Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèd...

Afegir a favorits
Medicina

Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic

Online
56 setmanes
máster medicina evaluadora peritaje medico

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà

Dates

2/11/2020 - 30/11/2021

Modalitat

Online

Preu

4.970

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

600 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

La valoració del dany corporal és l’activitat mèdica que avalua les lesions, incapacitats, seqüeles i perjudicis derivats d’accidents o de malalties a fi de determinar una indemnització justa.

Els àmbits que comprèn la medicina avaluadora i el peritatge mèdic són amplis, segons el tipus d’accident o l’origen de la malaltia. El Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic està orientat a l’actualització de tots els àmbits de pericial mèdic, amb un èmfasi especial en les incapacitats laborals. El Màster és 100% on-line, llevat de l’examen final, que és presencial a escollir entre diverses ciutats espanyoles o de l’Amèrica Llatina.

En accidents laborals o de trànsit, en agressions o lesions per causes vinculades a tercers, o en qualsevol altra mena d’afectació sobre la integritat física o mental, cal dur a terme una valoració física per poder reclamar el dolor o dany sofert de forma independent o addicional a les prestacions socials o privades que corresponguin.

En l’entorn laboral, algunes empreses disposen d’un servei de prevenció, en què el metge del treball s'encarrega del control de la salut dels treballadors. Tanmateix són freqüents les discrepàncies sobre l’existència prèvia d’una malaltia, o si aquesta pot ser derivada de l’actuació laboral. En aquests casos, cal l’avaluació independent d’un pèrit mèdic.

Les avaluacions també poden ser útils en casos mèdics legals. A més de comparar el cas amb la jurisprudència mèdica i legal vigent, la detecció d’una possible negligència mèdica requereix estudiar acuradament l’historial clínic del pacient i contrastar diagnòstics.

Si ets llicenciat en Medicina i Cirurgia i vols exercir com a metge inspector d’un EVI (Equip de Valoració d’Incapacitats), de l’ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques), o com a pèrit mèdic, ja sigui independent, d’una mútua d’accidents de treball i malalties professionals o d’una companyia d’assegurances, aquest és el teu màster.

Objectius

La realització d'aquest màster, et facilitarà:

 • Dur a terme les funcions professionals com a pèrit mèdic en valoració del dany corporal en accidents de trànsit.
 • Fer una valoració de l'aptitud laboral dels treballadors a fi de determinar si presenten alguna incapacitat temporal o permanent per dur a terme la seva activitat.
 • Valorar les discapacitats (minusvalideses) i la seva repercussió.
 • Desenvolupar funcions com a metge inspector d'un EVI o de l'ICAMS.

Tres raons per escollir-lo

 • Orientat a l'actualització de tots els àmbits de pericial mèdic, amb especial èmfasi en el tema de les incapacitats laborals.
 • Programa altament reconegut i valorat per diversos col·legis professionals de metges per obtenir l'acreditació de perit mèdic.
 • Desenvolupat 100% on-line, a excepció de la sessió presencial de l'examen final, que es convoca amb opció a triar entre diverses ciutats d'Espanya o de Llatinoamèrica: Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Bogotá o Costa Rica.

Testimonial del máster

Acreditació acadèmica

Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Organització i legislació
1.1. Organització dels serveis d’inspecció.
1.2. Organització sanitària.
1.3. Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social
1.4. Invalidesa i incapacitats laborals.
1.5. Sistema públic d’avaluació.
1.6. Responsabilitat sanitària.
1.7. Bioètica. L'ètica i l'avaluació.

2. Valoració del dany corporal
2.1. Conceptes bàsics de la valoració dels danys corporals.
2.2. Mètodes de valoració del dany corporal.
2.3. Avaluació de l’aptitud per a la conducció de vehicles de motor.
2.4. Valoració del dany corporal en dret penal, civil, laboral i contenciós administratiu.
2.5. Valoració de les discapacitats o minusvalideses.
2.6. Valoració de l’aptitud per a la pràctica de l’esport.
2.7. Valoració de la incapacitat a les pòlisses d’assegurança.
2.8. Sistemes de valoració dels danys personals originats per accidents de trànsit. (Llei 34/2003)
2.9. Avaluació de l’aptitud psicofísica a les Forces Armades.
2.10 Nou barem per a la valoració del dany corporal als accidents de circulació (Llei 35/2015)

3. Salut laboral i serveis de prevenció de riscos laborals
3.1. Gestió d’un servei de prevenció.
3.2. Medicina del treball i promoció de la salut des d’un servei de prevenció.
3.3. Higiene industrial.
3.4. Seguretat industrial.
3.5. Psicologia laboral.
3.6. Ergonomia.
3.7. Accidents laborals i malalties professionals.
3.8. Toxicologia general.
3.9. Epidemiologia laboral.
3.10. Estudi dels llocs de treball. Professiogrames.

