Missatge d'error

Could not retrieve the oEmbed resource.

Màster de Formació Permanent en Estructures d...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster de Formació Permanent en Estructures d'Edificació amb Cype

Online
58 setmanes
cursos zigurat

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

6/5/2024 - 13/6/2025

Modalitat

Online

Preu

6.500

Matrícula oberta

Presentació

El Màster en Estructures d'Edificació amb Cype dota al professional dels criteris necessaris per a comprendre el funcionament de les estructures d'edificació i, així, projectar-les de manera eficient i amb major seguretat. El màster comprèn una visió global del disseny integral d'estructures en els seus aspectes fonamentals, començant per les solucions més habituals per al càlcul i el disseny de fonamentacions i de contenció de terres en soterranis, per a posteriorment dissenyar i calcular estructures de formigó o metàl·liques amb nusos rígids. També s'aborda el disseny de forjats, pilars, bigues i altres elements portants.

El professional serà capaç de decidir quins són els sistemes estructurals més idonis en cada projecte i obtindrà una gran flexibilitat, rapidesa i seguretat en el seu disseny, càlcul i dimensionament. Aquestes competències, altament demandades, afavoriran la inserció del professional en el mercat laboral, per la seva visió pràctica i el domini de les eines més professionals disponibles actualment en el mercat.

Malgrat l'especificitat del màster, dedicat a les estructures d'edificació, els seus continguts tenen una perspectiva transversal i presenten els tipus més habituals d'estructures, com a edificis de pisos de concret/formigó i d'acer, a més de les seves fonamentacions més habituals.

Objectius

L'objectiu del màster és aprendre a projectar estructures d'obres d'edificació convencionals, que suposen 90% de les edificacions. Es refereix en particular a dues tipologies: edificació de pisos i naus industrials. Es contemplen les estructures de formigó armat i d'acer, així com els fonaments superficials. Alhora, es dedica una part específica a l'estudi de les estructures sismoresistents.

 • Base teòrica: Dominar els conceptes que ens permetin resoldre Predimensionats i poder validar els resultats del programari.
 • Normatives: Familiaritzar-se amb les especificacions reglamentàries.
 • Programari: Assimilar el coneixement necessari que ens permeti utilitzar el programa amb seguretat i agilitat.
 • Projectes: Resoldre les estructures propostes amb un predimensionat manual i, posteriorment, un dimensionat definitiu amb CYPE.

PRESENTACIÓN DEL MÁSTER

Tres raons per escollir-lo

 • Un màster professionalitzant. Aquest programa, amb un clar enfocament pràctic cap al desenvolupament de projectes i la direcció d'obres, estableix un pont entre la formació acadèmica i el món professional.
 • Implementació de tecnologia punta. S'utilitza programari especialitzat en estructures d'edificació, concretament les eines de CYPE Enginyers.
 • Coneixements que aplicaràs diàriament. El màster abasta les tipologies més comunes d'estructures, les quals resolen la gran majoria de les construccions: habitatges, oficines, hotels, col·legis, hospitals, centres comercials, naus industrials.

Acreditació acadèmica

Màster en Estructures d'Edificació amb Cype per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Bases de projecte
1.1 El projecte d'estructura
1.2. BIM
1.3. Models de càlcul
1.4. Accions sobre els edificis
1.5. Conceptes de seguretat

2. Formigó
2.1. Sistemes estructurals
2.2. Predimensionament
2.3. Dimensionament
2.4. Armat
2.5. Elements singulars

3. Fonaments
3.1. Estudis geotècnics
3.2. Sistemes de fonamentació
3.3. Culassa
3.4. Bigues i lloses
3.5. Murs de soterrani

4. Acer
4.1. Sistemes estructurals
4.2. Predimensionament
4.3. Dimensionament
4.4. Unions
4.5. Projecte

5. Estructures Singulars 
5.1. Naus
5.2. Estructures sismoresistents

6. Projecte Final

Destinataris

Dirigit a professionals iberoamericans del sector de la construcció, arquitectes i enginyers, que desitgin una especialització en el camp d'estructures d'edificació amb un enfoc internacional gràcies a la doble normativa que es te en compte: europea (CTE | EAE | Eurocódigos) i americana (ASCE-7 | ACI-318).

Sortides professionals

Els projectes d'edificació representen el 90% dels projectes estructurals del sector de la construcció, la qual cosa genera una gran necessitat d'especialistes en aquesta àrea. Aquest màster enfoca el seu desenvolupament acadèmic a preparar els enginyers i arquitectes amb les eines per a assumir aquest tipus d'estructures de forma segura i òptima.

En finalitzar el màster, l'alumne serà capaç de dur a terme les següents competències:

 • Projectar estructures de qualitat, sostenibles, duradores i d'un cost adequat a les exigències del mercat actual.
 • Identificar les particularitats de cada estructura i cada edifici per a prendre decisions adequades.
 • Dominar les eines informàtiques que utilitzen habitualment consultories d'enginyeria estructural, amb la capacitat d'adaptar-se a eines diferents.
 • Tenir coneixement de la normativa aplicable en el lloc de treball i capacitat d'assimilar altres normatives per a accedir a treballs en altres llocs.
 • Optimitzar processos dins de les oficines de consultoria d'estructures.
 • Coordinar projectes d'edificació.

Professorat

Direcció

Sr. José Carlos Coya
Arquitecte i professor especialitzat en estructures amb CYPE Enginyers.

Quadre docent

Sr. Carlos Fernández
Enginyer de Camins i director tècnic de CYPE enginyers.

Sr. Damià Milanès
Enginyer Industrial i especialista en estructures metàl·liques dins de BIM.

Sra. Silvia Bonilla
Enginyera Industrial i especialista en fonamentacions.

Sr. Ricard Guitart
Arquitecte i especialista en estructures.

Descomptes

Per consultar les diferents possibilitats de beques, t'has d'adreçar a:

Zigurat Global Institute of Technology

Web: https://www.e-zigurat.com

Telf: 911091510

Contacte

Zigurat Global Institute of Technology

Adreça:

Carrer Almogàvers 66, 2ª planta
08018. Barcelona

E-mail: info@e-zigurat.com
Web: https://www.e-zigurat.com/es/