Màster en Infermeria Oncològica

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Infermeria Oncològica

Semipresencial
81 setmanes
master enfermeria oncologica

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

7/10/2024 - 30/4/2026

Modalitat

Semipresencial

Horari

Semipresencial, amb classes presencials un dilluns i dimarts al mes, de 8:30h a 13:30h

Lloc

Institut Català d'Oncologia (ICO). Av. Gran Vía, 199-203. 08907 Hospitalet de Llobregat

Preu

4.850

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

645 h. on-line + 210 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

Coorganitzat amb:

ico

 

 

El càncer és una malaltia molt estesa a la població, sent la principal causa de mort a tot el món. Segons l'informe mundial sobre el càncer, es preveu que anirà augmentant gradualment durant el segle XXI i s'anticipa que el 2040 el nombre de casos nous de càncer per any augmentarà a 29,5 milions i el nombre de morts per càncer a 16 ,4 milions.

Després de més de 14 edicions formant especialistes en infermeria oncològica, l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) presenten una nova edició del Màster de Formació Permanent en Infermeria Oncològica, el programa del qual està basat en el curs natural de la malaltia.

En els darrers anys estem assistint a una transformació en la prestació de cures en càncer, que inclou els canvis que es produeixen en pacients i familiars (més responsables de la seva malaltia i, per tant, més autònoms), els canvis que es produeixen en els tractaments (cada vegada més personalitzats) i els canvis que es produeixen en els professionals infermers (membres d'equips multidisciplinaris) i, en conseqüència, en el paper cada vegada més avançat i especialitzat que han de desenvolupar, desplegant uns coneixements i competències específiques. Per tant, els infermers/es de pràctica avançada que exerceixin en atenció oncològica, han de tenir els coneixements i destreses necessàries per afrontar la cura d'aquest tipus de pacient oferint-li una atenció de qualitat en les diferents fases de la malaltia.

En aquest sentit, aquest màster professionalitzador és l'eina formativa necessària per a l'especialització en infermeria oncològica, que ofereix els coneixements, habilitats i actituds per a la pràctica avançada en atenció al pacient oncològic en l'àmbit assistencial, els últims avenços i tendències oncològiques, i afegeix noves àrees, reflectint la necessitat de majors destreses en la professió infermera.

Objectius

 • Augmentar el coneixement, les habilitats pràctiques i les competències dels infermers a l'àmbit de l'especialització oncohematològica.
 • Capacitar i professionalitzar als infermers/es per contribuir a una millora dels diferents àmbits de la infermeria oncohematològica: pràctica assistencial, recerca, gestió, i qualitat.
 • Potenciar i estimular el desenvolupament de capacitats estratègiques dins l'especialitat d'infermeria oncològica.

Tres raons per escollir-lo

 • Respon a la demanda creixent d’especialistes en infermeria oncològica, a causa de l’augment de la incidència del càncer a nivell mundial.
 • Avalat per l'ICO i els seus professionals, centre de referència dedicat monogràficament a el càncer, que s'ocupa de la malaltia de manera integral (prevenció, assistència, formació especialitzada i investigació).
 • Inclou pràctiques en centres i institucions sanitàries referents en atenció oncològica.

TESTIMONIAL

COL·LABORADORS

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Infermeria Oncològica per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Context general del càncer
1.1. Epidemiologia del càncer
1.1.1. Introducció a l'epidemiologia del càncer.
1.1.2. Tipus d'estudis epidemiològics.
1.1.3. Mesures de freqüència de malalties.
1.1.4. Mesures pronòstiques.
1.1.5. Fonts nacionals i internacionals d'estadístiques.
1.2. Prevenció i detecció precoç del càncer
1.2.1. Prevenció primària.
1.2.2. Intervenció mínima en tabaquisme.
1.2.3. Prevenció secundària. Programes de cribratge en càncer.

