Màster en Embedded Systems for Internet of Th...

Afegir a favorits
Transformació digital

Màster en Embedded Systems for Internet of Things

Semipresencial
39 setmanes
Màster en Embedded Systems for Internet of Things

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Català i Anglès

Dates

16/10/2023 - 14/7/2024

Modalitat

Semipresencial

Horari

de dilluns a divendres de 15:00h a 20:00h

De manera excepcional, alguna sessió presencial podrà impartir-se en format remot.

Lloc

Facultat de Física. Martí i Franquès 1 - 08028 Barcelona

Preu

6.070

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

510 h. on-line + 480 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

L'Internet de les Coses (Internet of Things, conegut com a IoT) és un nou món tecnològic on milions d'objectes poden percebre, comunicar i compartir informació entre ells i amb el núvol, gràcies a estar connectats en xarxa. L'IoT està canviant la manera de viure i treballar, ja que permet la interacció automàtica entre objectes, des de dispositius personals a electrodomèstics, maquinària o vehicles. En l'àmbit professional, l'IoT ja permet a la indústria dissenyar i optimitzar la producció mitjançant sistemes intel·ligents que proporcionen una visió i un control del món amb una profunditat i detall que abans eren inimaginables, en el que es coneix com a Industrial IoT, IIoT o IoT+. A nivell personal, l'IoT ofereix grans oportunitats per a millorar la qualitat de vida, el benestar personal, la gestió del temps, els recursos de consum, la mobilitat i l'energia, que poden ser la base de noves formes de negoci innovadores, en el que es coneix com Consumer a IoT. 

Els sistemes encastats (Embedded Systems, coneguts com a ES) són sistemes electrònics pensats per a realizar una funció específica gràcies a un microcontrolador amb programari incorporat i que esdevenen la peça clau de l'IoT. Els ES són molt comuns a la indústria per a controlar, supervisar i ajudar a resoldre problemes de tota mena relacionats amb l'operativa d'equips, maquinària o planta, però de forma isolada, sense explotar completament el seu potencial d'interacció. Per aplicar-los al context de l’IoT, cal acompanyar-los de connectivitat a Internet, sistemes d'alimentació que permetin un funcionament sostingut/autònom, i d'elements de mesura i actuació que en possibilitin la interacció amb el món que els envolta. Fer-ho suposa per als enginyers nous reptes i criteris de disseny com, per exemple, minimitzar el consum energètic, incorporar sensors específics i connexions a xarxa mitjançant protocols que les plataformes estàndard no disposen, processar les dades recollides per generar informació rellevant i útil, assegurar la robustesa, seguretat i fiabilitat dels sistemes operant en entorns oberts, etc.  

El Màster en Embedded Systems for Internet Of Things de l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona, ofereix als estudiants la formació teòric-pràctica necessària per comprendre i resoldre aquests aspectes avançats d’enginyeria de sistemes, tant pel que fa a la maquinària com al programari.  

Amb una clara orientació professionalitzadora, el programa té per objectiu formar enginyers experts en l'àmbit del disseny de dispositius electrònics enfocats a l’IoT. Els estudiants seran capaços de comprendre les característiques de les solucions tecnològiques IoT emergents i disponibles al mercat, i d’adequar-les a les necessitats empresarials reals. En definitiva, el Màster en Sistemes Encastats per IoT proporciona la possibilitat de liderar, des d'un punt de vista tecnològic, projectes de transformació digital en el desenvolupament de programari i maquinària per a aplicacions IoT.

Objectius

 • Dissenyar sistemes encastats per a IdC (internet de les coses) amb objectius centrats en el baix consum, la connectivitat i el funcionament autònom.
 • Conèixer les solucions actuals d'arquitectures encastades per a l'IdC i ser capaç d'incidir tècnicament en la seva innovació i millora.
 • Conèixer les possibilitats i limitacions tecnològiques dels sensors i actuadors de magnituds físiques ambientals, amb capacitat de disseny de noves tecnologies.
 • Conèixer els sistemes operatius per gestionar sistemes d'IdC.
 • Entendre i ser capaç de dissenyar la connectivitat en sistemes integrats per a IdC amb les diferents propostes tecnològiques sense fils.
 • Conèixer els diferents protocols de comunicació per a dispositius IdC.
 • Saber dissenyar un sistema completament encastat per a IdC i saber decidir entre les diferents opcions segons criteris basats en els objectius de disseny.
 • Saber dissenyar sistemes de control de robots i actuadors.
 • Saber dissenyar sistemes amb models d'aprenentatge automàtic
 • Conèixer les possibilitats de computació al núvol.
 • Saber gestionar les dades obtingudes amb ciberseguretat.
 • Conèixer les aplicacions d'IdC en diferents sectors industrials, i poder dissenyar i incidir en noves aplicacions o nous sectors.

