Màster en Infermeria d'Anestèsia, Reanimació ...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor

Semipresencial
45 setmanes
Máster enfermeria anestesia reanimacion tratamiento dolor

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

2/9/2024 - 15/7/2025

Modalitat

Semipresencial

Horari

Les setmanes presencials seran del 28 al 31 de gener, i del 22 al 25 d¿abril del 2024, matí i tarda

Lloc

Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge. C / Feixa Llarga s/n - 08907 Hospitalet de LLobregat

Preu

4.000

Matrícula oberta

Presentació

A la majoria dels països de la Unió Europea existeix, dins de l'infermeria, l´especialitat d'anestèsia. Les funcions d'aquesta especialitat engloben àrees com la preanestèsia, la del procés perioperatori, les cures postoperatòries i el control del dolor agut postoperatori o el suport davant del dolor crònic.

En el nostre medi, la nova Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries introdueix el concepte d'equip de treball infermeria-metge. Aquesta nova situació pot ajudar al desenvolupament i planificació de protocols de “treball en equip” consensuats dins l'anestesiologia.

Un requisit imprescindible per formar part d'aquests equips és la formació. S'ha de poder acreditar una formació específica, adquirir uns coneixements i unes competències concretes que permetin desenvolupar millor i amb més implicació les funcions dins d’aquestes àrees, i així poder donar una atenció integral al pacient davant la complexitat de les situacions clíniques.

Aquest curs de màster basa el seu aprenentatge en els coneixements científics i les experiències de l'equip docent que hi participa, mitjançant classes magistrals, aplicació de casos, tallers pràctics i treball de grups, i dóna la possibilitat als professionals d'infermeria d’anar desenvolupant les seves carreres professionals, recolzats pel coneixement, l'experiència i la recerca.
 
 

Objectius

 • Ampliar i aprofundir els coneixements sobre cures infermeres de l'àrea de l'anestèsia i reanimació dins del camp quirúrgic, així com el tractament del dolor.
 • Facilitar i permetre als professionals investigar, planificar, formar, organitzar i prevenir dins d'aquest marc.

Tres raons per escollir-lo

 • Facilita als professionals sanitaris investigar, planificar, formar, organitzar i prevenir dins d'aquest marc.
 • Permet aconseguir un grau d'especialització per tal de desenvolupar les competències que es poden exigir a un professional de l'àmbit.
 • Dissenyat i adaptat a les noves directrius de l'EEES.

PRÀCTIQUES CURRICULARS

Les pràctiques curriculars et donen l’oportunitat de fer una immersió en el món professional, i d’aplicar i consolidar les competències i els aprenentatges que hauràs adquirit al llarg del programa formatiu.

En aquest sentit, es tracta d’activitats acadèmiques d’una durada establerta i incloses en el pla d’estudis de la titulació.

Igualment, i amb l’objectiu d’impulsar i fomentar el teu creixement professional, pots comptar amb el servei integral i personalitzat Talent HUB de l’IL3-UB. Disposaràs de la millor orientació professional, perquè els nostres assessors compten amb un coneixement especialitzat en el teu àmbit, i gaudiràs de tot un programa d’activitats que contribuiran a potenciar la teva ocupabilitat.

Per a la realització de pràctiques acadèmiques externes recorda que has de disposar obligatòriament del número d’afiliació a la Seguretat Social, que pots obtenir-lo en aquest enllaç: Categorias (seg-social.gob.es).

En el cas que siguis estudiant extracomunitari has de tenir obligatòriament un visat d’estudis per a entrar a l’espai Schengen; un requisit previst en la legislació espanyola vigent per a la inclusió de l’estudiant en el Règim General de la Seguretat Social, així com de la documentació necessària segons la legislació vigent.

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS. 

