Postgrau en Psicologia d'Emergències i Catàst...

Afegir a favorits
Psicologia

Postgrau en Psicologia d'Emergències i Catàstrofes

Presencial
31 setmanes
postgrado psicologia emergencies

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Acreditacions

Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

16/10/2020 - 22/5/2021

Modalitat

Presencial

Horari

Caps de setmana alterns. Divendres de 16:00h a 20:30h i Dissabte de 9:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:30h

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

2.870

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.Presentació

La Llei de Protecció Civil del 2015 recull com a dret de la ciutadania l’assistència social i psicològica a víctimes en situacions d’emergències i catàstrofes. En els últims anys, els efectes provocats pel canvi climàtic juntament amb altres fenòmens meteorològics i geogràfics estan provocant conseqüències negatives sobre la població. D’altra banda, els greus accidents aeris, ferroviaris, d’autocars i naufragis que han passat darrerament, així com atemptats terroristes i altres emergències, fan que sigui imprescindible la figura de psicòlegs especialitzats que garanteixin la prestació d’un servei a la població en totes les etapes del procés: abans, durant i després de l’incident crític.

Al nostre país no només ocorren grans emergències. Entre altres, les situacions de crisi, les emergències locals (accidents, suïcidis, mort de menors…) també requereixen de la intervenció de psicòlegs experts, preparats per respondre durant els primers instants i aportant una ajuda efectiva.

La feina que fan els psicòlegs en aquest tipus de situacions s’ha convertit en una peça clau dins dels plans d’emergència, i aporten un enfocament interdisciplinari a la gestió de les catàstrofes. Per aquesta raó és necessària l’especialització d’aquests professionals per millorar i optimitzar la resposta donant cobertura als afectats.

El Postgrau en Psicologia d’Emergències i Catàstrofes et capacitarà per oferir una assistència psicològica avançada (IPA) i eficaç en contextos de crisi o en escenaris d’alta intensitat emocional, així com establir relacions de treball multidisciplinari amb altres operadors d’emergències (forenses, cossos de seguretat i mitjans de comunicació).

La metodologia del postgrau, merament pràctica, es complementarà amb classes magistrals impartides por experts tant locals com estrangers, tallers pràctics, simulacions a partir de casos reals (role-playing) i visites a diferents institucions relacionades amb aquest àmbit.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest postgrau és formar i capacitar a professionals de la psicologia en la intervenció immediata a persones afectades per incidents crítics de caràcter micro-locals o de gran abast, amb la finalitat de preservar-ne la salut integral (física, psicològica i social) que es pot veure compromesa pels esdeveniments que ha viscut.

Tres raons per escollir-lo

 • Un quadre docent de prestigi format per experts en actiu de l’àmbit de les emergències.
 • Ofereix masterclass a càrrec del professor Mooli Lahad, psicòleg israelià i especialista en psicotrauma.
 • Enfocament eminentment funcional i pràctic orientat a la intervenció professional i personal

Col·laboradors

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Psicologia d'Emergències i Catàstrofes per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.


violencia
Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Programa

1. Contextualització i principis generals de la psicologia d’emergències i catàstrofes

1.1 Las emergències a Catalunya: marc legal, estructura i organització de la protecció civil

 • Organització i estructura de la Protecció Civil a Catalunya
 • Sistemas d’avaluació i prevenció del risc. Mapa de riscos a Catalunya
 • Gestió d’emergències i catàstrofes. Central d’emergències de Catalunya (CECAT)
 • Plans d’emergència territorial, plans especials i plans d’autoprotecció
 • Models d’intervenció psicològica en emergències: psicosocial, sanitari

1.2 Contextualització i principis generals de la psicologia d’emergències i catàstrofes

 • Marc conceptual: emergències, urgències, crisis i catàstrofes
 • Principis generals de la psicologia d’emergències i catàstrofes. Àmbits d’actuació. Finalitat i objectius
 • Tipologia i classificacions d’emergències
 • Operadors e intervinents: intervenció multidisciplinària
 • Psicologia social i emergències

1.3 Operadors psicològics en emergències i catàstrofes

 • Estructura, funcions, models i àmbits d’intervenció: Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Mossos, Bombers, Creu Roja, Departament d’educació, Consorci Sanitari.
 • L’encaix del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a les emergències i catàstrofes a Catalunya.

