Màster de Formació Permanent en Dret Penitenc...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster de Formació Permanent en Dret Penitenciari i Qüestió Carcerària. Sistemes Nacionals i Internacionals de Protecció de Drets

Online
54 setmanes
Màster dret penitenciari

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

17/9/2024 - 30/9/2025

Modalitat

Online

Preu

3.020

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

4ª Edició

El Màster de Formació Permanent en Dret Penitenciari i Qüestió Carcerària. Sistemes Nacionals i Internacionals de Protecció de Drets, organitzat per l'Editorial Tirant lo Blanch, s’ofereix per primera vegada en modalitat 100 % en línia i representa la culminació d’un llarg procés de preparació per obtenir un grup de professorat (europeu i llatinoamericà) verdaderament excepcional tant pel seu prestigi com per la seva transversalitat interdisciplinària.

El programa pretén analitzar les diverses històries sobre la reclusió i el càstig que s’han desenvolupat per diversos sabers (jurídic, filosòfic, sociològic, econòmic i cultural) per, posteriorment, examinar els diversos sistemes nacionals i internacionals per la protecció dels drets fonamentals de les persones privades de llibertat. Aquest recorregut, traçat cronològicament i mitjançant la seva projecció tant europea com americana, permet accedir a una comprensió contemporània de la realitat carcerària molt poques vegades examinada.

Els vectors de gènere, raça, classe social, salut i procedència, dibuixen en el present la subjectivitat de la reclusió en temps de globalització planetària. Així mateix, el càstig en temps de pandèmia s’està tornant a configurar en els aspectes estructurals (entre d’altres, els drets fonamentals, els règims carceraris, les comunicacions, les visites i l’atenció de la salut i de la feina) i el Màster s’ocupa d’investigar la transformació que s’està operant en ells.

Finalment, l’examen sobre la cerca d’una alternativa al tancament tradicional s’investiga, també, per pensar en l’arquitectura d’altres sistemes de control social i penal que s’estan delineant en els últims anys.

Objectius

  • Estudiar en profunditat una parcel·la del coneixement penal, polític i sociològic profundament oblidada pels sabers tradicionals, com és l'àmbit de la punició i el càstig i, més concretament, el relatiu a la privació de la llibertat personal.
  • Conèixer tots els aspectes de la problemàtica del càstig i que tenen una profunda dimensió interdisciplinària que afecta la subjectivitat pròpia tant dels qui habiten, com persones privades de la seva llibertat personal, en les institucions corresponents, com dels qui s'encarreguen de gestionar-les i governar-les, atès que, tradicionalment, els sabers hegemònics, tant científics com acadèmics, no han prestat una atenció profunda a la dimensió que qualifica el dret penal, i que és precisament l'àmbit de la pena, adjectiu que fa referència a la dimensió punitiva que el caracteritza.

Tres raons per escollir-lo

  • L’oportunitat d’estudiar amb professors i professores com Luigi Ferrajoli, Dario Melossi, Stella Maris Martínez, Raúl Zaffaroni, Mauro Palma, Sofía Galván, entre altres destacats docents i investigadors en matèria penal i penitenciaria.
  • La possibilitat de capacitar-se per treballar com a operador/a del sistema de justícia penal o com a agent extern de recerca o control, adquirint coneixements des d'una perspectiva global, comparada i profundament multidisciplinària.
  • Impartir completament en línia el Màster permetrà accedir a les masterclasses, seminaris, tallers d’investigació i altres activitats sense necessitat de realitzar cap desplaçament, gràcies a la plataforma que brinda l’Editorial Tirant Lo Blanch, la qual posa a disposició dels estudiants un servei d’accés a un material bibliogràfic vertaderament extraordinari.

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Dret Penitenciari i Qüestió Carcerària. Sistemes Nacionals i Internacionals de Protecció de Drets per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Les històries de la presó
1.1. Penologia, dret penitenciari i dret de l'execució penal
1.2. Sociologia del control penal
1.3. La distinció analítica entre presó "legal" i presó "real"
1.4. Dimensions prescriptives i descriptives

2. Filosofia, teories i epistemologia de les penes
2.1. El desenvolupament de la teoria social i els diferents models de la penalitat carcerària
2.2. Aspiracions teòriques, creences religioses i realitats materials

3. Genealogia de la presó a Amèrica Llatina i la presó a Europa
3.1. La diversitat punitiva de l'ancien régime
3.2. Suplicis i càstigs corporals. Sistemes econòmics i producció de càstig
3.3. El sorgiment de la presó als Estats Units d'Amèrica i a Europa
3.4. De l'expiació al correccionalisme
3.5. La presó preventiva i els primers règims cel·lulars
3.6. El sorgiment de la pena privativa de llibertat

4. Sistema universal de protecció dels drets humans
4.1. El desenvolupament normatiu i jurisprudencial en la configuració dels drets de les persones preses
4.2. Les primeres aspiracions vuitcentistes d'una regulació penitenciària
4.3. La Gran Guerra: l'autoritarisme polític criminal i la Societat de Nacions
4.4. Holocaust i Segona Guerra Mundial: la imperiosa necessitat d'una regulació penal i carcerària
4.5. El sistema de Nacions Unides en la protecció de drets per a persones privades de llibertat: institucions, comitès i working groups

