Infermeria

Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries

Presencial
41 setmanes
master enfermeria urgencias hospitalarias bellvitge

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

14/9/2020 - 25/6/2021

Modalitat

Presencial

Horari

Crèdits teòrics, dos grups: matins, dilluns i dimecres de 9 a 13h o tardes, dilluns i dimecres de 16h a 20h. 9 setmanes amb un tercer dia addicional de classe, habitualment en dijous El 40% dels dies l'horari és de 8:30h a 13:30h o de 15:30h a 20:30h. 1 any acadèmic.

Lloc

Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

Preu

3.800

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

AVISO

Este curso puede verse alterado por ajustes del calendario, de la metodología docente o del sistema de evaluación según el desarrollo de los acontecimientos y las directrices de las autoridades sanitarias relativas a la crisis de la COVID-19. No obstante, en todos los casos se garantiza la calidad de la formación y el logro de los objetivos.Presentació

L'atenció d'Infermeria d'Urgències Hospitalàries recull els vessants assistencial, docent, investigador, de planificació, organització i prevenció a totes aquelles situacions que requereixen una atenció sanitària immediata. 

El volum d'atenció urgent i l'increment de la demanda són un clar indicador de la necessitat d'evolució tecnològica, científica, de gestió i administració dels serveis d'urgències, així com de la necessitat de dotar-los de professionals infermers especialitzats, experts i qualificats.

Per la seva formació, experiència i permanent presència als serveis d'urgències, els equips d'infermeria són els que assumeixen la cura dels malalts a les diferents àrees i durant tot el procés d'atenció urgent, ja que intervenen a totes les fases de l'assistència, recolzant i mantenint informats als familiars i acompanyants que viuen amb els pacients moments molt intensos d'angoixa i incertesa. 

Aquest curs de màster es fonamenta en l'atenció integral al pacient urgent i basa el seu aprenentatge en els coneixements científics i les experiències d'un equip docent que hi participa, mitjançant classes magistrals, aplicació de casos, tallers pràctics i treballs de grup. 

Dóna la possibilitat als professionals infermers d'anar desenvolupant les seves carreres professionals recolzats pel coneixement, l'experiència i la investigació.

Objectius

Ampliar i aprofundir els coneixements de cures infermeres en l'àmbit de les urgències hospitalàries per facilitar i permetre la investigació, planificació, formació, organització i prevenció en les situacions que requereixen assistència sanitària immediata.

Acreditació acadèmica

Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfribrilació Externa Automàtica (DEA) segons les recomanacions de l’European Resucitation Council. Crèdits otorgats pel Consell Català de la Formació continuada de les professions Sanitàries.

Programa

1. Entorn humà i terapèutic
1.1. Gestió de conflictes a urgències
1.2. Comunicació de males notícies i gestió del dol a urgències
1.3. Trajectòries clíniques i protocols d'actuació a urgències

2. Organització dels serveis d'urgències
2.1. Gestió de riscos laborals a urgències
2.2. Coordinació i organització infermera. Funcions d’infermeria a urgències
2.3. Funcionament i estructura dels serveis d'urgències. Registres infermers
2.4. Nivells d'atenció: hospitalari, extrahospitalari. Nivells d’especialitats
2.5. El triatge en els serveis d’urgències: models i experiències
2.6. Introducció a la investigació en urgències I
2.7. Introducció a la investigació en urgències II
2.8. Sessió de recerca bibliogràfica – Biblioteca del Campus Bellvitge
2.9. Introducció a la investigació en urgències III
2.10. Problemes legals derivats de l’atenció urgent

3. Procés d'atenció als malalts afectats per un problema quirúrgic
3.1. Tractament del dolor abdominal
3.2. Tractament de problemes vasculars
3.3. Tractament de problemes urològics
3.4. Tractament de ferides, cremades i mossegades
3.5. Realització de sutures
3.6. Fàrmacs més utilitzats a urgències
3.7. Interpretació d'analítiques

4. Procés d'atenció als malalts politraumàtics
4.1. Atenció inicial al malalt traumàtic. Protocols i transfer
4.2. Mobilització i immobilització al politraumàtic
4.3. Traumatismes toràcics. Pneumotòrax. Hemopneumotòrax
4.4. Toracocentesi d'emergència
4.5. Drenatges toràcics i abdominals
4.6. Traumatisme cranioencefàlic (TCE)
4.7. Hemorràgies i hematomes cranials
4.8. L’anatomia vers les lesions traumàtiques urgents
4.9. Traumatismes abdominals i genitourinaris
4.10. Fractures i luxacions
4.11. Embenats i immobilitzacions al pacient traumàtic
4.12. Atenció inicial al traumàtic greu.

