Medi ambient i sostenibilitat

Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat

Presencial
115 setmanes

Dades bàsiques

Crèdits

75 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

21/10/2019 - 31/12/2021

Modalitat

Presencial

Horari

Dilluns 16h a 21h i alguns dissabtes al mes de 9.30h a 14h.

Lloc

Universitat de Barcelona - Facultat de Psicologia. Passeig de la Vall Hebron, 171. (08035-Barcelona)

Presentació

Creat l'any 1988, el programa del present màster ha posat l’èmfasi, des dels seus inicis, en la importància decisiva del comportament humà i social com a factor fonamental per a l'abordatge de la qüestió ambiental, tant en el medi natural com en l'urbà, en la gestió pública o en l'empresa privada. 
 
La qüestió ambiental no pot tractar-se al marge d'una gestió integral dels seus vessants ecològics, físics, tecnològics i socials. Per aquest motiu, i sense oblidar els aspectes tècnics, allò que caracteritza el màster és l'atenció als aspectes humans, socials i organitzacionals associats a la problemàtica ambiental i al desenvolupament sostenible.
 
El programa és interdisciplinari quant als continguts, la docència i l’alumnat, i ha estat concebut i dissenyat atenent les aportacions i la definició de necessitats de professionals que hi han col·laborat en diferents moments i etapes durant dues dècades. El programa ofereix recursos metodològics per a la investigació, la intervenció i la gestió ambiental.
 
El màster es composa de dos postgraus de duració anual que poden cursar-se independentment i superats els continguts dels respectius programes, donen dret als corresponents diplomes de postgrau:
 
Postgrau en Anàlisi i Intervenció Social i Ambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat
Postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa i a l'Administració Pública: Recursos. Comunicació i Canvi
 
Un cop assolits els dos postgraus, per accedir al títol de Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat s'ha de cursar el mòdul de P+R Practicum i Recerca i presentar i defensar el projecte de fi de màster.
 
Aquesta organització modular possibilita atendre la demanda de diferents sectors d'alumnes oferint una doble opció:
a) El títol de Màster a qui vulgui tenir una formació integral en temes d'Intervenció i gestió ambiental (1 bienni).
b) Un dels dos diplomes de Postgrau a qui requereixi una formació específica i de menor durada (1 curs).

Objectius

  • Aportar coneixements, tècniques i instruments per a l'avaluació, la intervenció i la gestió ambiental, tant en l'àmbit de l'hàbitat com en el de l'empresa i les organitzacions.
  • Facilitar una base comuna de conceptes, llenguatge i pràctica, desenvolupant les competències bàsiques i el conjunt d'habilitats necessàries per poder dur a terme, des dels respectius perfils professionals, els futurs treballs aplicats que requereixin una col·laboració inter/transdisciplinària.

Acreditación académica

Màster en Intervención y Gestión Ambiental: Persona y Sociedad por la Universitat de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona.

Curso propio diseñado según las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y equivalente a 75 créditos ECTS.

Programa

Postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa i l'Administració Pública: Recursos, Comunicació i Canvi

1. Gestió Ambiental i Sostenibilitat
1.1 Gestió ambiental com a gestió de comportaments.                                                       
1.2 Legislació i economia ambiental.                                                            
1.3 Ecologia: sistemes naturals, recursos i territori.             
 
2. Conceptes i Experiències de Gestió Ambiental 
2.1 Avaluació i gestió ambiental a l’empresa i l’administració pública.
2.2 Mediació, formació ambiental i gestió del canvi a les organitzacions.   
 
3. Tecnometodològic per a la Gestió Ambiental
3.1 Metodologies, recursos i instruments per a la gestió ambiental.
3.2 Preparació i seguiment del treball de GAEAP.

