Màster en Estructures Metàl·liques i Mixtes d...

Afegir a favorits
Ciències Ambientals i Ecologia

Màster en Estructures Metàl·liques i Mixtes d'Edificació

Online
57 setmanes
cursos zigurat

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

14/11/2022 - 15/12/2023

Modalitat

Online

Preu

8.900

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

Existeix una demanda constant per part d'empreses i consultories dintre de l’àmbit temàtic de les estructures metàlꞏliques i mixtes que actualment requereixen de capital humà especialitzat amb una formació en el càlcul, dimensionat i execució d'obra per aquest tipus de projectes.

Aquest perfil professional és molt buscat tant a nivell local com al continent americà, on l’estructura metàl·lica era una gran desconeguda fins fa pocs anys. Cada cop més l’estructura metàl·lica es posa en més valor, atès a les seves grans virtuts com son les  dimensions reduïdes dels perfils emprats, l'elevada ductilitat del material, els grans nivells d’agilitat tant en fabricació i muntatge que es poden arribar a aconseguir així com el marcat caràcter ecològic i de cura amb el medi ambient. Tot això fa que l’estructura metàlꞏlica sigui una opció més que interessant pels nous reptes estructurals.

Objectius

 • Dotar de les competències en sistemes i tècniques de les estructures des d'una òptica integral pel que fa a l'anàlisi, el càlcul, el disseny i l'execució d'estructures metàl·liques i mixtes, amb una orientació cap a la pràctica.
 • Proporcionar els recursos per a la identificació de les estratègies òptimes en la presa de decisions durant el procés de concepció, càlcul i desenvolupament del projecte, així com en la fase de construcció.
 • Desenvolupar projectes de qualitat, respectant els requeriments i especificacions del client, i aconseguir el mínim cost i temps d'execució.
 • Adquirir un coneixement integral sobre les tipologies d'edificis amb estructura metàl·lica: coberts industrials, edificis residencials i d'oficines multiplanta amb estructures d'acer i mixtes.
 • Aprofundir en els agents agressius i mètodes de protecció contra el foc que permetin evitar les patologies més comunes d'aquest tipus d'edificacions.
 • Implementar noves tecnologies en les diferents fases del projecte.
 • Conèixer en profunditat les diferents normatives nacionals i internacionals en termes d'estructures metàl·liques i mixtes.
 • Abordar el disseny i càlcul sismoresistent d'edificacions d'estructura metàl·lica: pòrtics resistents a moment (SMF), pòrtics travats (SCBF, EBF) i unions prequalificades (RBS, End-plate).

PRESENTACIÓN MÁSTER

Tres raons per escollir-lo

 • Especialització en una àrea en cada vegada més demandada. L'increment de l'ús de les estructures d'acer en l'edificació ha generat la necessitat d'incorporar professionals especialistes en empreses de el sector que liderin aquests projectes i que aportin solucions òptimes i segures en cadascuna de les seves fases.
 • Tecnologia d'última generació. Dominaràs les eines de software més utilitzades per les grans companyies del sector. Els nostres partners com CYPE Ingenieros, CSI i Bentley Systems brindaran llicències i formació al llarg del màster.
 • Optimització dels teus projectes. Aprendràs a projectar edificacions amb materials que redueixen els costos i el temps d'execució i també a optimitzar les dimensions dels elements estructurals, aprofitant la seva versatilitat per aplicar-los en arquitectures més innovadores.

Acreditació acadèmica

Màster en Estructures Metàl·liques i Mixtes d'Edificació per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Principis bàsics en el càlcul d'estructures metàl·liques

1.1. Metal·lúrgia aplicada

 • L'acer: característiques i propietats mecàniques
 • Qualitats i soldabilitat de l'acer

1.2. Bases del disseny de seccions i barres en acer

 • Seccions transversals
 • Fórmules generals per a comprovació de seccions
 • Fórmules generals per a comprovació de barres

1.3. Disseny i càlcul de connexions

 • Introducció
 • Connexions soldades
 • Connexions cargolades
 • Connexions típiques
 • Plaques base o de seient

2. Disseny estructural de naus industrials
2.1. Configuració estructural d'una nau
2.2. Càlcul de naus industrials
2.3. Fonamentacions en naus industrials
2.4. Construcció
 

