Bansabadell i l'IL3-UB llancen el Programa en Servei i Gestió de clients d'assegurances

Amb l'objectiu de continuar brindant una experiència de qualitat als seus clients, BanSabadell Seguros Generales, BanSabadell Pensiones i BanSabadell Vida busquen potenciar el coneixement tècnic dels seus empleats de la Direcció de Servei i potenciar una visió client centricity amb aquest nou programa que compta amb el rigor acadèmic i l'experiència en el sector de l'Institut de Formació Contínua IL3-UB.

Les companyies d’assegurances i l’IL3-UB han treballat conjuntament en el disseny i desenvolupament del Programa Superior Universitari en Servei i Gestió de clients d’assegurances. Aquest programa de formació persegueix el desenvolupament de les competències tècniques i personals necessàries en els treballadors de la direcció de serveis per aconseguir que siguin cada vegada més autònoms i productius, prenguin millors decisions i mostrin un compromís òptim que es tradueixi en una atenció excel·lent als professionals del banc que comercialitzen els productes asseguradors i, en conseqüència, al client final de la companyia.

 

Bancsabadell Programa en Servicio y Gestión de clientes de Seguros

 

El programa té una durada de sis mesos i consta de 80 hores que s’imparteixen en modalitat blended. El programa es divideix en mòduls impartits per especialistes en assegurances de la companyia i experts en competències personals, tots ells amb l’aval de la Universitat de Barcelona.
 
El Programa Superior Universitari en Servei i Gestió de clients d’assegurances culmina amb un treball final sobre una proposta de millora aplicable a l’àmbit de servei, a partir d’una llista de reptes marcats per la direcció i sota la tutela d’un mentor. Utilitzant metodologies “agile”, es donarà la possibilitat als participants perquè puguin desenvolupar idees innovadores orientades a millorar els serveis existents i se’ls proporcionarà els recursos necessaris perquè aquestes es puguin convertir en propostes reals per presentar a la direcció.
 
Més de 40 empleats de la direcció de servei de les companyies d’assegurances de BS s’han sumat de forma voluntària al programa per ampliar el seu coneixement del marc legal de les assegurances i els plans de pensions, els seus aspectes tècnics, les característiques dels productes de l’organització i tècniques avançades en vendes.
 
Les companyies d’assegurances, per la seva part, manifesten la important aposta en aquest programa i les seves altes expectatives. En destaquen l’esforç i l’interès dels empleats de la direcció de servei en millorar les seves competències.
 
L’esdeveniment de presentació del passat 29 de gener va comptar amb la participació d’alts executius com Javier Parrizas, Responsable de Formació, i Jordi García, COO de les companyies d’assegurances de BanSabadell Vida, BanSabadell Seguros Generales i BanSabadell Pensiones.
Neus Vallès, Chieff of Staff de les companyies, va emfatitzar la importància a nivell personal i professional d’aquest programa formatiu desenvolupat al costat d’IL3-UB i adaptat a les necessitats de l’entitat amb un clar enfocament al negoci.
 
En l’esdeveniment també hi van participar Anna Soler, directora de servei, i Cristina Sales, directora de màrqueting i vendes de les companyies d’assegurances.
 
Finalment, Claudio Chiesa, CEO de les companyies d’assegurances de BanSabadell Vida, BanSabadell Seguros Generales i BanSabadell Pensiones, va clausurar l’esdeveniment amb unes paraules d’ànim per als participants del programa.
 
De la mateixa manera, IL3-UB, mitjançant el seu Responsable d’Oferta formativa i Serveis a empreses, Sergi Medina, va reafirmar el seu compromís amb el desenvolupament de programes formatius adaptats a les necessitats i als reptes de negocis de les companyies d’assegurances de BS. Aquest és el quart programa que es desenvolupa en conjunt des de 2016, una aposta més de les companyies mencionades per posar eines d’especialització i desenvolupament professional i personal a la disposició dels seus empleats