Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèd...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic

Online
56 setmanes
máster medicina evaluadora peritaje medico

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

4/11/2024 - 28/11/2025

Modalitat

Online

Preu

5.100

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

605 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

La valoració del dany corporal és l’activitat mèdica que avalua les lesions, incapacitats, seqüeles i perjudicis derivats d’accidents o de malalties a fi de determinar una indemnització justa.

Els àmbits que comprèn la medicina avaluadora i el peritatge mèdic són amplis, segons el tipus d’accident o l’origen de la malaltia. El Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic, en modalitat online, està orientat a l’actualització de tots els àmbits de pericial mèdic, amb un èmfasi especial en les incapacitats laborals. El Màster és 100% on-line, llevat de l’examen final, que és presencial a escollir entre diverses ciutats espanyoles o de l’Amèrica Llatina.

En accidents laborals o de trànsit, en agressions o lesions per causes vinculades a tercers, o en qualsevol altra mena d’afectació sobre la integritat física o mental, cal dur a terme una valoració física per poder reclamar el dolor o dany sofert de forma independent o addicional a les prestacions socials o privades que corresponguin.

En l’entorn laboral, algunes empreses disposen d’un servei de prevenció, en què el metge del treball s'encarrega del control de la salut dels treballadors. Tanmateix són freqüents les discrepàncies sobre l’existència prèvia d’una malaltia, o si aquesta pot ser derivada de l’actuació laboral. En aquests casos, cal l’avaluació independent d’un pèrit mèdic.

Les avaluacions també poden ser útils en casos mèdics legals. A més de comparar el cas amb la jurisprudència mèdica i legal vigent, la detecció d’una possible negligència mèdica requereix estudiar acuradament l’historial clínic del pacient i contrastar diagnòstics.

Si ets llicenciat en Medicina i Cirurgia i vols exercir com a metge inspector d’un EVI (Equip de Valoració d’Incapacitats), de l’ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques), o com a pèrit mèdic, ja sigui independent, d’una mútua d’accidents de treball i malalties professionals o d’una companyia d’assegurances, aquest és el teu màster.

Objectius

La realització d'aquest màster, et facilitarà:

 • Dur a terme les funcions professionals com a pèrit mèdic en valoració del dany corporal en accidents de trànsit.
 • Fer una valoració de l'aptitud laboral dels treballadors a fi de determinar si presenten alguna incapacitat temporal o permanent per dur a terme la seva activitat.
 • Valorar les discapacitats (minusvalideses) i la seva repercussió.
 • Desenvolupar funcions com a metge inspector d'un EVI o de l'ICAMS.

Tres raons per escollir-lo

 • Orientat a l'actualització de tots els àmbits de pericial mèdic, amb especial èmfasi en el tema de les incapacitats laborals.
 • Programa altament reconegut i valorat per diversos col·legis professionals de metges per obtenir l'acreditació de perit mèdic.
 • Desenvolupat 100% online, essent compatible amb la teva activitat professional actual.

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Organització i legislació
1.1 Organització sanitària
1.2 Contingència comuna (CC), concepte i contingència professional (CP)
1.3 Incapacitats temporals i permanents tant en contingència comuna com professional
1.4 Tràmit administratiu de la IT per CC i CP. Tràmit administratiu de la valoració de seqüeles definitives per CC i CP
1.5 Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social
1.6 Invalidesa i incapacitats laborals
1.7 Sistema públic d'avaluació
1.8 Tràmit judicial. Sentències. Recursos
1.9 Protecció de dades. Conceptes bàsics
1.10 Bioètica. L'ètica i l'avaluació
1.11 Drets del pacient i del metge