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfribril·lació Externa Automàtica (DEA) segons les recomanacions de l’European Resucitation Council. Crèdits otorgats pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Programa

1. Fonaments de l’anestesiologia
1.1. Marc legal i situació actual de la infermeria d'anestèsia, models d'Europa i EUA
1.2. Valoració preoperatòria
1.3. Importància del paper de la infermera d'anestèsia en la visita preoperatòria
1.4. Gestió dels riscos laborals d'infermeria d'anestèsia
1.5. Preparació preanestèsica del pacient a la sala
1.6. Paper de la infermera d'anestèsia al quiròfan. “Check-list” del material
1.7. Seguretat a les àrees quirúrgiques
1.8. Errors en medicació
1.9. Història i evolució de l'anestèsia general
1.10. Fisiologia respiratòria, cardiovascular, neurològica, renal i endocrina i immunològica
1.11. Anafilaxia i monitorització general
1.12. Fonaments i farmacologia de l'anestèsia general. Fases de l'anestèsia
1.13. Introducció a l'anestèsia regional
1.14. Bloqueig del membre superior i inferior
1.15. Bloqueigs neuroaxials
1.16. Col·locació catèters peridurals. Taller
1.17. Posicions quirúrgiques
1.18. Posicions corporals segons via d'abordatge
1.19. Administració de fàrmacs amb bombes de TCI. Taller

2. Maneig de la Via Aèria i Pacient Crític
2.1. Via aèria
2.2. IOT. FBS / via aèria quirúrgica
2.3. Ventilació mecànica. Fisiologia i valoració de la ventilació. Assistència a la ventilació espontània
2.4. Interpretació gasometries. Monitorització de la ventilació. Casos clínics
2.5. Ventilació manual. Taller
2.6. VNI (CPAP / BIPAP). Circuits anestèsics (obert / tancat)
2.7. Valoració preoperatòria. Disseny del carro ideal de via aèria. Via aèria i inducció anestèsica
2.8. Via aèria i educció anestèsica
2.9. El pacient crític. Gravetat i criteris d'ingrés a diferents unitats
2.10. Protocol d'arribada. Acollida i col•locació
2.11. Sedació i analgèsia en el pacient crític
2.12. Ventilació mecànica. Protocol prevenció PAV
2.13. Síndromes confusionals. Despertar a la UCI
2.14. Monitorització avançada
2.15. Neurocirurgia. Politraumatisme i TCE
2.16. Monitorització cerebral
2.17. Interpretació electrocardiogràfica. Arítmies
2.18. Arítmies i marcapassos
2.19. Cirurgia toràcica, vascular i cardíaca
2.20. Xoc sèptic i fallada multiorgànica
2.21. Postoperatori de cirurgia hepatobiliopancreàtica
2.22. Tècniques de depuració extrarrenal
2.23. Manteniment del donant
2.24. Comunicar bé per cuidar millor

3. Treball Final de Màster: Recerca en Infermeria d’Anestèsia, de Reanimació i de Tractament del Dolor
3.1. Marc conceptual i teories. Paradigmes de la recerca
3.2. Determinació d'estudi. Dissenys d'estudi
3.3. Justificació d'estudi. Formulació d'hipòtesis i objectius
3.4. Desenvolupament metodològic. Recollida de dades i instruments
3.5. Ajudes disponibles i recursos en recerca
3.6. Sessió de recerca bibliogràfica

4. Reanimació Cardiopulmonar
4.1. Acreditació de la RCP bàsica + DEA
4.2. Aturada cardiorespiratòria perioperatòria. Arítmies
4.3. Acreditació de la RCP avançada

5. L’Infermer davant de l’Anestèsia de les Diverses Especialitats
5.1. Anestèsia en neurocirurgia, neuroangioradiologia
5.2. Anestèsia en cirurgia cardíaca
5.3. Anestèsia en cirurgia vascular
5.4. Anestèsia en cirurgia toràcica
5.5. Anestèsia en traumatologia
5.6. Anestèsia en cirurgia general
5.7. Anestèsia en cirurgia plàstica i reparadora
5.8. Anestèsia en ORL i grans cremats
5.9. Anestèsia en urgències
5.10. Transplantaments
5.11. Hemoteràpia
5.12. Situacions crítiques. Seminari
5.13. Activitats d'infermeria en cada tipus de procediment quirúrgic
5.14. Diferències anatòmiques i fisiològiques en pediatria
5.15. Anestèsia en diferents tipus d'intervencions quirúrgiques pediàtriques
5.16. Dolor postquirúrgic en el nen
5.17. Reanimació cardiorespiratòria en el nen i el nounat
5.18. Cures d'infermeria al nen sotmès a anestèsia. Documentació i registres
5.19. Transport neonatal
5.20. Programa d'atenció al nen hospitalitzat: “hospital amic”
5.21. Generalitats de l'anestèsia obstètrica. Fàrmacs
5.22. Cures d'infermeria a la dona sotmesa a anestèsia obstètrica. Monitorització
5.23. Clínica i instrumental durant el part
5.24. Generalitats de l'anestèsia en la dona. Fàrmacs. Procediments anestèsics en ginecologia
5.25. Dolor postpart
5.26. Patologies associades al part