2. Modalitats diagnòstiques i de tractament en càncer
2.1. Fisiopatologia del càncer
2.1.1. Historia Natural
2.1.2. Carcinogènesis
2.1.3. Histologia
2.1.4. Factors pronòstics
2.2. Modalitats diagnòstiques i de tractament
2.2.1. Procés diagnòstic
2.2.2. Procés de tractament: cirurgia, quimioteràpia, radioteràpia
2.3. Investigació Clínica
2.3.1. Recerca preclínica i clínica
2.3.2. Ètica i Legislació
2.3.3. Implementació dels assajos clínics en l'organització hospitalària
2.4. Immunoteràpia
2.4.1. Fonaments d'immunoteràpia
2.4.2. Tipus d'immunoteràpia
2.4.3.Toxicidad inmunorelacionada. Detecció precoç i maneig.
2.4.4. Educació sanitària

3. Abordatge i cures infermeres en tumors sòlids
3.1. Tumors sòlids d'alta incidència
3.1.1. Càncer de mama
3.1.2. Càncer de pulmó
3.1.3. Càncer colorectal
3.1.4. Càncer de pròstata
3.1.5. Complicacions simptomàtiques que cursen com a urgència
3.2. Tumors sòlids de baixa incidència
3.2.1. Tumors de cap i coll
3.2.2. Tumor d'esòfag gàstric
3.2.3. Tumors germinals
3.2.4. Tumor del sistema nerviós central
3.2.5. Sarcomes
3.2.6. Tumors de pàncrees i vies biliars
3.2.7. Tumors ginecològics
3.2.8. Complicacions simptomàtiques que cursen com a urgència

4. Ètica i Comunicació
4.1. Ètica i bioètica aplicada
4.1.1. Principis de la bioètica
4.1.2. Ètica del tenir cura
4.2. Comunicació i counselling
4.2.1. Habilitats i eines de suport des de la comunicació
4.2.2. Gestió de les emocions
4.2.3. Habilitats i eines de suport des de counselling

5. Càncer hereditari i consell genètic
5.1. Bases genètiques, moleculars i estudi genètic.
5.2. Principals síndromes de predisposició hereditària al càncer.
5.3. El procés d'assessorament genètic.
5.4. Aspectes ètic legals en assessorament genètic.
5.5. Planificació familiar en predisposició hereditària.

6. Abordatge i cures infermeres en hematopaties malignes
6.1. Fonaments del sistema hematopoètic
6.1.1. Cèl·lules sanguínies, funció i composició de la sang
6.1.2. Fisiologia de la medul·la òssia i hematopoesis
6.1.3. Teixit hematopoètic mieloide i limfoide
6.1.4. Resposta immunitària
6.2. Neoplàsies hematològiques
6.2.1. Mieloides
6.2.2. Limfoides
6.2.3. Mieloma múltiple
6.2.4. Aplàsia medul·lar
6.2.5. Proves diagnòstiques
6.2.6. Tractaments
6.2.7. Intervencions d'infermeria
6.3. Trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH)
6.3.1. Indicacions i tipus de trasplantament
6.3.2. Valoració del donant. Maneig del pacient
6.3.3. Fases del TPH
6.3.4. Complicacions agudes i cròniques
6.3.5. Cures, vigilància i seguiment del pacient sotmès a un TPH

7. Abordatge integral de l'atenció oncològica
7.1. Psico-oncologia
7.2. Nutrició
7.3. Fisioteràpia
7.4. Treball Social

8. Processos d'atenció especialitzada (a escollir-ne un)

Càncer infantil
Principis generals de l'atenció en càncer infantil.
o Atenció centrada en el nen i l'entorn familiar.
o Cures i seguiment infermer.
Característiques de l'oncohematologia pediàtrica.
o Particularitats dels tumors més freqüents en càncer infantil.

Oncogeriatria
Principis generals de l'atenció en el pacient en edat avançada amb càncer.
Característiques específiques i tractaments del pacient en edat avançada amb càncer.
Maneig del pacient en edat avançada amb càncer.
o Criteris d'avaluació en el pacient en edat avançada amb càncer.

Efectes emocionals i psicològics del càncer
Malestar emocional i necessitats psicològiques en pacients i durant el procés oncològic.
El càncer i el seu impacte en la família
Impacte emocional en els professionals de l'oncologia.

9. Cures pal·liatives
9.1. Cures pal·liatives en pacient oncològic en situació de malaltia avançada i fi de vida
9.1.1. Principis bàsics de les cures pal•liatives.
9.1.2. Característiques de la situació de malaltia avançada, cronicitat i fi de vida.
9.2. Atenció a la cronicitat i fi de vida
9.2.1. Atenció pal·liativa i cures integrals.