2. Valoració del dany corporal
2.1 Conceptes bàsics de la valoració del dany corporal
2.2 Mètodes de valoració del dany corporal
2.3 Avaluació de l'aptitud per a la conducció de vehicles de motor
2.4 Valoració del dany corporal en dret penal i contenciós-administratiu
2.5 Valoració del dany corporal en dret civil i laboral
2.6 Confecció del dictamen mèdic-pericial
2.7 Valoració de la discapacitat segons el reial decret 888/2022
2.8 Sistema de valoració dels danys personals originats per accidents de trànsit
2.9 Nou barem per a la valoració dels danys personals en els accidents de circulació. Llei 35/2015
2.10 Valoració de l'aptitud per a la pràctica de l'esport
2.11 Valoració de la incapacitat a les pòlisses de segur
2.12 Avaluació de l'aptitud psicofísica en les forces armades
2.13 Concepte de Responsabilitat Civil Professional Mèdica (RCPM) i valoració de mala praxi mèdica

3. Salut laboral i serveis de prevenció de riscos laborals
3.1. Gestió d’un servei de prevenció.
3.2. Medicina del treball i promoció de la salut des d’un servei de prevenció.
3.3. Higiene industrial.
3.4. Seguretat industrial.
3.5. Psicologia laboral.
3.6. Ergonomia.
3.7. Accidents laborals i malalties professionals.
3.8. Toxicologia general.
3.9. Epidemiologia laboral.
3.10. Estudi dels llocs de treball. Professiogrames.

4. Patologies mèdiques per especialitats i la seva avaluació
4.1. Cardiologia.
4.2. Valoració del pacient amb infecció VIH.
4.3. Transplantaments.
4.4. Valoració en oftalmologia.
4.5. Avaluació dels trastorns mentals.
4.6. Patologia respiratòria.
4.7. Neurologia.
4.8. Valoració de l’aparell locomotor.
4.9. Dermatologia.
4.10. Medicina Avaluadora en ORL i Trauma sonor.
4.11. Nefrologia

5. Treball final de Màster
5.1. Examen final online


Webinars:

Mòdul 1:

L'absentisme laboral a les incapacitats temporals
Ponent: Dra. Lidia Domingo Ferrer. Subdirectora General d’"Avaluacions Mèdiques". Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària de la Generalitat de Catalunya. 

Mòdul 2:

Valoració del dany corporal en l'àmbit de Costa Rica
Ponent: Dr. Henry Jiménez Naranjo. Especialista en Medicina del Treball. Magister en Valoració del Dany Corporal per la Universitat de Barcelona. Director de la Direcció Qualificació de la invalidesa a Caja Costarricense del Seguro Social. 

Mòdul 3:

Diferències entre accidents de treball i malalties professionals
Ponent: Dr. Gabriel Martí Amengual. Professor titular de Medicina Legal de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Director del Màster en Valoració del Dany Corporal de la Universitat de Barcelona. 

Mòdul 4:

Valoració de les patologies derivades de l'amiant i del sílice
Ponent: Dr. Pere Ramon Sanz Gallén. Doctor en Medicina i Cirurgia. Professor Associat de la Unitat de Medicina Legal, Laboral i Toxicologia del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Expert en Toxicologia per EUROTOX (Societat Europea de Toxicologia).

Destinataris

Adreçat als llicenciats/des en Medicina i Cirurgia que desitgin ampliar els seus coneixements o especialitzar-se en aquesta disciplina.

Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic són les següents:

 • Metge inspector en un Equip de Valoració d’Incapacitats (EVI).
 • Pèrit mèdic en una mútua d’accidents de treball i malalties professionals.
 • Pèrit mèdic en una companyia d’assegurances.
 • Metge valorador de discapacitats.
 • Metge valorador en centres d’aptitud per a la conducció de vehicles de motor.
 • Pèrit mèdic independent.  
 • Metge inspector de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS).

Professorat

Direcció

Dra. Carme Barrot Feixat
Coordinadora de la Unitat de Medicina Legal de la Universitat de Barcelona. Professora de Medicina legal als graus de Medicina, Criminologia i Investigadors privats. Professora de Seguretat sanitària i farmacològica al grau de Seguretat. Membre de l'ISFG i del GHEP. Codirectora del Màster de Ciències Forenses i del Postgrau de Toxicologia laboral de la Universitat de Barcelona. Directora del laboratori de Genètica Forense de la Universitat de Barcelona.