6. Procés d’Atenció als Pacients de les URPA, Sedació i Dolor
6.1. La URPA: definició i finalitat
6.2. Tractament del dolor al postoperatori immediat. Fisiopatologia cardiorespiratòria del pacient al postoperatori immediat
6.3. Complicacions postoperatòries. El postoperatori d'especialitats. Resolució de casos
6.4. Criteris d'alta i escales de valoració. La URPA i el pacient ambulatori (CMA). Resolució de casos
6.5. Anestèsia fora de l'àrea quirúrgica (AFQ). Protecció radiològica
6.6. Infermeria d'anestèsia en radiologia i en endoscòpia digestiva
6.7. Equipament específic de les diferents àrees de treball en Radiologia relacionada amb anestèsia.
6.7.1. Casos clínics
6.8. Monitorització en els procediments habituals AFQ. Casos clínics
6.9. Complicacions: anafilaxi per contrast iodat, depressió respiratòria, síndrome d'hipertèrmia, postembolització, ruptura vascular. Casos clínics
6.10. Visita preanestèsica d'infermeria
6.11. Funcionament de les clíniques del dolor. Història clínica i escales de valoració. Consulta telefònica
6.12. Factors psicològics que modifiquen la resposta del dolor
6.13. Transmissió i modulació del dolor
6.14. Analgèsics opiacis, antitèrmic-analgèsics, antidepressius, anticonvulsionants, anestèsics locals
6.15. Dolor agut i recurrent, dolor agut postoperatori, dolor musculoesquelètic, dolor neuropàtic, SDRC, dolor visceral i dolor oncològic
6.16. Sistema de perfusió d'analgèsics
6.17. Tècniques de tractament del dolor. Bloqueig. Tractaments no farmacològics
6.18. Tractaments basats en l'estimulació elèctrica externa. Tècniques d'infiltracions

7. Pràcticum

 • 105 hores de pràctiques en blocs quirúrgics hospitalaris
 • 35 hores de pràctiques en Unitats de Reanimació Postanestèsica
 • 35 hores de pràctiques en unitats fora de l'Àrea Quirúrgica (en clíniques de dolor, fent visita preanestèsica i sedacions) 
 • 100 hores de tallers pràctics, distribuïts en dues setmanes presencials, de tots els procediments i tècniques estudiades al curs fins a aquell moment. 

Llistat de tallers: 
 • Tècniques de tractament del dolor. Bloqueig
 • Administració de fàrmacs amb bombes de TCI
 • Valoració de la via aèria i dificultat prevista
 • Dispositius supraglòtics i dificultat no prevista
 • Laringoscòpia i carro d’IOT difícil
 • Fibrobroncoscòpia
 • Ventilació manual
 • VNI: tipus de mascaretes
 • Màquines d'anestèsia
 • Anestèsia en cirurgia toràcica
 • Monitorització hemodinàmica 
 • Monitorització cerebral
 • RCP en el nen i el nounat

Els tallers seran del 1 al 4 de febrer de 2022 i del 19 al 22 d'abril de 2022, matí i tarda

Destinataris

Diplomats i Graduats en Infermeria de l'àrea quirúrgica, serveis de crítics i serveis d'urgències.

Professorat

Direcció

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens
Director del Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l'Escola d'Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.
 

Quadre docent

Coordinació docent

Dra. Eva Guix Comellas
Professora del Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l'Escola d'Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. 

 

Coordinació pràcticum

Sr. David Capitán Naranjo
Diplomat en Infermeria i coordinador del Bloc Quirúrgic a l’Hospital Clínic.

Sra. María Luz Méndez Prieto
Diplomada en Infermeria i coordinadora del Bloc Quirúrgic a l’Hospital Clínic.

Sra. Maria Teresa Peix Sagués
Diplomada en Infermeria, adjunta d'infermeria del Bloc Quirúrgic a l’Hospital Clínic i vicepresidenta d’ASEEDAR-TD.

 

Tutores i tutors de pràctiques

Sra. Anna Amorós Baixauli
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat).