Postgrau en Anàlisi i Intervenció Social i Ambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat 

1. Conceptes Bàsics per a la Intervenció Socio-Ambiental i la Sostenibilitat
1.1 Psicologia ambiental: comportament social, entorn construït i sostenibilitat.
1.2 Ecologia i economia Urbana.     
1.3 Urbanisme i dinàmiques urbanes
                                    
2. Contextos Urbans, Participació i Educació per a la Sostenibilitat
2.1 Sistemes urbans i comportament.     
2.2 Participació i sostenibilitat.
2.3 Comunicació i educació ambiental.       
 
3. Tecnometodològic per a l'Anàlisi i la Intervenció Socioambiental
3.1 Metodologies, recursos i instruments per a l’anàlisi i la intervenció.            
3.2 Preparació i seguiment d'un projecte d'AISA.                                       

Pràcticum i Recerca

 

Destinataris

Professionals o interessats en temes de medi ambient, sostenibilitat i ordenació territorial, amb titulació universitària, dels àmbits de les ciències socials, les ciències ambientals, la salut i l'educació, la planificació urbana i territorial, així com tècnics superiors de la indústria i l'administració implicats en intervencions ambientals.

A títol orientatiu (sense excloure cap titulació): científics socials (psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs, geògrafs...), pedagogs, educadors socials i ambientals, filòsofs, advocats, economistes, biòlegs, ambientòlegs, químics, geòlegs, arquitectes o enginyers.

Professorat

Direcció

Dr. Enric Pol
Codirector del Màster. Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Social i Ambiental de la Universitat de Barcelona. Excoordinador del Projecte d'Ambientalització del Campus Mundet. Autor, entre d'altres publicacions, del capítol "Environmental Management: A Handbook of Environmental Psychology" (Bechtel & Chuchman.2002). Director de Psico-PSAO, el Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.

Dr. Lupicinio Íñiguez
Codirector del Màster. Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Expert en anàlisi del discurs i mètodes qualitatius. Impulsor del Centre d'Estudis Ambientals (CEA) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Subdirecció

Sra. Maria Rosa Bonet
Subdirectora i coordinadora acadèmica del Màster. Llicenciada en Filosofia i Magisteri, i Màster en Intervenció Ambiental (primera promoció). Consultora socioambiental especialitzada en qüestions urbanes.

Quadre docent

Professors coordinadors dels postgraus


Dra. Emília Moreno
Doctora en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental de la Universitat de Barcelona (primera promoció). Màster en Prevenció de Riscos Laborals (especialitat en seguretat) per la ETSEIB-UPC. Consultora ambiental (AUMA). Membre de Psico-PSAO. Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional, UB. Coordinadora del Postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa i a l'Administració Pública.

Dr. Sergi Valera
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental (primera promoció). Professor titular de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Coordinador del Postgrau en Anàlisi i Intervenció Socio/ambiental.

Tutors


Dra. Angela Castrechini
Doctora en Psicologia. Professora agregada de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Membre de Psico-PSAO, Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.

Dr. Andres Di Masso
Doctor en Psicologia. Professor agregat de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Membre de Psico-PSAO, el Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.

Dra. Isabel Pellicer.
Dra. en Psicologia. Màster en investigació en Psicologia Social. Professora associada de la Secció de Psicologia Social (UB) i del Departament de Psicologia Social (UAB) i professora col·laboradora de la UOC.

Sr. Daniel Pons
Llicenciat en biologia, Màster en Intervenció Ambiental. Màster en Gestió Integral de Conflictes i Promoció de la Convivència. Consultor socio-ambiental a GENERA, Consens per al Desenvolupament Responsable.

Dr. Tomeu Vidal
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental. Coordinador dels tutors. Professor titular i cap de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Professor del Programa de Doctorat Espai públic i Recuperació urbana de la Universitat de Barcelona. Membre del grup de recerca consolidat Art, Ciutat, Societat.

Sra. Anna Zaguirre
Llicenciada en Ciències Ambientals. Màster en Intervenció i Gestió Ambiental. Consultora i auditora en Sistemes de Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Alimentària.

