Màster en Intervencions Infermeres al Pacient...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Intervencions Infermeres al Pacient Complex

Semipresencial
37 setmanes
Máster intervenciones paciente complejo

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

7/10/2024 - 20/6/2025

Modalitat

Semipresencial

Horari

On-line. Sessions presencials concentrades en dues setmanes:
Del 27 al 31 de gener del 2025 i del 26 al 30 de maig del 2025 en horari de 9.00h a 19.30h (de dilluns a dijous) i de 9.00h a 13.30h (divendres).
(Aquestes dates poden estar subjectes a canvis)

Lloc

Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

Preu

2.400

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

850 h. on-line + 150 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

Les societats desenvolupades s’enfronten a una realitat demogràfica que requereix actuacions importants en l’àmbit de la salut. L’augment de l’esperança de vida és un fet positiu i hi ha moltes persones que tenen un envelliment actiu, però les dades ens mostren que les malalties cròniques i les limitacions funcionals augmenten amb l’edat.

En aquest sentit, degut a l’augment en l’esperança de vida i a l’avanç de la tecnologia aplicada en el camp de la salut, en els darrers 40 anys hem passat de l’atenció puntual a processos aguts (principalment de naturalesa infecciosa) a l’atenció repetida d’episodis de reagudització i/o descompensació en malalties cròniques i d’abordatge complex.

Aquesta situació constitueix un dels reptes més importants que ha d’afrontar el sistema de salut. L’abordatge ha de ser multidisciplinari i ha d’exigir escenaris en què cada organització i professional faci el que hagi de fer de manera cooperativa.

El Màster de Formació Permanent en Intervencions Infermeres al Pacient Complex de la Universitat de Barcelona sorgeix d’acord amb aquesta nova necessitat d’integració assistencial que planteja l’abordatge al pacient crònic i molts cops pluripatològic i de les seves famílies que, en definitiva, és el gran repte assistencial del nostre pla actual de salut a tots els nivells.

Objectius

L'objectiu general del màster és proporcionar al professional d'infermeria les eines necessàries per poder aplicar una atenció continuada als pacients amb patologies cròniques i a les seves famílies, en els àmbits assistencials diferents (atenció primària, domiciliària, hospitalària i sociosanitària).

En aquest sentit, el màster t'ajudarà a:

 • Descriure les característiques i els tipus de malalties cròniques complexes.
 • Conèixer l'epidemiologia de les malalties cròniques i saber l'impacte sociosanitari de les malalties cròniques.
 • Obtenir les eines per saber aplicar una atenció integral als pacients amb malalties cròniques i les seves famílies en els diversos tipus de patologies.
 • Conèixer les claus per saber autocuidar-se i potenciar la salut mental positiva.
 • Formar al professional en la metodologia de recerca, la lectura crítica i evidència científica, així com en la realització d'un projecte d'investigació i la difusió de resultats en l'àmbit del malalt crònic.

Tres raons per escollir-lo

 • Especialització 100% professionalitzadora i pràctica, que segueix un model formatiu centrat en l’atenció integral de persones amb una malaltia crònica i amb necessitats complexes, en qualsevol àmbit assistencial.
 • Programa dissenyat amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge seqüencial i autònom per part de l’alumne, amb la compactació de tota la part presencial en només dues setmanes.
 • Atorga 5 punts per a la carrera professional infermera i per l’accés a la borsa de feina de l’ICS.

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

VÍDEOS RELACIONATS

de

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Intervencions Infermeres al Pacient Complex per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Epidemiologia, qualitat de vida, organització sanitària i aspectes generals en el maneig en el pacient complex
1.1 Definició i epidemiologia
1.2 Impacte sociosanitari
1.3 Cronicitat i dependència
1.4 Models sociosanitaris
1.5 Organització hospitalària
1.6 La infermera gestora de casos
1.7 Tecnologia sanitària
1.8 Promoció de l'autonomia personal
1.9 Motivació pel canvi
1.10 Tenir cura del cuidador
1.11 Qualitat de vida

2. Intervencions infermeres al pacient complex amb insuficiència cardíaca crònica
2.1 Record anatomofisiològic del sistema cardiovascular
2.2 Valoració d'infermeria al malalt cardiovascular
2.3 Factors de risc. Aterosclerosi, HTA
2.4 Insuficiència Cardíaca Crònica
2.5 Cardiopatia Isquèmica
2.6 Prevenció patològica cardiovascular