Sra. Vanessa Barreiro Tomás
Diplomada en Infermeria. Treballa a la Clínica del Pilar. 

Sra. Anna Bertrán Jufresa
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Mútua de Terrassa.

Sr. David Capitán Naranjo
Diplomat en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic.

Sra. Natalia Cerezales Cerezales
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital HM Delfos.

Sra. Montserrat Colomer Castro
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari General de Catalunya.

Sra. Ana Criado Barga
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital d’Igualada.

Sra. Silvia Díez Árboles
Diplomada en Infermeria. Treballa a la Clínica Diagonal.

Sra. Irantzu Elorz Ibáñez
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Sant Joan de Déu (Manresa).

Sra. Isabel Ferret Calzada
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital General de Granollers.

Sra. Esperanza Herranz Adeva
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital del Mar.

Sra. Silvia Homar Simó

Diplomada en Infermeria. Treballa a la Clínica Nostra Senyora del Remei.

Sra. Carmen Martín Arias
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital de Viladecans.

Sra. Victoria Morales Cabrera
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Esperança.

Sra. Rosalina Moreno Humet
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Sant Joan de Déu (Martorell). 

Sr. Sergi Ortega Carreño
Diplomat en Infermeria. Treballa a l’Hospital de Palamós.

Sra. Teresa Peix Sagués
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic.

Sra. Montserrat Pérez Hinarejos
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

Sra. Inés Porcar Márquez
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Sra. Bibiana Ros Nebot
Diplomada en Infermeria. Treballa al Centre Mèdic Teknon. 

Sra. Ariadna Soler Boada
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari Dexeus.

Sra. Gemma Vallbona Canales
Diplomada en Infermeria. Treballa a la Clínica CIMA.

Sra. Laura Vidal Tarrasón
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari Vall d'Hebron.
 

Docents

Dra. Anna Abad Torrent
Treballa a l’Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Sra. Elia Alonso Simón
Diplomada en Infermeria.
Treballa a l’Hospital del Mar.

Dr. Miguel Alsina Casanova
Treballa a l’Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat). 

Dr. Cristóbal Añez Simón
Treballa a l’Hospital Universitari Joan XXIII.

Sra. Julia Arellano Coscolin
Diplomada en Infermeria.
Treballa a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Sra. Mercedes Arribas Serrano
Diplomada en Infermeria.
Treballa a l’Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Sra. Desirée Balagueró Rovira
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Sra. Sonia Barroso Reinón
Diplomada en Infermeria.
Treballa a l’Hospital Clínic.

Dra. Adriana Bataller Bassols
Treballa a la Cínica Mèdica Teknon.

Sra. Encarna Bautista Martín
Diplomada en Infermeria.
Treballa a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Sra. Aroa Bedmar Prieto
Diplomada en Infermeria.
Treballa a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Dra. Isabel Belda Tortosa
Treballa a l’Hospital Clínic. 

Dra. Llúcia Benito Aracil
Doctora en Infermeria. Treballa a l’Escola d’Infermeria i és professora associada de la Universitat de Barcelona. 

Sra. Sofia Benito Jarque
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic.

Dra. Silvia Bermejo Martínez
Treballa a l’Hospital del Mar.

Dra. Elvira Bisbe Vives
Treballa a l’Hospital del Mar.

Dr. Domingo Blanco Vargas
Treballa a la Clínica del Pilar i a la Clínica del Remei.

Sra. Montserrat Bleda Pérez
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Institut Català d’Oncologia.

Dra. Rosa Maria Borràs Ramírez
Treballa a l’Hospital Universitari Dexeus.

Dr. Enric Boza Hernàndez
Treballa a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Sr. Rafael Cabezuelo Luque
Diplomat en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic.

Sra. Nadia Carmona Aparicio
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Dr. Enrique Carrero Cardenal
Treballa a l’Hospital Clínic. 

Sra. Núria Casadevall Fernández
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

Dr. Jordi Clotet Caba
Treballa a l’Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat). 

Dra. María Jesús Castro Serrano
Treballa a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Sra. Josefina Codina Grifell
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Sra. Sonia Codina Guirao
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Santa Creu i Sant Pau.

Sr. Francesc Coll Martínez
Diplomat en Infermeria. Treballa als Bombers de la Generalitat de Catalunya. 

Sra. Montserrat Colomer Castro
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital General de Catalunya.