Direcció honorífica

Dr. Gabriel Martí Amengual
Professor titular honorari de Medicina Legal de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Director del Màster de Valoració del Dany Corporal de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent

Dr. Josep Arimany Mansó.
Director Àrea Praxi del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona(COMB).

Dr. José María Bayas Rodríguez.
Professor associat del Departament de Salut Pública i Legislació Sanitària de la Universitat de Barcelona.

Dr. César Borobia Fernández.
Professor titular de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid. Director del Màster Universitari de Valoració del Dany Corporal de la Universidad Complutense de Madrid.

Sr. Emilio Castejón Vilella.
Centre Nacional de Condicions del Treball de l'INSHT de Barcelona.

Dr. Juan Ambrosioni Czyrko
Unitat VIH-SIDA i Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clinic-IDIBAPS. Professor Associat a la Universitat de Barcelona. 

Dra. Lidia Domingo Ferrer
Subdirectora General d'“Avaluacions Mèdiques”. Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària de la Generalitat de Catalunya.
 


Dr. Eduardo Estaún Blasco.
Responsable de Gestió i Concerts de l'Àrea de Salut de Gran Canària. Servei Canari de Salut.

Dr. Juan Luis Gimeno-Bayón Cobos.
Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar.

Dr. Javier Gorriz Quevedo.
Màster en Valoració del Dany Corporal de la Universidad Complutense de Madrid..

Dr. Fernando Guillén Pino.
Inspector Mèdic Coordinador. Govern de Canàries

Dr. Josep Guindo Soldevila.
Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Dr. Jesús Hernández Manso.
Institut Nacional de Medicina i Seguretat en el Treball.

Dra. Mª Dolores Ibáñez de la Chica.
Ex Cap de Servei d'Avaluació Medicolegal de l'ICAM

Dr. Luis Alberto Kvitko.
Professor Titular. Càtedra de Medicina Legal i Deontologia Mèdica. Facultat de Medicina. Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Dr. Mario Lecha Carralero.
Servei de Dermatologia de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

Dr. Pilar Loncan Vidal.
Doctora en Medicina. Màster en Bioètica per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sr. Gabriel Martí Agustí.
Psicòleg de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya. Professor de la Unitat de Medicina Legal i Forense de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Dr. Gabriel Martí Amengual.
Professor titular de Medicina Legal de la Universitat de Barcelona. Director del Màster en Valoració del Dany Corporal de la Universitat de Barcelona.

Sr. Ignasi Niñerola Xuclà.
Enginyer Industrial.

Dr. Roberto Prestinoni Vill-Lloch.
Metge d'entitat asseguradora. Professor del Màster en Valoració del Dany Corporal de la Universitat de Barcelona.

Dra. Luisa Puig Bauxili.
Metge forense de Barcelona. Cap de secció de Valoració del Dany Corporal del Institut de Medicina Legal de Catalunya.

Amadeo Pujol Robinat.
Metge forense de Barcelona. Cap de Servei de Clínica de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.

Dra. Rosa María Quintana Tomás.
Professora del Màster en Valoració del Dany Corporal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Francesc Roca Marsinyach.
Professor del Màster en Valoració del Dany Corporal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Francesc X. Rodríguez Sojo
Cap de Coordinació i Organització Territorial de UNIPRESALUD.

Sr. Manuel Romero Colomé.
Professor de Dret Social i Laboral de l'Escola Professional de Medicina del Treball de la Universitat de Barcelona.

Dr. Carlos Sauca Riera.
Assessor mèdic de companyia d'assegurances. Professor del Màster en Valoració del Dany Corporal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Matias Tomàs Salvà.
Cap del Servei de Salut Laboral del Govern Balear.

Dr. Emilio Urrea López.
Especialista en Traumatologia. Assessor mèdic de companyia d'assegurances.

Dr. Julio Vallejo Ruiloba.
Catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de Barcelona.

Dr. Víctor Zurriaga Bertolín.
Especialista en Traumatologia. Professor del Màster en Valoració del Dany Corporal de la Universitat de Barcelona.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Socis/es de la Asociación Española de Medicina del Seguro (AMES). 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h