5. Procés d'atenció als malalts afectats per un problema mèdic
5.1. L’Edema agut de pulmó cardiogènic. Tromboembolisme pulmonar
5.2. Conceptes bàsics i electrofisiologia
5.3. Arítmies cardíaques. Interpretació ECG
5.4. Cardiopaties isquèmiques: Angor i IAM
5.5. Maneig urgent del pacient amb limitació crònica del flux aeri descompensat
5.6. Anafilaxi. Cetoacidosi diabètica. Coma hiperosmolar. Hipoglucèmia
5.7. Alteracions neurològiques: Coma. AVC. Epilèptics. Encefalopaties
5.8. Intoxicacions agudes. HTA i insuficiència renal
5.9. Fàrmacs utilitzats a urgències

6. Procés d'atenció als malalts crítics
6.1. Actuació de l'equip multidisciplinari al box de crítics
6.2. Actituds i actuacions davant el pacient en xoc. Donant a cor aturat
6.3. Suport vital bàsic a l'adult
6.4. Suport vital avançat a l'adult
6.5. Atenció inicial d'infermeria al gran cremat
6.6. Ventilació mecànica invasiva
6.7. Maneig d'infermeria al pacient crític

7. Procés d'atenció urgent als infants
7.1. Reanimació cardiopulmonar pediàtrica. Taller de RCP
7.2. Valoració inicial. Urgències respiratòries i digestives. Shock
7.3. Politraumàtic pediàtric i TCE. Mesures d’aïllament i higiene de mans
7.4. Tècniques d’infermeria pediàtrica, administració de medicació i oxigenoteràpia
7.5. Urgències endocrines, febre, sèpsia i acc. infantils. Taller col·locació de vies a pediatria

8. Procés d'atenció urgent a la dona
8.1. Actuació d’infermeria davant d’agressions i violència de gènere
8.2. Malalties transmissió sexual. Hiperemesi gravídica. Estats hipertensius de l’embaràs
8.3. Alteracions menstruals. Avortament. Despreniment prematur de placenta. Placenta prèvia. Gestacions múltiples
8.4. Amenaça part preterme. Part. Complicacions puerperals
8.5. Part. Reanimació neonatal.

9. Procés d'atenció urgent al malalt psiquiàtric
9.1. Introducció. Examen psiquiàtric. Trastorns d'ansietat. Ansiolítics.
9.2. Pacient psicòtic. Antipsicòtics. Agitació i violència. Contenció.
9.3. Alcohol i substàncies d'abús. Relaxació
9.4. Trastorns Afectius i pacient suïcida. Antidepressius. Trastorns de personalitat.
9.5. Urgències en psiquiatria infanto-juvenil. Maneig de l’ansietat.
9.6. Maneig de l’ansietat

10. Procés d'atenció urgent a malalts de diferents especialitats
10.1. Urgències davant el malalt oncològic
10.2. Maneig dels sistemes Port-a-Cath. Vies centrals i perifèriques. Catèter arterial.
10.3. Urgències oftalmològiques
10.4. Urgències otorrinolaringològiques
10.5. Com heu de fer la presentació del treball de recerca

11. Pràcticum hospitalari

12. Treball final de màster: projecte de recerca en infermeria d'urgències hospitalàries

Destinataris

Diplomats i Graduats en Infermeria.

Professorat

Direcció

Sr. José Antonio Sarria Guerrero
Diplomat en Infermeria. Professor del Departament d'Infermeria fonamental i medicoquirúrgica, de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens
Doctor en Infermeria. Professor del Departament d'Infermeria fonamental i medicoquirúrgica, de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent

Sra. Monica Alapont
Diplomada en Infermeria. Hospital de Mataró.

Dr. Josep Maria de Anta
Doctor en Biologia. Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Sra. Natalia Antunez
Diplomada en Infermeria. Hospital Santa Creu i Sant Pau.

Sra. Sonia Barroso
Diplomada en Infermeria. Tècnic Riscos Laborals. Hospital Clínic.

Dra. Llúcia Benito
Doctora en Infermeria. Professora E.I. Universitat de Barcelona.