5. Sistema interamericà de protecció dels drets humans
5.1. El desenvolupament normatiu i jurisprudencial en la configuració dels drets de les persones preses
5.2. Execució penal a Amèrica Llatina: la lluita pel reconeixement de drets en les presons
5.3. La Comissió i la Cort Interamericana de Drets Humans

6. Sistema europeu de protecció dels drets humans
6.1. El desenvolupament normatiu i jurisprudencial en la configuració dels drets de les persones preses
6.2. El sorgiment del Consell d'Europa i d'un primer dret penitenciari europeu
6.3. El doble pilar de protecció de drets: el Tribunal Europeu de Drets Humans (protecció ex post) i el Comitè Europeu per a la protecció de la tortura (protecció ex ante)

7. La presó preventiva i l'execució penal
7.1. El diferent estatut jurídic de les persones privades de llibertat. El debat entre beneficis penitenciaris i drets subjectius en cada estadi penitenciari
7.2. Teoria i pràctica de l'aplicació de la "doctrina de la relació de subjecció especial" entre persones privades de llibertat i administracions penitenciàries

8. El curs temporal de l'estada a la presó
8.1. Els incidents de la presó preventiva i de l'execució penal
8.2. El principi de legalitat i les garanties criminals, penals, jurisdiccionals i d'execucions
8.3. El control jurisdiccional de la legalitat penitenciària: el debat sobre la naturalesa i efectivitat del mateix

9. La presó legal i la presó real
9.1. Els plànols prescriptius i descriptius i la presó com a contradicció institucional
9.2. La situació dels centres penitenciaris: dades, indicadors, patrons i tendències

10. Gènere, classe, raça, salut i altres vectors de vulnerabilitat a la presó
10.1. Subjectivitats a la presó i condicions de discriminació (joves, indígenes, migrants, dones, malalts/es, col·lectiu LGTBI)

11. Monitoratge de la privació de llibertat i violència institucional carcerària
11.1. La problemàtica de la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants
11.2. Sistemes de documentació i registre de la violència institucional
11.3. Concepte i execució d'una efectiva reparació i "atenció integral"

12. La penalitat carcerària en temps de pandèmies
12.1. La reconfiguració dels drets fonamentals
12.2. Especialment, la necessitat d'una nova regulació i garanties dels drets a la vida, a la salut, a les comunicacions amb l'exterior i el dret a la informació en el context d'amuntegament i epidèmia
12.3. Actors de l'univers penitenciari en temps de pandèmia: presos/es, familiars; funcionaris/es; administració i jurisdicció penitenciària; dret; defensors/es i societat

13. Tendències de política criminal contemporània
13.1. Relació existent entre la presó i el mercat de treball
13.2. Vigència contemporània del paradigma de l'anomenada "economia política del càstig"
13.3. Expansió i/o retracció de l'univers penitenciari a la realitat contemporània

14. Les alternatives a la privació de llibertat
14.1. Possibilitats i límits de l'alternativitat a la penalitat carcerària en el present
14.2. Disseny de polítiques públiques d'integració social
14.3. Modalitats pressupostàries en la política criminal contemporània

15. Seminari de recerca i preparació del Treball de Fi de Màster
15.1. La necessària mirada interdisciplinària en la investigació de la qüestió carcerària
15.2. La construcció de marcs teòrics i els posteriors treballs de camp
15.3. La dificultat per a investigar la presó en el context històric de la seva opacitat

16. Treball de Fi de Màster

Destinataris

El Màster està dirigit a estudiants graduats provinents de carreres com ara Dret, Psicologia, Sociologia, Filosofia, Ciències Polítiques i de l'Administració, Antropologia, Ciències de la Comunicació, Criminologia, Economia, Història, Ciències Forenses, Medicina, etc.

Especialment, es valorarà també la participació en el curs d'operadors del Sistema Penal en l'ampli sentit de l'expressió, així com es valorarà que les persones estiguin implicades en institucions i organitzacions, nacionals i internacionals, de protecció de Drets Humans.

Professorat

Direcció

Dr. Iñaki Rivera Beiras
Doctor en Dret, professor titular de Dret Penal i Criminologia i director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona.

Coordinació

Dr. Alejandro Forero Cuéllar
Doctor en Dret i professor de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Barcelona.

Professorat

Dra. Marcela del Pilar Aedo Rivera
Doctora en Dret i professora de Dret Penal de la Universitat de Valparaíso, Xile.

Sr. Valentín Aguilar
Advocat, membre de l'Associació Pro Drets Humans d'Andalusia (APDHA).

Dr. Bruno Amaral Machado
Doctor en Dret i professor de Dret Penal de la Universitat de Brasília.

Dr. Gabriel Ignacio Anitua
Doctor en Dret, professor de Dret Penal de la Universitat de Buenos Aires i defensor Públic Nacional, Argentina.