4. Patologies mèdiques per especialitats i la seva avaluació
4.1. Cardiologia.
4.2. Valoració del pacient amb infecció VIH.
4.3. Transplantaments.
4.4. Valoració en oftalmologia.
4.5. Avaluació dels trastorns mentals.
4.6. Patologia respiratòria.
4.7. Neurologia.
4.8. Valoració de l’aparell locomotor.
4.9. Dermatologia.
4.10. Medicina Avaluadora en ORL.
4.11. Nefrologia.

5. Treball final de Màster
5.1. Examen final presencial

Destinataris

Adreçat als llicenciats/des en Medicina i Cirurgia que desitgin ampliar els seus coneixements o especialitzar-se en aquesta disciplina.

Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic són les següents:

 • Metge inspector en un Equip de Valoració d’Incapacitats (EVI).
 • Pèrit mèdic en una mútua d’accidents de treball i malalties professionals.
 • Pèrit mèdic en una companyia d’assegurances.
 • Metge valorador de discapacitats.
 • Metge valorador en centres d’aptitud per a la conducció de vehicles de motor.
 • Pèrit mèdic independent.  
 • Metge inspector de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS).

Professorat

Direcció

Dr. Gabriel Martí Amengual
Professor titular de Medicina Legal de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Director del Màster de Valoració del Dany Corporal de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent

Dr. Josep Arimany Mansó.
Director Àrea Praxi del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona(COMB).

Dr. José María Bayas Rodríguez.
Professor associat del Departament de Salut Pública i Legislació Sanitària de la Universitat de Barcelona.

Dr. Xavier Bernal Martí.
Metge Forense de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya. President de l'Associació Catalana de Mèdics Forenses.

Dr. César Borobia Fernández.
Professor titular de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid. Director del Màster Universitari de Valoració del Dany Corporal de la Universidad Complutense de Madrid.

Sr. Emilio Castejón Vilella.
Centre Nacional de Condicions del Treball de l'INSHT de Barcelona.

Dr. Eduardo Estaún Blasco.
Responsable de Gestió i Concerts de l'Àrea de Salut de Gran Canària. Servei Canari de Salut.

Dr. Juan Luis Gimeno-Bayón Cobos.
Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar.

Dr. Javier Gorriz Quevedo.
Màster en Valoració del Dany Corporal de la Universidad Complutense de Madrid..

Dr. Fernando Guillén Pino.
Inspector Mèdic Coordinador. Govern de Canàries

Dr. Josep Guindo Soldevila.
Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Dr. Jesús Hernández Manso.
Institut Nacional de Medicina i Seguretat en el Treball.

Dra. Mª Dolores Ibáñez de la Chica.
Cap de Servei d'Avaluació Medicolegal de l'ICAM

Dr. Luis Alberto Kvitko.
Professor Titular. Càtedra de Medicina Legal i Deontologia Mèdica. Facultat de Medicina. Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Dr. Mario Lecha Carralero.
Servei de Dermatologia de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

Dr. Pilar Loncan Vidal.
Doctora en Medicina. Màster en Bioètica per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sr. Gabriel Martí Agustí.
Psicòleg de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya. Professor de la Unitat Docent MIR de Medicina Legal i Forense de IMLC.

Dr. Gabriel Martí Amengual.
Professor titular de Medicina Legal de la Universitat de Barcelona. Director del Màster en Valoració del Dany Corporal de la Universitat de Barcelona.

Sr. Ignasi Niñerola Xuclà.
Enginyer Industrial.

Dr. Roberto Prestinoni Vill-Lloch.
Metge d'entitat asseguradora. Professor del Màster en Valoració del Dany Corporal de la Universitat de Barcelona.

Dra. Luisa Puig Bauxili.
Metge forense de Barcelona. Cap de secció de Valoració del Dany Corporal del Institut de Medicina Legal de Catalunya.

Amadeo Pujol Robinat.
Metge forense de Barcelona. Cap de Servei de Clínica de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.

Dra. Rosa María Quintana Tomás.
Professora del Màster en Valoració del Dany Corporal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Francesc Roca Marsinyach.
Professor del Màster en Valoració del Dany Corporal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Francesc X. Rodríguez Sojo
Cap de Coordinació i Organització Territorial de UNIPRESALUD.

Sr. Manuel Romero Colomé.
Professor de Dret Social i Laboral de l'Escola Professional de Medicina del Treball de la Universitat de Barcelona.

Dr. Carlos Sauca Riera.
Assessor mèdic de companyia d'assegurances. Professor del Màster en Valoració del Dany Corporal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Josep Maria Soler Minoves.
Secció de Traumatologia. Hospital Germans Trias i Pujol.

Dr. Matias Tomàs Salvà.
Cap del Servei de Salut Laboral del Govern Balear.

Dr. Emilio Urrea López.
Especialista en Traumatologia. Assessor mèdic de companyia d'assegurances.

Dr. Julio Vallejo Ruiloba.
Catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de Barcelona.

Dr. Víctor Zurriaga Bertolín.
Especialista en Traumatologia. Professor del Màster en Valoració del Dany Corporal de la Universitat de Barcelona.
 

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com online) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h