Tres raons per escollir-lo

 • Orientació professionalitzadora, que capacita per liderar projectes d’aplicacions IoT
 • Inclou tallers i pràctiques a empreses de prestigi en el sector
 • Possibilitat de realitzar part del curs a Le Mans Université o al Technische Universität Braunschweig

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Embedded Systems for Internet of Things per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. IoT Fundamentals
1.1. Architecture of Embedded Systems contents:

 • Microcontrollers units. Architecture and introduction to design
 • Memories RAM, Flash, EEPROM
 • Buses
 • Peripherals and on-board Communications

1.2. Power Management in Low-Power Systems

 • Energy harvesting
 • Primary and secondary storage
 • Management and regulation

1.3. Wireless communications
WiFi. Principles, protocols and fundamentals

 • Zigbee. Principles, protocols and fundamentals
 • BLE. Principles, protocols and fundamentals
 • LoRa. Principles, protocols and fundamentals
 • Other Wireless communication protocols

1.4. Internet communications for IoT

 • IPvx
 • XML
 • IoT especific protocols (MQTT)

1.5. Embedded Firmware

 • Fundamentals on bare metal programming
 • C and C++ language for IoT
 • IDEs used
 • Linking and compiling
 • Debugging

2. IoT Peripherals and Systems
2.1. Sensors and Interfaces for IoT

 • Transduction, sensing and detection
 • Interfaces for analog sensors
 • Standard communication protocols for sensors
 • Systems on a Chip

2.2. Robotics and actuators

 • RobotOS
 • Drivers
 • Control systems

2.3. Integrated Design

 • Microprocessor based design
 • Microcontroller based design
 • FPGA-based design

3. IoT Software
3.1. Operating Systems for IoT

 • Fundamentals
 • Embedded LINUX
 • RTOS

3.2. Cloud computing

 • Distributed software
 • Client-Server Technologies
 • Web services and Software as a service (SAAS)
 • P2P Architectures
 • High capacity distributed systems

3.3. Introduction to Machine Learning

 • Learning models
 • Application and selection of models
 • PCA and LCA

3.4. Advanced Machine Learning and Deep Learning

 • Data processing
 • Data storage
 • Supervisded and unsupervised machine learning models
 • Fundamentals on Deep Learning

3.5. Cybersecurity and cryptography

4. IoT Applications
4.1. Smart Vehicle

 • Automotive and mobility
 • Embedded IoT devices in automotive
 • Applications. Smart vehicles

4.2. eHealth

 • IoT in Point of Cares
 • Applications on PoC

4.3. Smart Cities and Industrial IoT

 • Domotics
 • Industrial Robotics
 • Applications

5. Innovation and Enterpreneurship
5.1. Cadena de valor i innovació
5.2. Comunicació
5.3. Formació i Gestió d'equips
5.4. Coneixements d'empresa

6. Treball Fi de Màster

Destinataris

Graduats i graduades en:

 • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Enginyeria Electrònica
 • Enginyeria Informática 

El Màster està dirigit tant a estudiants acabats de graduar, que busquin completar la seva formació, com a professionals establerts, que desitgin actualitzar els seus coneixements.

Es recomana tenir coneixements de programació (C, C++, Python).

Sortides professionals

 • Dissenyador/a de dispositius IoT
 • Programador/a de dispositius IoT
 • Dissenyador/a de xarxes IoT
 • Consultor/a de projectes IoT
 • Arquitecte/a de serveis IoT
 • Administrador/a de xarxes i sistemes IoT

Professorat

Direcció

Dr. Manuel Lopez De Miguel

Llicenciat en Física. Doctor en Física.

Quadre docent

Dr. Oscar Alonso Casanovas
Llicenciat en Física. Doctor en Física.

Dr. Atila Herms Berenguer
Llicenciat en Física. Doctor en Física.

Dr. Juan Daniel Prades Garcia
Llicenciat en Física. Doctor en Física.

Dr. Manuel Puig Vidal
Llicenciat en Física. Doctor en Física.

Dr. Pedro Luis Miribel Català
Llicenciat en Física. Doctor en Física.

Dr. Jose M. Lopez Villegas
Llicenciat en Física. Doctor en Física.

Dr. Jordi Colomer Farrarons
Llicenciat en Física. Doctor en Física.

Dr. Oscar Ruiz Sanchez
Llicenciat en Física. Doctor en Física.

Dr. Angel Dieguez Barrientos
Llicenciat en Física. Doctor en Física.

Dr. Albert Cirera Hernandez
Llicenciat en Física. Doctor en Física.

Dra. Petia Ivanova Radeva
Llicenciada en Matemàtiques. Doctora en Matemàtiques.

Dr. Eloi Puertas Prats
Llicenciat en Informàtica. Doctor en Informàtica.

Dr. Santiago Marco Colas
Llicenciat en Física. Doctor en Física.

Sr. Fernando Jesús Arreza Martin
Llicenciat en Física. Graduat en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació.

Dr. Ferran Adelantado Freixer
Engiyer de Telecomunicacions. Doctor en Enginyeria de Telecomunicacions.

Dr. Marius Montón Macián
Enginyer Informàtic. Doctor en Informàtica. Expert professional en IoT. Treballa a l'empresa IoTPartnerNS.

Sr. Miquel Trenchs Verges
Enginyer Superior en Telecomunicacions. Expert professional en IoT. Treballa a l'empresa Microchip.

Sr. Raúl Roca Canovas
Enginyer Superior en Informàtica. Professional expert en IoT. Treballa a l'empresa GrailCyber

Sr. David Garcia Esteller
Màster en Internet of Things (IoT). Títol Universitari de Formador de Formadors. Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. Professional Expert en IoT. Treballa a l'empresa NTTData.

Sr. Francisco Hernández Ramírez
Grau en Física. Professional expert en IoT. Treballa a l'empresa Worldsensing.

Sr. Pedro Lorente Adamuz
Enginyer Superior de Telecomunicacions. Professional expert en IoT. Treballa a l'empresa Iglor.

Sr. Francisco Javier Iglesias Gracia
Enginyer Superior de Telecomunicacions. Professional expert en IoT. Treballa a l'empresa Iglor.

Dr. David Gascón Fora
Doctor en Física.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h