Professors responsables d'àrees temàtiques


Dr. Miquel Domingo
Doctor en Arquitectura. Ha estat professor titular i director del Departament d'Urbanisme de l'ETSAB de la Universitat Politècnica de Catalunya. Excap del Servei de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Autor de diverses publicacions sobre l'evolució urbana de Barcelona.

Dra. Gemma Flores
Dra. en Psicologia. Professora del Màster d¿Investigació en Psicologia Social (UAB). Sessió: L¿Anàlisi del Discurs. Sòcia treballadora i fundadora de la cooperativa de treball associat L¿Aresta.

Dr. Joan Guardia
Doctor en Psicologia. Catedràtic de la Secció de Psicologia Quantitativa. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Ex vicerector de la Universitat de Barcelona. Expert i assessor tècnic en nombrosos estudis ambientals.

Dra. M. Carmen Martínez
Doctora en Psicologia. Professora emèrita del Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona). Experta en psicologia de les organitzacions.

Sra. Carme de la Madrid
Psicòloga. Màster en Intervenció Ambiental. Postgrau en Participació i Desenvolupament sostenible (Universitat Autònoma de Barcelona). Sòcia fundadora de la Cooperativa Etcs, Estratègies de Transformació Comunitària Sostenible.

Sra. Montserrat Morales
Psicòloga i educadora. Fundadora del Màster. Àmplia experiència en recerca ambiental centrada en entorns escolars, els drets dels infants i el món de l'art. Membre de diversos organismes i associacions internacionals.

Dra. Marina Romeo
Doctora en Psicologia. Professora titular de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Coordinadora del Màster WOP-P . Experta en comunicació i màrqueting.

Professorat del programa


Dra. Montse Aiger
Dra. en Psicologia. Coordinadora i docent del Máster Autoliderazgo y Conducción de Grupos. UB. Profesora de Liderazgo del Centro Universitario de la Defensa.

Sra. Irene Alonso
Llicenciada en Ciències del Medi Ambient i Enginyera Tècnica Indústries Agroalimentàries. Professional experta en Prevenció de Riscos Laborals. Professora associada de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona.

Dra. Teresa Anguera
Doctora en Psicologia. Catedràtica de la Secció de Psicologia Quantitativa. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Experta en mètodes observacionals aplicats als estudis ambientals.

Sr. Francesc Aragall.
Pedagog i ergonomista. Expert en plans de mobilitat. Impulsor a escala internacional del «Disseny per a tothom». Director general de ProAsolutions. President de la Fundació Design for All. Exresponsable de la Secció de Transports, Barreres Urbanes i Arquitectòniques de l'Institut Municipal de Disminuïts.

Dr. Martí Boada
Geògraf i Doctor en Ciències Ambientals. Professor titular del Departament de Geografia i del Centre d' Estudis Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Premi Global 500 de l'ONU 1995.

Sr. Joaquim Brugué
Economista. Catedràtic del Departament de Ciència Política. Universitat Autònoma de Barcelona. Director de l¿Institut de Governança i Polítiques públiques (IGOP). Ex-Director general de Participació Ciutadana. Generalitat de Catalunya.

Sra. Alba Cabañas
Llicenciada en Ciències econòmiques i empresarials. Directora del Àrea Tècnica de Foment del Treball.

Sr. Josep Ma. Canyelles
Llicenciat en Filologia. Expert en Responsabilitat Social. Promotor i responsable de Respon.cat.

Sra. Cristina Castells
Enginyeria Superior Industrial, en l¿especialitat de tècniques energètiques. Gerent de l'Agència de Serveis d'Energia i Qualitat ambiental de l'Ajuntament de Barcelona.

Sr. Antoni Choy
Advocat. Ha estat sots-director General del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Expert en dret ambiental. Autor de diverses compilacions sobre aquest tema.

Sra. Núria Colomé,
Arquitecta-urbanista. Sòcia-fundadora de les Cooperatives Sostre Cívic i Celobert. Coordinadora de l¿ELA "L'Arquitecte en els processos de participació urbana" de l'ETSAB a la UPC.