2. Intervenció Multidisciplinària del psicòleg d’emergències

2.1 Procediments mèdics-forenses i psicologia d’emergències

 • Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya: organització, estructura, funcions i procediments.
 • Procés d’Investigació de les situacions de mort violenta i/o sospitoses de criminalitat en incidents crítics. Professionals i roles.
 • Procés d’identificació de cadàvers. Protocol nacional d’actuació mèdica-forense i Policia Judicial en grans catàstrofes.
 • Treball interdisciplinari: funció i tasques pròpies del psicòleg d’emergències davant la “mort judicial” a nivell general.

2.2 Intervencions multidisciplinàries entre cossos de seguretat i psicòleg d’emergències

 • Protocol de CMN a Catalunya en morts per accidents de transit, conveni entre Cos de Mossos (CME) i Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en relació amb la participació del psicòleg en la comunicació de males noticies.
 • Taller de comunicació de males noticies.
 • Unitat de segrestos i extorsions (CME): aspectes psicològics en processos de negociació i segrest.
 • Emergències emergents. El fenomen de la globalització del gihadisme a Europa i Catalunya. Situació actual de l’amenaça, història, context i perfils psicològics. (CME)
 • Unitat de persones desaparegudes (CME)

2.3 Serveis funeraris

 • Organització, funcions i procediments dels serveis funeraris a Catalunya.
 • El paper del psicòleg en context funerari.
 • Procés de repatriacions de cadàvers.

2.4 Emergències i catàstrofes: el paper dels mitjans de comunicació

 • La informació i la comunicació en emergències: la gestió que fan els mitjans.
 • El psicòleg d’emergències i mitjans de comunicació

2.5 Taller internacional amb MOOLI LAHAD

3. Intervenció psicològica avançada atenent a: tipologia de riscos i població vulnerable

3.1. Intervenció Psicològica avançada en riscos específics

 • Intervenció in situ en incidents crítics. Principis generales.
 • Intervenció en incidents amb múltiples víctimes.
 • Intervenció davant una conducta suïcida.

3.2. Intervenció Psicològica avançada en poblacions vulnerables

 • Intervenció psicològica en persones que s’enfronten al final de vida. Servei de pal·liatius.
 • Atenció psicològica al servei de UCI neonatal. Ingressats, mort perinatal
 • Unitat de cremades de l’Hospital Vall d'Hebron
 • Unitat oncològica hospitalària
 • Intervenció psicològica en violència de gènere
 • Intervenció amb menors. Intervenció del "dia després" en centres educatius en casos de mort en la comunitat educativa
 • Intervenció amb persones amb necessitats especials
 • Intervenció psicològica en contextos multiculturals. Taller d’interculturalitat

4. Riscos psicosocials en professionals de les emergències. Prevenció i models d’intervenció

4.1. Aspectes ètics i deontològics de la intervenció del psicòleg en emergències

 • Aspectes reguladors de la relació del professional con el pacient: llei d’autonomia del pacient.
 • Redacció d’Informe assistencial a pacients (víctimes). Què i com s’ha de contemplar l’acció facultativa. Elements i apartats que ha de contemplar l’informe assistencial.

4.2. Riscos psicosocials en professionals de les emergències

 • Marc teòric: prevenció de riscos psicosocials en operadors d’emergències (professionals de rescat i bombers, cossos de seguretat, treballadors socials, voluntaris, gestors d’emergències...).
 • Principals situacions d’impacte psicològic en operadors d’emergències, reaccions i possibles alteracions: estrès, burnout, fatiga emocional, traumatització secundària
 • Resiliència emocional: "habilitats del cos i de la ment per construir resiliència en els professionals que intervenen en emergències".
 • Taller Mindfulness. Tècniques de desactivació i distanciament emocional
 • Taller Autocura en intervinents
 • Procediments d’intervenció amb grups: grups psicoeducatius i grups amb intervinents en emergències (Defusing i Debriefing psicològic)

5. Salut mental i emergències: intervenció psicològica avançada

5.1. Salut mental i emergències

 • Psicopatologia i emergències: Models conceptuals en la comprensió del trauma.
 • Classificacions diagnòstiques, CIE10, DSM-V: Trastorns relacionats amb l’estrès i el trauma.
 • Models d’intervenció en trauma
 • El dol i las pèrdues en emergències i catàstrofes