Sr. Pablo A. Aranda Aliaga
Advocat, Cap del Departament d'Estudis i Projectes de la Defensoria Penal Pública de Xile.

Dra. Encarna Bodelon Sánchez
Professora titular de Filosofia de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. David Bondia Garcia
Professor titular de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona i director de l'Institut de Drets Humans de Catalunya.

Sr. Sebastián Cabezas Chamorro
Professor en Criminologia i Drets Humans. Expert del Mecanisme Nacional de Prevenció contra la Tortura de Xile.

Dr. Silvio Cuneo Nash
Doctor en Dret i professor de Criminologia de la Universitat Nacional de Santiago de Xile.

Sra. Nadia Espina
Màster en Dret Penal i professora de Dret Penal de la Universitat de Buenos Aires, Argentina.

Dr. Luigi Ferrajoli
Doctor en Dret i múltiple doctor honoris causa. Catedràtic emèrit de Jurisprudència de la Universitat de Roma Tres, Itàlia.

Dr. Alejandro Forero Cuellar
Doctor en Dret i professor de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Barcelona.

Sra. Hortensia Sofía Galván
Màster en Dret Internacional dels Drets Humans. Coordinadora del Monitoratge de la Relatoria de Persones Privades de Llibertat i coordinadora de Monitoratge de la Comissió Interamericana de Drets Humans.

Sr. Marcos Iván Galván Ramos
Màster en Criminologia i Sociologia Juridicopenal. Director de l'Institut de Criminologia de Lima, Perú.

Dr. José María García-Bores Espi
Professor titular de Psicologia Social de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Sra. Cristina Gares Calabuig
Investigadora de l'Observatori de Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona.

Dra. Natalia Giraldo Cano
Doctora en Dret i Ciència política, i Investigadora de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona.

Dr. Patrizio Gonnella
Doctor en Dret Europeu i professor de Dret Penitenciari de la Universitat de Roma Tres, Itàlia.

Sra. Solange Hilbert Pérez
Especialista processal i docent en dret penal i penitenciari. Sòcia de IACTA Cooperativa d'advocades.

Dr. Daniel Jiménez Franco
Professor de Sociologia de la Universitat de Saragossa.

Sr. Nicolás Laíno
Defensor Oficial de la Defensoría General de la Nación Argentina.

Dra. Susanna Marietti
Doctora en Filosofia i coordinadora de l'associació "Antigone per i diritti dei detenuti", Itàlia.

Dr. Dario Melossi
Doctor en Dret i professor de Criminologia de la Universitat de Bolonya, Itàlia.

Sr. Juan E. Mendez
Professor dels Drets Humans al Washington College of Law i Ex Relator Especial de l'ONU sobre la tortura (2010-2016).

Dr. Thiago Miranda Minag
Doctor en Dret i professor de la Universitat Federal de Rio de Janeiro, i advocat en exercici.

Dra. Marta Monclús Maso
Doctora en Dret i directora de l'Observatori de Presons de la Procuració Penitenciària de la Nació Argentina.

Dr. José Carlos Moreira da Silva Filho
Doctor en Dret i professor de Dret Penal i Criminologia a la Pontifícia Universitat Catòlica del Riu Gran del Sud (PUCRS), Brasil.

Sra. Katherine Georgina Oliveri Astroga
Investigadora de l'Observatori de Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona.

Dr. Mauro Palma
Doctor en Dret i múltiple doctor honoris causa. President del "Garante nazionale dei diritti dei detenuti", Itàlia

Dra. Maria Palma Wolff
Doctora en Drets Humans. Coordinadora del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), Brasil.

Sra. Maria Puerto Solar Calvo
Funcionària d'Institucions Penitenciàries del Ministeri de l'Interior, Espanya.

Sr. Julián Carlos Ríos Martín
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Dr. Bruno Rotta Almeida
Doctor en Dret i professor de Dret Penal i Penitenciari de la Universitat pública de Pelotas, Brasil.

Sra. Helena Solà
Assessora Sènior de Política Normativa. Organització Mundial contra la Tortura (OMCT).

Dr. Máximo Emiliano Sozzo
Doctor en Dret i professor de Criminologia de la Universitat Nacional del Litoral, Santa Fé (Argentina).

Sra. Rachele Stroppa
Investigadora de l'Observatori de Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona.

Dr. Juarez Tavares
Post Doctor en Dret a la Universitat de Frankfurt i Professor de Dret Penal a la Universitat de Río de Janeiro.

Dra. Cecilia Toro
Advocada argentina. Postgrau en DDHH Universitat Nacional de Tucumán i Doctora en Dret per la Universitat de Salamanca.

Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni
Doctor en Dret i múltiple doctor honoris causa. Magistrat de la Cort Interamericana de Drets Humans, de San José de Costa Rica.

Sr. Miguel Martin Zumalacarregui
Director de l'Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT).

CONTACTE

Editorial Tirant lo Blanch

Adreça:

C/Artes Gráficas, nº 14
46010. Valencia

E-mail: ibarrios@tirant.com