Dr. José Antonio Corraliza
Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid. Expert en avaluació del paisatge i autor de diversos textos de Psicologia Ambiental.

Dr. Robert Cruañas
Doctor en Química. Professor titular del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia. Exerceix la docència en l'àmbit de la gestió ambiental als ensenyaments de Farmàcia i de Ciència i Tecnologia dels Aliments. Especialitzat en la recerca sobre sòls contaminats.

Sra. Marta Cuixart.
Llicenciada en Biologia. Coordinadora del programa Barcelona + Sostenible. Responsable de Fàbrica del sol. Ajuntament de Barcelona. Xarxa d'organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Dr. Joan Dosta
Dr.en Química. Professor del Departament d¿Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona. Coordinador del Màster en Inginyeria Ambiental.

Sra. Judit Ester
Llicenciada en Dret. Assessora jurídica especialitzada en dret ambiental.

Sra. Margarida Feliu
Llicenciada en Pedagogia. Sòcia fundadora del Centre d'Educació Ambiental Santa Marta de Viladrau. Expresidenta de la Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA). Alcaldessa de Viladrau.

Sr. Rubén Fernández
Llicenciat en sociologia. Professor associat de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Soci fundador de la Cooperativa ECTS.

Sr. Juan Eugenio Fernández Gajate
Enginyer Agrònom en Indústries Alimentàries. Auditor cap de Sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad TÜV Internacional Catalunya.

Dr. Salvador García
Doctor en Medicina. Professor titular de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Diplomat en Formació i Desenvolupament de Directius per la Universitat de Harvard, EEUU.

Dr. Jaume Gual
Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer Tècnic en Disseny Industrial. Llicenciat en Humanitats. Professor de la Universitat Jaume I. Expert en l'espai públic, la configuració del seu paisatge i disseny, ús i accessibilitat dels elements urbans que el conformen.

Dra. Karmele Herranz.
Dra. en Psicologia. Investigadora a TECNALIA Research & Innovation. Experta en Confort Ambiental.

Sra. Maria Josep Lázaro
Arquitecta-urbanista. Sòcia fundadora de les cooperatives Sostre Cívic i Celobert. Experta en temes d'habitatge social i de participació i sostenibilitat en l¿arquitectura i l¿urbanisme.

Sra. Aurora López, arquitecta. Professora de Departament d¿Urbanisme i Ordenació del Territori. UPC. Gerent adjunt d¿Urbanisme , Àrea d¿Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Ajuntament de Barcelona, Ha estat directora urbanística del 22@.

Sra. Maria Munné.
Llicenciada en Pedagogia. Experta en mediació. Professora del Màster de Mediació en Conflictes. Coordinadora del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya.

Dr. Juan Muñoz
Doctor en Psicologia. Professor titular del Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. Jose Navarro
Doctor en Psicologia. Professor titular y Director del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Universitat de Barcelona. Professor del Master Erasmus-Mundus WOP-P.

Dr. Enric Net
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental. Professor associat de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona.

Sr. Xavier Nicolau
Llicenciat en Farmàcia. Cap de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada(OGAU) de Barcelona, al Departament de Territori i Sostenibilitat. de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Albert de Pablo
Arquitecte. Màster en Intervenció Ambiental. Soci fundador de l'equip interprofessional Interlands®, dedicat a tasques d'ordenació urbana, intervenció ambiental i paisatge.

Sr. Josep Planas
Biòleg. Sub-direcció General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat. Departament Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

Sr. Félix Pérez
Llicenciat en Psicologia. Expert en la integració de metodologies observacionals i quantitatives per a l'anàlisi i avaluació dels espais públics.

Sr. Fernando Pindado
Llicenciat en Dret. Comissionat de Participació a l¿Ajuntament de Barcelona. Ha estat Subdirector general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

Dr. Oscar Rebollo
Doctor en Sociologia. Professor titular de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Linies de investigació: Polítiques de proximitat. Desenvolupament local i regeneració urbana. Metodologies participatives.

