L’informe sobre infància del Síndic de Greuges recull l’estudi del Màster en Prevenció de la Violència Familiar

Per a José Manuel Alonso Varea, director del Màster, aquest informe "es la millor radiografia de com està la situació de la infància i adolescència del país, que es fa per a contrastar la Llei de drets i oportunitats de la infància i adolescència (2010) amb la realitat de les denuncies que rep el Síndic de Greuges i dels estudis que es fan al respecte".
 

Noticia drets infants


L’any 2014, es van constituir la Taula Nacional d’Infància i Adolescència i les Taules Territorials a Catalunya. No obstant això, fins al moment no es coneixia ni el número, ni la situació de las taules i xarxes d’infància i adolescència locals. Des del Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar, es va veure la necessitat d’identificar-les, realitzar un diagnòstic inicial i fer propostes de millora per a influir en polítiques públiques que permetin l’aplicació efectiva de la llei.

"Les taules i les xarxes locals han de ser el lloc on es realitzen polítiques infantils i on la realitat dels nens és més coneguda en cada territori o regió del municipi", ha assenyalat el director del Màster, afegint: "el fet de que es dediquin dues pàgines en l'informe del Síndic de Greuges al nostre estudi, i la rellevància de les seves conclusions i recomanacions, ens fa pensar que aquesta recerca ha estat un èxit per part del Màster».

L'informe del Síndic de Greuges fa referència a les propostes de l'estudi, com ara millorar la transparència de la informació respecte a les taules, reforçar el lideratge de les polítiques infantils perquè aquestes estructures tinguin continuïtat i introduir la perspectiva dels nens i adolescents en el debat i la implicació de les diferents administracions.

La planificació també es coneix com un element essencial per evitar la duplicació, i perquè hi hagi un suport real de la Taula Nacional i les taules territorials a les locals. A més, es va destacar la importància d'incrementar la participació de famílies i entitats en taules i xarxes, així com facilitar l'intercanvi d'experiències i promoure un diagnòstic implicat en les necessitats dels infants i les famílies del territori i la planificació conjunta. Finalment, un canvi en la cultura de treball de tots els actors es considerava fonamental i també per promoure el treball de prevenció i intervenció comunitària.

A més, l'informe es refereix a les reflexions col·lectives i propostes de millora que es van compartir a la Jornada "Tots a una per al benestar dels nens i adolescents. Promoció, prevenció, protecció, participació", celebrat el 26 de setembre a l'IL3-UB. El director del Màster ha explicat que, en aquesta ocasió, "s'han donat veu a les sensacions i necessitats dels professionals que treballen al territori, amb una gran plataforma com és una jornada organitzada per la Universitat de Barcelona".

Com que es va plantejar el dia de la infància i l'adolescència, l'informe va destacar el paper institucional com a peça clau per assegurar el compliment efectiu de la llei i el funcionament de les taules i de les xarxes territorials. De fet, demana al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els Ajuntaments que prenguin les mesures necessàries. No obstant això, el director del Màster ha valorat que «el dia ha estat un bon exemple de com la Universitat i el món professional poden, en un esperit constructiu, animar els responsables polítics a no deixar als nens, adolescents i les famílies com a última prioritat» .