Sr. Urtzi Blancou
Diplomat en Infermeria. Centre de Salut Mental del Guinardó.

Sra. Carmen Caballlero
Diplomada en Infermeria. Hospital General de Granollers.

Dra. Araceli Domingo
Doctora en Medicina. Hospital Sant Joan de Déu d’'Esplugues de Llobregat.

Dr. Joan Maria Estrada
Doctor en Infermeria. Professor E.I. Universitat de Barcelona.

Sr. Marc Fernández
Diplomat en Infermeria. SEMSA 061.

Dra. Paz Fernández
Doctora en Infermeria. Institut Català d'Oncologia.

Sr. Robert Frigola
Tècnic en Transport Sanitari. SEMSA 061. Catalunya.

Dr. Jordi Galimany
Doctor en Infermeria. Professor de l'E.I. Universitat de Barcelona.

Dra. Eva Garrido
Doctora en Estadística. Professora E.I. Universitat de Barcelona.

Sr. Rafael Garrido
Diplomat en Infermeria. CES.

Sra. Cristina Gázquez
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dr. Victor José Götzens
Doctor en Medicina. Facultat de Medicina Universitat de Barcelona.

Dra. Eva Guix
Doctora en Infermeria. Professora E.I. Universitat de Barcelona.

Dra. Teresa lcart
Diplomada en Infermeria. Doctora en Medicina. Professora E.I. Universitat de Barcelona.

Sra. Victoria Mañas
Diplomada en Infermeria. Servei d'Oncologia. Hospital de Bilbao.

Sra. Gemma Martínez
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dr. Eduard Martínez
Doctor en Medicina. SEMSA 061.

Sra. Claudia Montori
Diplomada en Infermeria. H.U. Bellvitge.

Sr. Santiago Mora
Diplomat en Infermeria. H.G. Granollers.

Sr. Lluís Mundet
Diplomat en Infermeria. H. Mataró.

Sra. Mónica Murillo
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Sr. David Olivart
Llicenciat en Psicologia. C.E. Sant Francesc

Sra. Marta Olivé
Diplomada en Infermeria. SEMSA 061.

Sra. Paula Ortiz
Diplomada en Infermeria. UCI Cardíaca HUGTiP.

Sr. Josep Maria Petit
Diplomat en Infermeria. H. Vall d Hebron.

Sr. Miguel Angel Portillo
Diplomat en Infermeria. H. Clínic.

Dra. Montserrat Puig
Diplomada en Infermeria. Doctora en Sociologia. Professora  E.I. Universitat de Barcelona.

Sr. Antonio Ramal
Diplomat en Infermeria. SSM CSMA Horta Guinardó.

Sra. Esther Rebull
Diplomada en Infermeria. PASSIR. ICS

Sra. Susana Ros
Diplomada en Infermeria. SEMSA 061.

Sra. Librada Rozas
Diplomada en Infermeria. H. Sant Joan de Déu d’'Esplugues de Llobregat.

Sra. Cristina Sánchez
Diplomada en Infermeria. Institut Català d'Oncologia.

Dr. Joan Sánchez
Doctor en Medicina. Medicina legal i perit metge en jutjats i tribunals.

Sr. Jordi Sánchez
Diplomat en Infermeria. H. Mataró.

Dr. Tomás Santalucía
Doctor en Biologia. Professor E.I. Universitat de Barcelona.

Sr. José Antonio Sarria
Diplomat en Infermeria. Professor E.I. Universitat de Barcelona.

Sr. Toni Senent
Tècnic en Transport Sanitari. SEMSA 061.

Sr. Lluís Serrat
Diplomat en Infermeria. H. Mataró.

Sra. Carlota Solanich
Diplomada en Infermeria. Institut Català de la Retina.

Sr. Francesc Tebar
Diplomat en Infermeria. SEMSA 061

Sr. Manel Tomás
Diplomat en Infermeria. H. Sant Joan de Déu de Sant Boi.

Sra. Celia Vall
Diplomada en Infermeria. PASSIR ICS.

Dra. Gemma Via
Doctora en Infermeria. H.U. Bellvitge.

Dr. Alberto Villamor
Doctor en Infermeria. H. Clínic.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

  • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB
  • Alumni UB amb quota màster
  • Col·legis, associacions professionals i altres entitats
  • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

  • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
  • Els descomptes no són acumulables
  • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.