3. Estructura mixta per a edificis
3.1. Estructura en edificis metàl·lics
3.2. Anàlisi global
3.3. Forjats mixtos
3.4. Bigues i pilars mixtos

4. Situacions Accidentals (Protecció Estructural i Disseny sismoresistent)

L'alumne haurà de triar entre 1 dels 2 recorreguts possibles (recorregut europeu o recorregut americà):

a) Recorregut europeu:
Tema 1: Corrosió
Tema 2: Foc

b) Recorregut americà:
Tema 1: Introducció al càlcul sísmic
Tema 2: Sistemes estructurals en acer sota acció sísmica
Tema 3: Disseny sismoresistent de connexions prequalificades

4. Treball Final de Màster

Destinataris

El Màster es dirigeix a professionals del món de l’enginyeria i l’arquitectura que vulguin desenvolupar la seva carrera professional dintre del camp de l’enginyeria estructural i poder encetar projectes estructurals d’estructura metàl·lica i mixta amb plenes garanties. La motivació del participant del màster consisteix en la voluntat d’ampliar i preparar els seus coneixements més enllà dels continguts adquirits en els seus respectius graus o llicenciatures.

Sortides professionals

A les grans empreses del sector, la demanda d'experts especialitzats en una àrea com les estructures d'acer és cada vegada més gran. Es requereixen professionals amb la capacitat de proposar solucions òptimes i sostenibles en el desenvolupament dels projectes estructurals de l'actualitat.

Els alumnes que finalitzen el màster desenvolupen els següents perfils professionals:

 • Enginyer estructural.
 • Consultor i assessor tècnic de projectes estructurals.
 • Líder de projectes d'edificació.
 • Projectista d'obres d'enginyeria d'edificació.
 • Supervisor / revisor de processos de disseny i construcció.
 • Inspector d'obra.
 • Coordinador o gerent d'unitats vinculades al desenvolupament d'estudis de factibilitat, disseny i càlcul d'estructures metàl·liques.

Professorat

Direcció

Sr. Carles Romea
Professor universitari de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha col·laborat en innombrables projectes arquitectònics, d'enginyeria i d'obra civil.

Coordinació

Sr. Damià Milanés
Enginyer consultor de projectes estructurals, especialista en estructures metàl·liques, detallat i BIM. Docent en cursos i màsters de Zigurat, així com en el curs d'Enginyer Internacional de Soldadura (IWE) de l'ITCS (Institut Internacional de la Soldadura). Participa en projectes internacionals de plantes fotovoltaiques, així com d'instal·lacions de subministrament a edificis.

Quadre docent

Sr. Alfredo Arnedo
Chief Technical Engineer a SENER Enginyeria i Sistemes. Autor del llibre Naves industriales con acero (2009) i diversos articles i conferències. Compta amb una experiència professional de 45 anys. Té una gran trajectòria com a professor de la E.T.S. de Camins, Canals i Ports de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya).

Sr. Damià Milanés
Enginyer consultor de projectes estructurals, especialista en estructures metàl·liques, detallat i BIM. Docent en cursos i màsters de Zigurat, així com en el curs d'Enginyer Internacional de Soldadura (IWE) de l'ITCS (Institut Internacional de la Soldadura). Participa en projectes internacionals de plantes fotovoltaiques, així com d'instal·lacions de subministrament a edificis.

Sr. Jorge Blasco
Consultor d'estructures. Estudi M103 S.L. Professor de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). Membre de l'Associació de Consultors d'Estructures (ACE).

Sr. William Caballero
Enginyer civil. Degà de la Facultat d'Enginyeria Civil a la Universitat Sant Tomás d'Aquino (USTA) i professor a la Universitat de Santander (UDES), Bucaramanga, a Colòmbia.

Descomptes

Per consultar les diferents possibilitats de beques, t'has d'adreçar a:

Zigurat Global Institute of Technology

Web: https://www.e-zigurat.com

Telf: 911091510

Contacte

Zigurat Global Institute of Technology

Adreça:

Carrer Almogàvers 66, 2ª planta
08018. Barcelona

E-mail: info@e-zigurat.com
Web: https://www.e-zigurat.com/es/