Dra. María José Colomina Soler
Treballa a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Dr. Juan Luis Cordero López
Treballa a l’Hospital General de Granollers. 

Dra. Amanda Culebradas Barrera
Treballa a l’Hospital Sant Joan de Reus.

Sr. Salvi Delmuns Carvajal
Fisioterapeuta. Treballa a l’Escola de Fisioteràpia de la Universitat Ramon Llull.

Sr. Alberto Diz Martínez
Diplomat en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic.

Dr. Tomás Domingo Rufes
Treballa a l’Hospital Universitari de Bellvitge. 

Dr. Fernando Escolano Villén
Treballa a l’Hospital del Mar.

Dra. Mariana Esteban Garijo
Treballa a l’Hospital Clínic. 

Sra. Marta Fargas Alpuente
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic.

Sr. Àlvar Farré Valbuena
Diplomat en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic. 

Dra. María Soledad Fernández Morales
Treballa a l’Hospital Universitari Dexeus.

Dr. José Antonio Fernández Núñez
Treballa a l’Hospital Santa Creu i Sant Pau.

Dr. Jaume Fontanals Dotras
Treballa a l’Hospital Clínic.

Sra. Carme Freixedes Ordoyo
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic.

Dra. Josefina Galán Serrano
Treballa a l’Hospital Santa Creu i Sant Pau.

Dr. Luís Gallart Gallego
Treballa a l’Hospital del Mar.

Sr. Rafael Garrido Díaz
Diplomat en Infermeria. Director del Centre d’Estudis Sanitaris (CES).

Sra. Mercè González López
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic.

Dra. Anna González Tallada
Treballa a l’Hospital Vall d'Hebron.

Sra. María Pilar Gracia Estévez
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

Dra. Patricia Guilabert Sanz   
Treballa a l’Hospital Joan XXIII. 

Dra. Eva Guix Comellas
Doctora en Infermeria. Professora a l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. 

Sr. Christian Heering Ventura
Diplomat en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic.

Sra. María Rosa Herms Puig
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital del Mar.

Sra. Ramona Jerez Gómez
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic.

Dra. María José Jiménez Andújar
Treballa a l’Hospital Clínic i a la Clínica Mèdica Teknon.

Dra. Ziortza Landaluze Bueno
Treballa a l’Hospital General de Catalunya.

Dr. Juan José Lázaro Alcay
Treballa a l’Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat).

Sra. Eulàlia Ledesma Díaz
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Dr. Iván Macía Vidueira
Treballa a l’Hospital Universitari de Bellvitge. 

Dr. Ferran Manen Berga
Treballa a la Clínica Eugin i Clínica Cem.

Dr. Jenaro Mañero Rey
Treballa a l’Hospital Parc Taulí.

Sr. Alexis Martín Calabuig
Diplomat en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic. 

Dra. Maria Antònia Martínez Momblan
Doctora en Infermeria. Treballa a l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. 

Sr. Enric Mateo Viladomat
Diplomat en Infermeria. Treballa a l’Atenció Primària (ICS). 

Sra. Esther Matheu Clop
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic.

Dra. Purificación Matute Jiménez
Treballa a l’Hospital Clínic.

Sra. Ester Mérida Márquez
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic. 

Dr. Josep Miquelay Borràs
Treballa a la Cínica Mèdica Teknon.

Dra. Inmaculada de Molina Fernández
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Escola d’Infermeria i és professora a la Universitat Rovira i Virgili.

Dr. Luis Moltó García
Treballa a l’Hospital del Mar.

Dra. María del Mar Monerris Tabasco
Treballa a l’Hospital Germans Trias i Pujol.

Dra. Concepción Monsalve Maestro
Treballa a l’Hospital Clínic.

Dr. Antonio Montero Matamala
Treballa a l’Hospital Arnau de Vilanova.

Dr. Antonio Montes Pérez
Treballa a l’Hospital del Mar.

Dr. Xavier Morales García
Treballa a l’Hospital General de Catalunya. 

Dr. Demetrio Mulas Lobato
Treballa a l’Hospital General de Catalunya.

Dra. Míriam de Nadal Clanchet
Treballa a l’Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Sra. Montserrat Navarro-Soto Ballester
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Atenció Primària (ICS).

Sr. Sergi Navarro Villarrubí
Diplomat en Infermeria. Treballa a l’Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat). 