3. Intervencions infermeres al pacient complex amb malaltia pulmonar obstructiva crònica
3.1 Record anatomofisiològic del sistema respiratori
3.2 Valoració d'infermeria al malalt respiratori
3.3 MPOC
3.4 Asma
3.5 Prevenció patologia respiratòria

4. Intervencions infermeres al pacient complex amb diabetis
4.1 Epidemiologia i Impacte de la diabetis mellitus
4.2 Diagnòstic, classificació de la DM i les alteracions de la glucosa
4.3 Tractament de la diabetis mellitus
4.4 L'educació terapèutica en la diabetis (ETD)
4.5 Atenció psicosocial
4.6 Tractament farmacològic de la DM
4.7 Complicacions

5. Intervencions infermeres al pacient complex amb insuficiència renal crònica
5.1 Record anatomofisiològic del sistema nefrourinari
5.2 Insuficiència renal
5.3 Tractament del pacient amb insuficiència renal
5.4 Intervencions infermeres al pacient amb insuficiència renal crònica
5.5 L'hemodiàlisi

6. Intervencions infermeres al pacient complex amb demència
6.1 Record anatomofisiològic del sistema nerviós
6.2 Malaltia d'Alzheimer
6.3 Malaltia de Parkinson
6.4 Generalitats sobre malalties psiquiàtriques
6.5 Trastorn d'ansietat
6.6 Trastorn de l'estat d'ànim
6.7 Trastorn psicòtics i de personalitat

7. Activitats preventives i de promoció de la salut en el pacient complex. Factors de risc i patologies associades
7.1 Recomanacions d'activitats preventives
7.2 Promoció de la salut en el pacient crònic complex
7.3 Factors de risc
7.4 Patologies associades

8. Intervencions infermeres al pacient complex amb patologia avançada. Suport vital
8.1 Concepte pacient complex, pluripatològic, fràgil.
8.2 Abordatge del pacient pluripatològic, complex i amb malaltia crònica avançada en l'àmbit hospitalari, atenció primària i sociosanitari.
8.3 Infermera gestora de casos.
8.4 Cures al malalt hospitalitzat al final de la vida.
8.5 Control UPP.
8.6 Gestió de recursos en un centre sociosanitari.
8.7 Suport vital

9. Maneig farmacològic, nutrició i fisioteràpia en el pacient amb patologia complexa
9.1 Adherència terapèutica.
9.2 Conciliació de la medicació.
9.3 Revisió de la medicació.
9.4 Deprescripció.
9.5 Desnutrició en el pacient complex.
9.6 Pacients amb disfàgia.
9.7 Nutrició al pacient polimedicat.
9.8 Alimentació enteral i parenteral.
9.9 Rehabilitació respiratòria.
9.10 Fisioteràpia en patologies complexes.

10. Teràpies complementàries i intervenció psicosocial en el pacient amb patologia complexa i cuidadors
10.1 Recursos per a la gestió de l'estrès en el personal d'infermeria.
10.2 Burnout.
10.3 Relaxació.
10.4 Gestió del temps.
10.5 Gestió de les emocions.
10.6 Teràpies complementàries.

11. Aspectes bioètics en el pacient complex
11.1 Bioètica en el malalt crònic.
11.2 Principis bioètics.
11.3 Presa de decisions.
11.4 LET / No RCP.
11.5 Legislació

12. Metodologia de la investigació. Treball Final de Màster
12.1 Cerca de bases de dades.
12.2 Passos per elaborar un projecte d'investigació.
12.3 Introducció a la bioestadística.
12.4 Metodologia qualitativa.
12.5 Metodologia quantitativa.
12.6 Lectura crítica i evidència científica.
12.7 Comunicació i difusió de resultats.

Destinataris

El màster està dirigit a professionals d’infermeria amb experiència en l’atenció al malalt complex, reaguditzat o descompensat.

Sortides professionals

El màster permet el maneig i intervencions del pacient complex en diversos entorns professionals com ara:

 • L'àmbit hospitalari
 • L'àmbit de l'atenció primària
 • L'àmbit sociosanitari
 • L'àmbit de la recerca en el camp de les malalties cròniques

Professorat

Direcció

Dra. Montse Puig Llobet

Doctora en Sociologia. Diplomada en Infermeria. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural.

