empresa. Requeriments bàsics
7.1.3. Dret laboral, els diferents contractes de treball i la vinculació dels treballadors. Avantatges dels diferents models
7.1.4. La contractació mercantil per vincular a professionals amb els quals no s'estableixi una relació en l'àmbit laboral
7.2. Prevenció de riscos laborals
7.2.1. Tipus de riscos
7.2.2. Drets i obligacions dels empresaris i treballadors
7.2.3. Com desenvolupar el pla de prevenció de riscos laborals i com aplicar-lo per a la seguretat en el treball a la clínica
7.3. En matèria de dret sanitari
7.3.1. Drets dels pacients: la història clínica i el consentiment informat
7.3.2. La història clínica: quins elements la conformen, com es pot requerir, quins drets té el pacient i com pot exercir-los
7.3.3. El consentiment informat: significat d'aquest concepte bàsic, com s'ha de recollir, què inclou, qui ha de recollir-lo, com s'ha de guardar i com atendre el dret del pacient a tenir informació
7.3.4. Normativa sobre l'autonomia del pacient: els drets del pacient en relació amb qui li presta un servei sanitari.
7.4. Publicitat
7.4.1. Anàlisi de les obligacions que ha de tenir una campanya publicitària i totes les peces que la componen: des d'un anunci a la tele fins a un díptic, passant per la publicitat a la web o a les xarxes socials
7.4.2. Especificitat de les exigències que s'apliquen en una publicitat de serveis de salut
7.5. Protecció de dades
7.5.1. Conceptes bàsics
7.5.2. Com recollir el consentiment per al tractament de les dades i com conservar i guardar la informació.
7.5.3. Quins drets té el titular de les dades de caràcter personal i com atendre'ls
7.6. Consum
7.6.1. Obligacions de la clínica davant dels clients
7.6.2. Drets dels consumidors
7.6.3. Com atendre una queixa
7.6.4. Requeriments del centre per a passar amb èxit una inspecció eventual de l'Agència de Consum

8. Treball final màster (TFM)

Destinataris

 • Odontòlegs i estomatòlegs
 • Estudiants de postgrau d'Odontologia
 • Graduats o llicenciats en Odontologia que s'hagin titulat durant els darrers cinc anys i vulguin obrir una clínica dental
 • Personal de clíniques dentals o de la indústria afí (protètics, proveïdors odontològics, etc.) amb funcions d'administració i gestió
 • Llicenciats en Dret, ADE i Economia i diplomats en Empresarials que tinguin l’objectiu de crear o gestionar una clínica dental

Professorat

Direcció

Dr. Carles Subirà Pifarré
Metge estomatòleg. Professor titular de la Facultat de Odontologia de la Universitat de Barcelona.

Coordinació

Sr. Gregorio Casamayor Perez
Llicenciat en Ciències de l'Educació.

Quadre docent

Sra. Olga Serra Escarp
Máster en Ciències de la Infermeria. Máster en Direcció y Lideratge por la Universitat de Lleida.

Sr. Isidre Martinez Ivars
Llicenciat en Econòmiques.

Sr. Jordi Gallejones Alvarez
Llicenciat en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.

Sr. Antonio Valdivia
Consultor d'empresa. Director de Antonio Valdivia Consultores, S.L.

Sr. Felipe A. Saez Castillo
Llicenciat en Odontologia.

Sr. Gregorio Casamayor Perez
Llicenciat en Ciències de l'Educació

Sra. Eva Lema Demachi Merino
Llicenciada en pedagogia (UB), especialitzada en formació d’empresa amb 15 anys d’experiència en diferents sectors, entre d’altres al Servei d’Emergències Mèdiques. Màster en disseny i producció de materials multimèdia (UBV), Especialització en Comunitats Virtuals i Xarxes socials (UOC). Moodle Course Creator Certificate. (CV&A Consulting).

Sra. Maria Soledad Mestre Aramendia
Advocada en exercici i consultora amb més de 25 anys d'experiència en assessoria legal a entitats públiques i privades. Especialitzada en assessoria jurídica a institucions privades, particulars i corporacions públiques en àrees del dret sanitari, de comerç, de consum, de protecció de dades i e-commerce.

Dr. Carles Subirà Pifarré
Metge estomatòleg. Professor titular de la Facultat de Odontologia de la Universitat de Barcelona.

Sra. Núria Tabares Rivero
Llicenciada en Veterinària. Consultora de màrqueting i gestió del talent a l'empresa Coaching Ability. Professora de la Facultat d'Economia i Empresa i del Màster en Gestió Empresarial (Programa CITIUS) de la UAB.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

Instituto Forymat

Adreça:

C. de la Princesa, 41
28008. Madrid

WhatsApp: 630 25 42 67
E-mail: admision@il3.ub.edu

91 559 27 86

De dilluns a dijous de 9:30h a 20:30h i divendres de 9:30h a 18:30h