5.2. Fonaments i components de la Intervenció Psicològica Avançada

 • Per què la intervenció psicològica avançada (IPA) en emergències extrahospitalàries?
 • Protocol bàsic d’intervenció in situ.
 • Escenaris de l’incident (cas únic i IMV), variables situacionals (ambient)
 • Característiques de l’IPA. Oportunitats i riscos
 • Objectius IPA
 • Població a la qual va dirigida l’IPA i aspectes diferencials segons els riscos i la vulnerabilitat de la població afectada
 • Directius per a la entrevista amb persones i grups amb REA (Reacció d’estrès agut)
 • Avaluació REA, mètodes: observacional i escales d’avaluació REA
 • Selecció psicològica: Identificar població de risc i intervencions específiques
 • L’informe i continuïtat assistencial (postvenció)

Destinataris

Dirigit a llicenciats/des o graduados/as en psicologia que vulguin especialitzar-se en l’exercici professional de la psicologia aplicada a situacions d’emergències i/o catàstrofes o psicólogos/as que treballin actualment i desitgin una actualització i formació competitiva en catàstrofes, urgències i emergències. 

Sortides professionals

 • Intervenció psicològica assistencial en el terreny en situacions de crisi, emergència i catàstrofe. Psicòleg d’emergències amb entitats vinculades amb salut i protecció civil, amb organitzacions públiques i/o privades.
 • Atenció psicològica a persones i grups de víctimes de situacions micro-locals i/o massives.
 • Atenció psicològica a intervinents, gestors de situacions de crisi, emergències i catàstrofes.
 • Atenció psicològica a víctimes del terrorisme.
 • Intervenció psicològica en conflictes i crisis humanitàries, a nivell nacional i internacional.
 • Intervenció psicològica en persones afectades per suïcidi d’una persona propera.
 • Intervenció psicològica en violència de gènere i violència domèstica.
 • Intervenció psicològica en situacions de desnonament.
 • Intervenció psicològica en Serveis funeraris.
 • Intervenció psicològica en àrees sanitàries hospitalàries: reproducció assistida, donació d’òrgans, trasplantaments, mort perinatal, nounats, oncologia, final de vida-pal·liatius.
 • Intervenció psicològica en Centros educatius en situació de crisi, emergència i catàstrofe.
 • Intervenció psicològica en Centros de treball, associacions culturals i d’oci, grups esportius, entre altres, en situació de crisi, emergència i catàstrofe.
 • Intervenció terapèutica psicològica en trauma, dol traumàtic, trastorn per estrès posttraumàtic i altra simptomatologia i trastorns associats a les crisis i les emergències. Tant a nivell de consulta privada com a nivell corporatiu.
 • Formador especialista en psicologia d’emergències per a persones o grups intervinents, gestors i assessors.
 • Formador especialista en psicologia d’emergències en departaments de riscos psicosocials en organitzacions i empresa, treballadors socials i educadores, centres educatius, etc.
 • Professional en el disseny de programes de prevenció de riscos psicosocials (Àrea de psicologia) en organitzacions i empreses, tant a nivell públic com privat.
 • Expert assessor en la confecció i desenvolupament de plans d’emergències i incidents amb múltiples víctimes.
 • Elaboració de programes de prevenció, intervenció i seguiment amb trauma comunitari.

Professorat

Direcció

Sr. Andrés Cuartero Barbanoj
Coordinador del Servei d’Atenció Psicològica del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya, SEM. Membre de la Junta de la Secció de Psicologia d’Emergències del COPC. Director de SIPS, Serveis Integrals de Psicologia, Societat Civil Professional que gestiona serveis d’atenció a les urgències i emergències psicològiques en empreses i organitzacions a Catalunya. Membre de la Red Nacional para la Atención de las Víctimas de Terrorismo. Formador dels Equips d’atenció i orientació psicopedagògica (EAP) del departament d’educació en situacions de crisi i emergències. Llicenciat en psicologia, títol d’especialista en psicologia clínica. Màster en Teràpia Conductual i Màster en Psicologia Jurídica i Forense.

Coordinació

Sr. Jordi Garcia Sicard
Psicòleg del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya, SEM. Membre de la Junta de la Secció de Psicologia d’Emergències del COPC. Representant del COPC dins l’Àrea d’Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes del Consejo General de la Psicología. Membre de la Red Nacional para la Atención de las Víctimas del Terrorismo. Graduat en Psicologia, Màster en Psicologia Clínica i Medicina Conductual. Psicòleg general sanitari.

