Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·li...

Afegir a favorits
Infermeria

Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·liatives

Semipresencial
36 setmanes
Postgrado atencion enfermera cuidados paliativos

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Acreditacions

Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

18/1/2021 - 30/9/2021

Modalitat

Semipresencial

Horari

Semipresencial. Classes presencials un o dos dilluns i dimarts al mes de 15:30h a 20:00h

Lloc

Institut Català d'Oncologia (ICO). Av. Gran Vía, 199-203. 08907 Hospitalet de Llobregat

Preu

2.970

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

280 h. on-line + 174 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.


Presentació

Coorganitzat amb:

ico

 

 

En l’actualitat, a la nostra societat, un alt percentatge de pacients i les seves corresponents famílies precisen d'una atenció pal·liativa en el decurs d'una malaltia crònica, de llarga durada i/o de final de vida.

El Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·liatives està adaptat a aquest requeriment actual de la població i respon a la necessitat d’especialistes que han de donar resposta a aquestes cures, des de qualsevol àmbit assistencial (AP, hospitalari, sociosanitari i residencial).

El programa, amb un clar enfocament professionalitzador, està dissenyat i impartit en col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i compta amb un equip multidisciplinari de professionals de renom i àmplia experiència en el sector, els quals proporcionen a l’infermer/a una formació professional avançada, especialitzada i rigorosa perquè desenvolupi i millori la seva pràctica clínica en cures pal·liatives i ajudi al pacient i a la seva família a superar la situació de final de la vida de la millor manera possible.

Des d’un enfocament de treball en equip i seguint el procés assistencial, el programa s’organitza en tres grans blocs: els principis de la cura infermera i les cures pal•liatives, la pràctica infermera en els problemes de salut més prevalents en aquesta etapa vital i la relació d’ajuda com a instrument essencial de l’atenció en situacions en les quals el sofriment i la pèrdua estan molt presents.

Objectius

 • Adquirir els coneixements i les habilitats infermeres i les actituds per oferir cures pal·liatives al pacient i la seva família.
 • Desenvolupar accions que fomenten la participació del pacient en la presa de decisions al final de la vida.
 • Construir plans de cures individualitzats adaptats a les necessitats del pacient i de la família en la situació de malaltia avançada i al final de la vida.
 • Dominar les diferents eines de comunicació per establir relacions terapèutiques amb les persones que es troben a l’etapa final de la vida i amb els seus familiars.
 • Autoconeixement i gestió de les pròpies emocions en la tasca assistencial en cures pal·liatives.
 • Identificar la influència de les pròpies pèrdues en la construcció de la cura al final de la vida.
 • Identificar les línies prioritàries i susceptibles de la investigació al final de vida per contribuir a la millora de la cura.

Tres raons per escollir-lo

 • Únic programa a nivell nacional exclusiu per a infermers/es, amb 14 edicions impartides i més de 300 professionals formats, que t'ofereix coneixements, recursos i eines de suport per a la millora de la teva tasca assistencial.
 • Inclou pràctiques clíniques en equips específics de cures pal·liatives en l'àmbit assistencial que escullis i flexibles segons la teva disponibilitat.
 • Coorganitzat amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO), comptaràs amb l’expertise i el prestigi del seu equip multidisciplinari de professionals.

Colaboradores

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·liatives per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Cures infermeres en l’atenció a la persona al final de vida. Història i entorn actual
1.1. Context actual de les cures pal·liatives. Història i transicions conceptuals i recursos assistencials.
1.2. La mort a la societat.
1.3. Característiques de la situació de malaltia avançada i progressiva.
1.4. Procés d’atenció.
1.5. La comunicació en la relació terapèutica. Procés de comunicació de males notícies en cures pal·liatives.
1.6. La família com a subjecte d’atenció.
1.7. Treball en equip.
1.8. Ètica de la cura. La presa de decisions en un equip: dilemes ètics.
1.9. Organitzacions de les cures pal·liatives.
1.10. Processos de pèrdua i dol. Implicacions emocionals i pràctica assistencial.

2. Pràctica infermera i problemes de salut més prevalents
2.1. Sistemes d’avaluació en cures pal·liatives.
2.2. Elaboració del pla terapèutic en cures pal·liatives.
2.3. Dolor com a experiència multidimensional.
2.4. Experiències de models conceptuals des de la disciplina infermera en l’atenció de pacients amb malaltia avançada.
2.5. Síndromes doloroses.
2.6. Dolor episòdic.
2.7. Dolor neuropàtic.
2.8. Símptomes digestius.
2.9. Símptomes respiratoris.
2.10. Símptomes neuropsicològics.
2.11. Símptomes sistèmics.
2.12. Símptomes d’últims dies.
2.13. Sedació pal·liativa.
2.14. Urgències en cures pal·liatives.

3. Instruments de suport al professional: gestió del coneixement i de les emocions
3.1. Metodologia de la investigació en cures i evidència científica.
3.2. Cerques bibliogràfiques aplicades.
3.3. Treball en equip.
3.4. Aprenentatge organitzacional.
3.5. Instruments i actituds que afavoreixen el treball en equip.
3.6. Implicacions personals i pràctica assistencial.
3.7. Comunicació i informació. Anàlisi de les pròpies emocions.
3.8. Artteràpia i musicoteràpia com a instruments de l’expressió de sentiments.

4. Estància formativa i treball final
4.1. Estància formativa o pràcticum
4.2. Projecte final
Estància formativa o pràcticum de 50 hores en un equip específic de cures pal·liatives en l’àmbit hospitalari, sociosanitari o en atenció domiciliaria (a escollir pel participant).
El treball final serà un projecte de millora en l’atenció al pacient i la família en l’àmbit de treball del participant

Destinataris

Diplomats/des o graduats/des en Infermeria.

Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·liatives són les següents:

 • Equips pal·liatius especialitzats en l’atenció al pacient i la família al final de la vida.
 • Equips pal·liatius en hospitals i clíniques.
 • Equips pal·liatius d’atenció domiciliària (atenció primària).
 • Equips pal·liatius en centres residencials.
 • Equips pal·liatius en centres sociosanitaris.

Professorat

Direcció

Sra. Lourdes Guanter
Infermera. Màster en Cures Pal·liatives. Unitat de Formació i Docència. Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet de Llobregat. Professora associada. Facultat de Medicina i Ciències de la Salud. Universitat de Barcelona.

Sra. Cristina Lasmarias
Infermera. Màster en Cures Pal·liatives. Centre Col·laborador de la OMS de Programes Públics de Cures Pal·liatives/ Càtedra de Cures Pal·liatives Uvic-UCC. Institut Català d’Oncologia de l'Hospitalet.

Coordinació

Sra. Lourdes Guanter
Infermera. Màster en Cures Pal·liatives. Unitat de Formació i Docència. Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet de Llobregat. Professora associada. Facultat de Medicina i Ciències de la Salud. Universitat de Barcelona.

Quadre docent

Professionals de l'ICO i altres equips de referència en l'atenció al pacient amb malaltia crònica, avançada i/o al final de la vida.

Sra. Eulalia Alburquerque
Infermera. Màster en Cures Pal·liatives. Unitat de Formació i Docència de l'Institut Català d'Oncologia (L'Hospitalet de Llobregat).

Sra. Carmen Alpánez.
Documentalista. Biblioteca del Campus Universitari de Bellvitge.

Sra. Elisabeth Barbero
Treballadora social. Coordinadora de Treball Social de l'Institut Català d'Oncologia (L'Hospitalet de Llobregat).

Sra. Montse Bleda
Infermera. Màster en Cures Pal·liatives. Unitat de Suport Integral de l'Institut Català d'Oncologia (Badalona).

Dra. Ingrid Bullich.
Infermera geriàtrica. Doctora en Ciències Infermeres. Màster en Cures Pal¿liatives. Pla director sociosanitari. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Dra. Montserrat Busquets.
Infermera. Doctora en Sociologia. Professora de legislació i ètica. Universitat de Barcelona.

Dra. Agnès Calsina.
Metge adjunta. Unitat de Suport Integral. Institut Català d¿Oncologia de Badalona.

Sra. Núria Carsí.
Infermera Consultora Clínica de l¿equip de suport psicoemocional AFANOC - La Casa dels Xuklis i de la Unitat de Dol del HSJD. Directora de l¿Espai de Salut.

Sra. Anna Duran.
Infermera. Coordinadora d¿Infermeria. Servei de Cures Pal¿liatives. Institut Català d¿Oncologia. Hospitalet de Llobregat.

Dra. Paz Fernández Ortega.
Infermera. Coordinadora d¿Investigació Infermera. Institut Català d¿Oncologia. Hospitalet de Llobregat.

Dra. Sònia Fuentes.
Doctora en Psicologia. Especialista en psicologia clínica. Unitat de psiconcologia. ICO Badalona.

Sra. Merche Galiano
Infermera. Consultes Externes del Servei de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia (L'Hospitalet de Llobregat).

Sra. Adela Gejo
Infermera. PADES de L'Hospitalet de Llobregat. Professora associada de la Universitat de Barcelona.

Dra. Pau González Gómez-Olmedo.
Psicòloga clínica. Consultoria, investigació i formació en l¿àmbit de l¿educació, la salut i les organitzacions.

Sra. Lourdes Guanter.
Infermera. Màster en Cures Pal¿liatives. Unitat de Formació i Docència. Institut Català d¿Oncologia de l¿Hospitalet de Llobregat. Professora associada. Facultat de Medicina i Ciències de la Salud. Universitat de Barcelona.

Dra. Elvira Hernández.
Infermera. Doctora en Ciències infermeres. Escola d¿Infermeria de Sant Pau. Universitat Autònoma de Barcelona.

Sra. Cristina Lasmarías.
Infermera. Màster en Cures Pal¿liatives. Centre Col¿laborador de la OMS de Programes Públics de Cures Pal¿liatives/ Càtedra de Cures Pal¿liatives Uvic-UCC. Institut Català d¿Oncologia de l'Hospitalet.

Sra. Silvia Llorens.
Infermera. Màster en Cures Pal¿liatives. Màster en investigació. Servei de Cures Pal¿liatives. Institut Català d¿Oncologia. Hospitalet de Llobregat.

Sra. Marta Mas.
Infermera. Màster en Cures Pal¿liatives UB. PADES Sant Martí Nord. MUTUAM SA.

Dra. Manuela Monleón.
Doctora en Infermeria. Màster en Investigació en Cures de Salut; Diploma Superior en Direcció i Gestió d¿Empreses de Serveis Sociosanitaris. Infermera de l¿Equip de Suport d¿Atenció Pal¿liativa Domiciliària.

Sra. Carol Oliva.
Treballadora Social. Institut Català d¿Oncologia. Hospitalet de Llobregat.

Dra. Mercè Riquelme.
Treballadora Social. Unitat de Suport Integral. Institut Català d¿Oncologia de Badalona. Professora associada de la UB.
 

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Personal del Institut Català d’Oncologia (ICO). 25% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h