Sra. Matilde Núñez Esteban
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic.

Dra. Maria Dolors Pelegrí i Isanta
Treballa a l’Hospital Viladecans.

Sr. Josep Ma. Pereñiguez Escuder
Diplomat en Infermeria. Treballa a l’Hospital del Mar. 

Dra. Carmen Pérez Aguado
Treballa a l’Hospital Santa Creu i Sant Pau.

Sra. Montserrat Pérez Hinajeros
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

Dra. Pilar Prieto Álvarez
Treballa a l’Hospital Sant Joan de Reus.

Dr. José Antonio Prieto Arruñada
Treballa al Sistema d’Emergències Mèdiques SEMSA 061. 

Sra. Neus Rafi Segura
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari de Bellvitge. 

Sra. Sandra Renard Tissedre
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Dra. María Victoria Ribera Canudas
Treballa a l’Hospital Universitari Vall d'Hebron. 

Sra. Sandra Rico Carreras
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

Dr. Nicolás de Riva Solla
Treballa a l’Hospital Clínic.

Dr. Francisco Rivas Doyague
Treballa a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Dra. Gisela Roca Amatria
Treballa a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Dr. Josep Rodiera Olive
Treballa a la Cínica Mèdica Teknon.

Sra. Noemí Rodríguez Balañá
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari Dexeus.

Sra. Silvia Rodríguez Vall-Llovera
Diplomada en Infermeria. Treballa a la Cínica Mèdica Teknon. 

Sra. Gemma Roqué Guerin
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic. 

Sra. Bibiana Ros Nebot
Diplomada en Infermeria. Treballa a la Cínica Mèdica Teknon.

Sra. Librada Rozas Quesada
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat).

Dra. Maria Rull Bartomeu
Treballa a l’Hospital Universitari Joan XXIII.

Dr. Sergi Sabaté Tenas
Treballa a la Fundació Puigvert.

Sra. Noemí Sáez Ayala
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Dra. Pilar Sala Francino
Treballa a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Sra. Elena Salas Marco
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Clínic. 

Dr. Jordi Sánchez Sánchez
Treballa a l’Hospital Sant Joan de Reus.

Sr. Eugenio Sanz Vázquez
Farmacèutic. Treballa com a business manager de neurocirurgia a División NeuroTrauma.

Sr. Ricard Semis Ramírez
Psicòleg. Treballa a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Dr. Àlex Serradell Catalan
Treballa a l’Hospital Dos de Maig i a la Clínica Mèdica Teknon.

Dr. Vicente Serrano Gonzalvo
Treballa a l’Hospital Universitari Joan XXIII (Tarragona).

Sra. Rosa María Serrano Lora
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Dra. Andrea Serrano Querol
Treballa a l’Hospital del Mar.

Dr. Jordi Serrat i Puyol
Treballa a l’Hospital Universitari de Vic.

Dra. Isabel Tello Galindo
Treballa a l’Hospital Sant Joan de Reus. 

Dr. Francisco Javier Tercero Machín
Treballa a l’Hospital Clínic.

Sra. Clàudia Terrades Millà
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Arnau de Vilanova.

Dr. Juan Carlos Tornero Tornero
Treballa a l’Hospital General Universitari de València.

Dra. Andrea Vallejo Tarrat
Treballa a l’Hospital Universitari Parc Taulí.

Sra. Concepció Vázquez Marmol
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Vall d'Hebron.

Dr. Enrique Vela Ortiz
Treballa a l’Hospital del Mar.

Dr. Enric Verdú Navarro
Professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Facultat de Medicina.

Sra. Laura Vidal Tarrasón
Diplomada en Infermeria. Treballa a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

Sra. Verónica Vílchez Cobo
Diplomada en Infermeria. Treballa a la Clínica Mèdica Teknon.

Dra. Rosa María Villalonga Vadell
Treballa a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIU AMB DESCOMPTE:

 • Alumni UB amb quota màster

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

Escola d'Infermeria - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Tania Martínez

Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Pavelló de Govern, 3ª Planta. Despatx 342.
Feixa Llarga, s/n
08907 – L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

E-mail: taniamartinez@il3.ub.edu

+34 934.024.283

Horari: De dilluns a dijous de 10h a 13h i de 16h a 18h. Divendres de 10h a 14h.