Quadre docent

Sr. Antoni Antolín
Intendent del Cos de Mossos d'Esquadra. Coordinador regional de seguretat ciutadana de la regió policial metropolitana Barcelona.

Sra. Andreea Apostol
Psicòloga SEM. Secretària de la Junta de la Secció de Psicologia d'Emergències del COPC. Consultora EMDR España. Membre de la Sociedad Española de Bio y Neurofeedback. Col·laboradora Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)

Sra. Natàlia Artigas
Psicòloga clínica del servei de neonatologia, obstetrícia i UCIP de l'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Sra. Neus Bacardit
Psicòloga de SEM. Psicòloga adjunta de la Divisió de Salut Mental d'Althaia de Manresa. Experta en psicologia forense. Doctoranda en psicologia clínica i de la salut per la UAB.

Sr. Juan Carlos Barroso
Psicòleg, tècnic del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) i coordinador del grup d'emergències psicosocials del CEB.

Sra. Cecília Borràs
Doctora en psicologia. Actual presidenta i fundadora de Després del suïcidi-Associació de Supervivents-(DSAS).

Sr. Jesús Cabañas
Cap Territorial de Catalunya Central. Sistema d'Emergències Mèdiques.

Sra. Farners Cantalozella
Psicòloga. Experta en psicologia d'emergències. Membre de la de junta de la secció de psicologia d'emergències del COPC.

Sr. Ismael Carbajo
Psicòleg SEM. Psicooncòleg en cures pal·liatives a UCP Csdm (consorci sanitari del Maresme) i equip PADES. Màster en Psicologia clínica i de la Salud, Màster en Psicooncologia. Clínic EMDR.

Dr. Josep Castellà
Metge forense. Cap de servei Patologia Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya IMLCFC.

Sr. Andrés Cuartero Barbanoj
Especialista en Psicologia Clínica. Coordinador del Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya, SEM. Membre de la Junta de la Secció de Psicologia d'Emergències del COPC.

Dr. Delfí Cosialls Pueyo
Metge. Màster en Gestió d'Hospitals, Màster en Sistemes d'Informació d'Hospitals, auditor comptable. Metge inspector, i responsable i coordinador del sistema de resposta davant situacions crítiques del Consorci Sanitari de Barcelona.

Sr. Sergio Delgado
Subdirector general de Coordinació i Gestió d'Emergències de la Direcció General de Protecció Civil. Departament d'Interior. Generalitat de Catalunya.

Sra. Guila Fidel Kinori
Especialista en Psicologia Clínica, Adjunta del Servei de Psiquiatria, Psicòloga del Programa d'Estrès Traumàtic a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Sra. Eva García
Psicòloga sanitària i infermera. Psicòloga del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). Membre de la junta de la secció de psicologia d'emergències del COPC. Docent a l'EUI Sant Joan de Déu.

Sr. Jordi Garcia Sicard
Psicòleg del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya, SEM. Membre de la Junta de la Secció de Psicologia d'Emergències del COPC. Membre de la Red Nacional para la Atención de las Víctimas del Terrorismo. Màster en medicina conductual per la UAB.

Sra. Eva Gascón
Directora Executiva de Funecat S.A. Experta en Serveis de Repatriació i Tràfic Internacional.

Sra. Núria Gasulla
Subdirectora general de Programes en Protecció Civil, de la Direcció General de Protecció Civil. Departament d¿Interior. Generalitat de Catalunya.

Sra. Rosa Guillén
Psicòloga clínica especialista en atenció a les dones, en emergències i situacions de crisi. Formadora en prevenció de violència exercida per tercers.

Dr. Adolfo Jarne
Professor Titular de Psicopatologia de la UB. Psicòleg clínic. Psicòleg Forense acreditat pel COPC. Membre de la Comisión Nacional de Acreditaciones del Consejo de la Psicología de España.

Sra. Fanny Jiménez
Psicòloga SEM. Màster en Psicologia clínica i de la salut. Intervencions en consulta privada i abordatges en psicooncologia.

Dr. Mooli Lahad
Doctor en Psicologia. Doctor en Ciències Humanes. Senior Medical Psychologist expert en psicotrauma. Fundador i director de l'Institut de Dramateràpia. Professor de Psicologia i Director del Centre Internacional de Prevenció de Stress (CSPC) de Tel HaiCollege, KiryatShmona, Israel.