10. Treball final de màster
10.1. 
Metodologia de la recerca aplicada
10.2. Desenvolupament de la metodologia
10.3. Redacció i planificació d'un projecte de recerca.
10.4. Lectura crítica i evidència científica
10.5. Anàlisi i mesurament.
10.6. Difusió i presentació del projecte de recerca

11. Pràcticum

Destinataris

Graduats o diplomats en Infermeria amb experiència en l'àmbit oncohematològic (experiència professional, pràctiques, estudis d'especialització, treball de grau,
etc.).

L'accés al màster es prioritza per experiència i l'acceptació es determina segons el currículum i la carta de motivació presentats.

Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del programa són les següents:

 • Infermer/a en unitats o serveis d’oncologia i hematologia d’hospitals o centres sanitaris.
 • Infermer/a en unitats o serveis de cures pal·liatives d’hospitals o centres sanitaris.
 • Infermer/a en unitats d’hospital de dia.
 • Infermer/a en unitats de radioteràpia d’hospitals o centres sanitaris.
 • Infermer/a en entitats o fundacions d’investigació i avenços en càncer.
 • Infermer/a dedicat a la formació en infermeria oncològica.
 • Infermer/a gestor/a de casos en l’àmbit de l’atenció especialitzada en càncer en la comunitat o atenció primària.
 • Infermer/a supervisor/a d’unitats d’hospitalització oncològica.

Professorat

Direcció

Sra. Társila Ferro
Infermera. Directora de cures d’infermeria i innovació de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).  

Coordinació

Sra. Lourdes Guanter
Infermera. Responsable de la unitat de docència de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).

Sra. Josefina Rivera
Unitat d'Investigació Clínica.

Quadre docent

Coordinació de mòduls


Sra. Josefina Rivera
Unitat d'Investigació Clínica.

Sra. Mercè Peris
Programa d'Investigació i Epidemiologia.

Sra. Anna Mª Jiménez
Infermera. Responsable d'infermeria d'hospitalització de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). Badalona.

Sta. M. Antonia Serra
Infermera. Responsable d'infermeria de l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). L'Hospitalet de Llobregat.

Sra. Inmaculada López
Infermera clínica. Unitat Funcional de Colón.

Sra. Sonia Abenia
Infermera. Responsable d'infermeria d'hospitalització d'oncologia de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). L'Hospitalet de Llobregat.

Sra. Raquel Azor
Infermera. Adjunta a direcció de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) L'Hospitalet de Llobregat.

Sra. Montserrat Bleda
Infermera clínica. Unitat de Suport Integral de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) Badalona.

Alguns dels nostres docents de les sessions presencials són:
Silvia de Sanjosé.
Montserrat Busquets
Nuria Carsi
Ignacio Blanco
Berta Laquente 

Competencias

 • Conocer el impacto del cáncer en la población y en el sistema sanitario.
 • Conocer las implicaciones del cáncer en la práctica enfermera avanzada.
 • Desarrollar ámbitos específicos de intervención enfermera en la atención oncológica.
 • Integrar conocimientos y habilidades para una práctica ética y reflexiva, ante la complejidad que conlleva el cáncer.
 • Conocer el proceso integral de atención oncológica: prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y cuidados paliativos.
 • Conocer las principales enfermedades onco-hematológicas, así como su fisiopatología y tratamientos específicos.
 • Conocer a los planes de cuidados aplicados a las situaciones clínicas características de la situación de enfermedad oncológica.
 • Planificar las intervenciones enfermeras teniendo en cuenta la persona y su entorno cuidador.
 • Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en el desarrollo de la práctica asistencial.
 • Tener capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios y contribuir desde el ejercicio autónomo de los cuidados enfermeros.
 • Conocer y aplicar los Tics en el contexto profesional en los ámbitos de la comunicación e investigación.
 • Valorar el impacto y necesidad de una actualización continua de las propias competencias profesionales como elemento de responsabilidad hacia el colectivo y hacia el paciente.
 • Aplicar las diferentes herramientas de apoyo y comunicación en la relación terapéutica con el paciente y su familia.
 • Aplicar el método científico desde la evidencia para analizar la práctica profesional con el fin de hacerlo objeto de estudio.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h