Dr. Miguel Ángel Hidalgo Blanco
Doctor en Ciències Infermeres. Diplomat en Infermeria. Màster en Gestió i Lideratge dels Serveis d'Infermeria.

Coordinació

Dra. Carmen Moreno Arroyo
Doctora en Ciències Infermeres. Diplomada en Infermeria. Màster en Gestió i Lideratge dels Serveis d'Infermeria.

Sr. Raúl Sancho Agredano
Diplomat en Infermeria.

Quadre docent

Dra. Lola Andreu
Professora d'Infermeria de la UB

Sra. Paloma Amill
Experta en Pacient Expert. Departament de Salut

Sr. Adrià Almazor
Professor de l'Escola d'Infermeria de Sant Joan de Déu de la UB

Dr. Joan Carles Contel
Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat. Departament de Salut

Sr. Francisco Cegri
Infermer Àmbit AP. Barcelona Ciutat. ICS

Sra. Eva Diago
Responsable de l'Àrea d'Infermeria del Sociosanitari. Hospital de Calella.

Dr. Jordi Galimany
Professor d'Infermeria de la UB

Sr. Rafael Garrido
Infermer. Director CEO

Sra. Anna Linàs
Infermera Unitat d'IC. Hospital del Mar

Dra. Mireia López
Infermera. CAP Les Corts

Dra. Maria Teresa Lluch
Professora d'Infermeria de la UB

Dra. Cristina Martínez
Xarxa Catalana Hospital sense Fum

Sra. Natalia Mingorance
Infermera de la Clínica Territorial ARES-AP. ICS

Sra. Elena Maestre
Infermera i nutricionista. Professora de la UB

Dra. Dolors Miguel
Professora de l'Escola d'Infermeria de Sant Joan de Déu de la UB

Sr. José Carlos Molina
Metge a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès

Sra. Silvia Fariñas
Infermera del CAP Besòs

Sra. Meritxell Peiro
Infermera Gestora de Casos EPOC. HSCSP

Dra. Carolina Padrós
Professora de Podologia de la UB

Sra. Pilar Piñeiro
Infermera EAP de l'Alt Penedès

Dra. Nuria Rodríguez
Professora de Ciències Econòmiques de la UB

Sra. Pilar Ruiz
Infermera de la Unitat d'IC. Hospital del Mar

Dra. Maria Aurèlia Sánchez
Infermera ICS. EAP Can Vidalet

Dr. Raul Sancho
Professor d'Infermeria de la UB

Dra. María Ángeles Saz
Professora d'Infermeria de la UB

Sra. Susana Villalba
Fisioterapeuta

Sr. Juan José Zamora
Infermer CAP Montnegre. Responsable de processos d'infermeria de l'Oficina Tècnica de l'AISBE. ICS

Competències

 • Conèixer les claus d’una bona relació d’ajuda i comunicació terapèutica.
 • Assolir coneixements i habilitats sobre les cures d’infermeria necessàries per atendre el pacient complex.
 • Capacitat d’integrar-se en el treball d’un equip multidisciplinar i participar en la presa de decisions.
 • Adquirir habilitats per potenciar la qualitat de vida i autocura del pacient complex i familiars.
 • Conèixer tècniques i procediments utilitzats en el diagnòstic i tractament del pacient complex.
 • Valorar la importància de les cures d’infermeria orientades a la prevenció de complicacions de malalties cròniques.
 • Conèixer les pautes d’actuació per seguir davant d’un malalt complex en situació crítica.
 • Analitzar habilitats per abordar al pacient amb malaltia crònica avançada i final de la vida.
 • Conèixer la situació epidemiològica i l’impacte sociosanitari de les malalties cròniques.
 • Saber identificar situacions de sobrecàrrega i conèixer estratègies per gestionar les emocions en el professional sanitari i en el cuidador informal.
 • Aconseguir realitzar una gestió adequada del temps.
 • Conèixer les noves línies d’actuació nacionals i del pla de salut de Catalunya en referència als malalts crònics.
 • Identificar els nous avenços per prevenir i tractar els factors de risc derivats de les malalties cròniques complexes.
 • Potenciar l’autocura en els professionals de salut.
 • Conèixer les noves tecnologies en els diversos àmbits assistencials.
 • Conèixer les diferents metodologies d’investigació.
 • Saber realitzar un treball d’investigació amb una metodologia científica.
 • Aprendre a realitzar un pla de difusió de resultats.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h