Sra. Dolors Liria
Comissionada de Desenvolupament Professional i Ocupabilitat de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Sra. Mònica López
Psicòloga general sanitària. Vicepresidenta de la Secció de Psicologia d¿Emergències del COPC. Formadora en competències professionals.

Sra. Clara López
Infermera assistencial del SEM. Coordinadora del departament operatiu-assistencial del Grup de treball en IMV del SEM.

Sr. Enric Martínez
Sergent dels Mossos d¿Esquadra. Cap de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions.

Sr. Jordi Martori
Psicòleg. Coordinador Creu Roja Girona. Referent autonòmic Equip de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) d¿Intervenció Psicosocial.

Sra. Begoña Odriozola Farré
Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Experta en trauma, dol i psicologia d'emergències. Psicòloga SEM. Docent a IL3 Màster en Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent.

Sra. Mireia Ortínez Galup
Psicòloga, consultora i experta en trauma, dol. Psicòloga SEM.

Sra. Anissa Ouali
Psicòloga SEM. Psicòloga centrada en teràpia individual, de parella i sexologia. Coordinadora de tallers de promoció de la salut.

Dra. Yolanda Osorio
Psiquiatra, coordinadora ESMES (Equip Salut Mental Sense Sostre)
i programa SATMI (Programa d'Atenció en Salut Mental per població Immigrada).

Dra. Alba Pérez González
Doctora en Psicologia Clínica. Professora lector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Membre del Col·lectiu SIPHO d¿atenció en desnonaments. Psicòloga del SEM.

Sr. Márcio Pereira
Psicòleg Clínic Psicoterapeuta per l'Associação Portuguesa de Terapias Cognitivo Comportamentais. Psicòleg del Centro de Apoio Psicológico e de Intervenção em Crise do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Portugal. Representant portuguès a l'àrea d'emergències a The European Federation for Psychologists' Associations EFPA.

Sra. Elena Puertas López
Psicòloga de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències. Ministeri d¿Interior.

Sr. Lluís Reales
Periodista i professor de la UAB. Director dels programes Respira i Terrícoles de BTV.

Sra. Assumpta Ricart
Cap de Servei d'Urgències de L'Hospital Vall d'Hebron. Metge especialista en medicina intensiva. Professora UB en Seguretat del pacient, comunicació i habilitats relacionals.

Sra. Anna Romeu
Psicòloga. Directora del centre CAPSI. Màster Especialista en Salut Mental per la UOC. Màster en Teràpia Breu Estratègica per l'Institut de Teràpia Breu d'Arezzo, Itàlia. Psicòloga SEM. Presidenta de la Secció de Psicologia d¿Emergències del COPC. Representant del Consell de la Psicologia d'Espanya a l'EFPA (European Federation of Psychologists Association).

Sra. Susanna Rota.
Psicòloga clínica i comunitària, consultora del King's College London i Università degli Studi di Napoli Federico II. Part del Grenfell Trauma Service for the Royal Borough of Kensington and Chelsea in London.

Sra. Eva Mª Sánchez Ruiz
Psicòloga. Coach. Instructora de Firewalking.

Sra. Marta Sánchez Santacreu
Psicòloga especialitzada en intervenció infantil i juvenil. Psicòloga SEM i Consorci Educació de Barcelona.

Sr. Josep Soler
Psicooncòleg - Cures Pal·liatives. Psicòleg SEM

Dr. Josep Maria Soto.
Cap en l¿Àmbit Serveis Especialitzats i Extraordinaris del Sistema d'Emergències Mèdiques SEM, Departament de Salut.

Sra. Anna Subirà
Psicòloga. Unitat del Grup d'Emergències Mèdiques. Divisió de Grups Operatius Especials. Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Departament d'Interior.

Dra. Mercè Subirana
Metge Forense. Cap de la Secció d'Anatomia Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya IMLCFC.

Sra. Olga Tena
Psicòloga Sanitària. Postgraduada en Psicopatologia. Màster en Investigació en Psicologia Clínica. Màster en Comunicació No verbal. Psicòloga SEM

Sra. Cristina Ventura Avellí
Coordinadora de l'equip de psicòlegs SEM Girona. Psicòloga. Màster en psicologia clínica i de la salut.

Sr. Josep Ventura
Director general d'Àltima Serveis Funeraris Intregrals.

Sra. Isabel Vera Navascués
Psicòloga de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències. Ministeri de l'Interior.

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com online) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h