Dr. Antoni Remesar
Psicòleg i Doctor en Belles Arts. Professor titular de Belles Arts a la Universitat de Barcelona. Expert en mitjans de comunicació, comunicació i màrqueting. Director del programa de doctorat Espai Públic i Regeneració Urbana: Art i Societat. Director del Postgrau Barcelona-Lisboa. Director del CER Polis.

Dr. Pere Riera
Doctor en Economia. Professor titular del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Expert en economia ambiental.

Dr. Joan Rieradevall
Doctor en Ciències Químiques (Universitat Autònoma de Barcelona), MBA (EADA), professor emèrit del Departament d'Enginyeria Química i de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i codirector del Postgrau Interuniversitari en Ecodisseny d'Elisava.

Dra. Teresa Romañá
Doctora en Pedagogia. Diplomada en Intervenció Ambiental. Professora emèrita de Pedagogia Ambiental. Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona.

Sr. Salvador Rueda
Biòleg i psicòleg. Director de l'Agència Local d'Ecologia Urbana de Barcelona. Extècnic del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Dr. Xavier Salas
Doctor en Belles Arts. Expert en dinàmiques de participació ciutadana en el disseny de l'espai públic.

Sr. Vicenç Sureda
Biòleg. Ha estat cap de l¿Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i del Servei de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

Dra. Josefina Tapias
Professora del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la Facultat de Farmàcia a la Universitat de Barcelona. Secretaria de l'Institut de Recerca de l'Aigua de la Universitat de Barcelona. Coordinadora del Màster de l'Aigua.

Dra. Mercedes Tatjer
Dra. en Geografia. Catedràtica emérita de Didàctica de las Ciències Socials.UB. Especialitzada en geografia urbana e historia urbana.

Dr. Ole Thorson
Dr. en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. President d'INTRA, Ingeniería de Tráfico, SL i de MEDIAM. Vicepresident de l'Associació per a la Prevenció dels Accidents de Trànsit, (PAT), i de la Federació Europea d'Associacions de Vianants (FEPA).

Dr. Albert Torras
Doctor en Biologia. Entitat Metropolitana del Medi Ambient. President de la Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA).

Sr. Josep Ma. Torrents
Arquitecte, Cap de Servei de Plans i Programes de la Subdirecció General de Polítiques ambientals i Medi Natural. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Professor associat de la UPC.

Dr. Ricard Torres
Doctor en Química. Professor del Departament d'Enginyeria Química de la Facultat de Química a la Universitat de Barcelona.

Dr. Jaume Turbany
Dr. en Psicologia. Professor titular de la Secció de Psicologia Quantitativa. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona.

Sra. Irma Ventayol
Biòloga. Experta en Indicadors de sostenibilitat. Departament de Gestió del Coneixement. Hàbitat Urbà. Ajuntament de Barcelona.

Dr. Martin Vide
Catedràtic de Geografia Física. UB. Llicenciat en Ciències Matemátiques i doctor en Geografia i Historia. Expert en canvi climàtic. Premi ATLAS-2004.

Sra. Marta Vila
Ambientòloga. Màster en Intervenció Ambiental. Agència d¿Ecologia Urbana de Barcelona. Responsable de l¿Àrea de Residus i Cicle de Materials.

Sra. Olga Villacampa
Psicòloga. Sòcia directora de Noema Consulting. Experta en comunicació i marqueting ambiental.

Dr. Pep Vivas
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental. Professor propi dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya; professor del Programa de Doctorat en Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del Grup de recerca URBSIC (Ciutats en la societat de la informació i el coneixement).

Dra. Monserrat Yepes
Dra. en Psicologia. Professora de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Experta en Comportament organitzacional i en Psicologia industrial.

Sr. Frederic Ximeno
Biòleg. Comissionat d¿Ecologia de l¿Ajuntament de Barcelona. Exdirector General de Planificació Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Excoordinador de l'Àrea d'Estratègies Territorials de GFM, Associats.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 19h