Postgrau en Trastorns Mentals Perinatals: de ...

Afegir a favorits
Psicologia

Postgrau en Trastorns Mentals Perinatals: de l'Evidència Científica a les Pràctiques de Valor

Online
32 setmanes
Experto en Salud Mental Perinatal

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Tipus de curs

Formació de Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

3/11/2022 - 16/6/2023

Modalitat

Online

Preu

3.170

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Presentació

Els trastorns mentals perinatals (embaràs, part i postpart) són considerats un problema de salut pública per la seva alta prevalença (1 de cada 5 dones), cost elevat i conseqüències. La malaltia mental no tractada en l'etapa perinatal impacta en la salut de la dona i també en el neurodesenvolupament de la seva descendència. Les guies clíniques internacionals recomanen la creació d'equips i dispositius especialitzats amb formació i capacitació per a l'atenció adequada a les dones amb patologia mental en aquestes etapes i que s'inclogui la detecció i atenció a la salut mental materna als protocols i guies de seguiment en l'embaràs, part i postpart.

El propòsit d’aquest Postgrau és cobrir la necessitat de formació en l'atenció i tractament de les patologies mentals maternes amb un model basat en l'evidència científica i en les pràctiques clíniques de valor i obert a professionals que hagin d'atendre aquestes patologies. En l'atenció als TMP (Trastorns Mentals Perinatals) estan implicats no sols els professionals de salut mental sinó també tots aquells professionals de salut que atenguin les dones i els seus nadons en aquest període.

El format del Postgrau contempla tant la formació en coneixements bàsics en salut mental perinatal, des d’una perspectiva de gènere, com l'actualització dels últims coneixements científics sobre el trastorn a tractar, la presentació de casos clínics i el disseny de plans de tractaments individualitzats. Així mateix, es presenten aportacions o càpsules enregistrades per professionals internacionals sobre aspectes que aportin coneixement i criteri per a la presa de les decisions clíniques i terapèutiques. 

Aquesta formació està dirigida a professionals de la salut que desitgin una formació especialitzada en el maneig clínic dels trastorns mentals perinatals basat en l'evidència científica i en les pràctiques clíniques de valor.

Objectius

 • L'objectiu principal d'aquest Postgrau és cobrir la necessitat de formació en l'atenció i tractament de les patologies mentals maternes amb un model basat en l'evidència científica i en les pràctiques clíniques de valor que incorpora la perspectiva de gènere i obert a professionals que hagin d'atendre aquestes patologies.
 • Aplicació de coneixements pràctics per resoldre casos clínics sobre patologies mentals maternes.
 • Adquirir els coneixements bàsics en salut mental perinatal com l'actualització dels últims coneixements científics sobre el trastorn a tractar, la presentació de casos clínics i el disseny de plans de tractaments individualitzats.

Tres raons per escollir-lo

 • Rebràs una formació especialitzada en el maneig clínic dels trastorns mentals perinatals basada en l'evidència científica i les pràctiques clíniques de valor amb perspectiva de gènere.
 • Et permetrà adquirir coneixements i competències per a la presa de decisions clíniques i terapèutiques.
 • Tractaràs aspectes relacionats amb la gestió clínica i la creació de coneixements per la creació i organització de circuits i dispositius específics.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Trastorns Mentals Perinatals: de l'Evidència Científica a les Pràctiques de Valor.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Pendent d'aprovació pels organismes competents de la UB.

Programa

MÒDUL 1. LA SALUT MENTAL PERINATAL. ASPECTES GENERALS
Coneixements bàsics sobre els aspectes en els quals es fonamenta el nostre model CLINIC_BCN per a la comprensió, atenció i intervenció dels problemes de salut mental materna i els trastorns mentals durant el període perinatal.
• Perspectiva de gènere en salut mental.
• Pràctiques clíniques de valor en salut mental perinatal.
• Psicobiologia de l'estrès i psicopatologia.
• Canvis neuroendocrins i cerebrals materns en l'etapa perinatal.
• Nocions bàsiques d'obstetrícia i neonatologia.
• Impacte de la patologia mental materna sobre el bebè. Model de programació fetal.
• Teoria de l'afecció i vincle maternofilial.
• Lactància materna i salut mental.

MÒDUL 2. DETECCIÓ, AVALUACIÓ I INTERVENCIONS PRINCIPALS EN ELS PROBLEMES I TRASTORNS MENTALS PERINATALS
Identificació i avaluació dels principals factors coneguts que suposen un risc per a l'aparició o descompensació de l'estat emocional matern durant l'embaràs, part i postpart. Accions i intervencions.
Part I. Predicció, detecció i avaluació
• Identificar factors de risc actuals o passats (predicció).
• Identificar la presència d'un trastorn mental en diversos moments de l'embaràs i del postpart (detecció).
• Eines auto i hetearoaplicades per a la predicció i detecció.
• Definir pràctiques clíniques de valor en salut mental perinatal.
• Accions i intervencions per a la promoció de la salut mental perinatal.
• Accions i intervencions preventives.
• Protocol d'atenció a la salut mental en el seguiment de l'embaràs a Catalunya.

Part II. Avaluació i atenció a situacions i condicions específiques
• Violència de parella en l'etapa perinatal.
• Consum d'alcohol o d'altres substàncies.
• Embaràs en adolescència i/o dones joves.
• Embaràs no desitjat

MÒDUL 3. TRASTORNS MENTALS EN L'ETAPA PERINATAL
Psicopatologia, curs i actualització dels coneixements aportats per l'evidència científica més recent, sobre les entitats patològiques principals identificades en l'etapa perinatal
Part I. Generalitats sobre els trastorns mentals perinatals
• Epidemiologia dels trastorns mentals en l'etapa perinatal.
• Depressió en l'embaràs
• Depressió postpart
• Psicosi puerperal
• Trastorn per estrès posttraumàtic perinatal (part traumàtic).
• Fòbia al part (tocofòbia)
• Fòbies d'impulsió cap al nadó
• Ansietat específica de postpart
• Dol perinatal

Part II. Generalitats sobre les intervencions i tractaments eficaços
• Teràpies psicològiques eficaces
• Ús de psicofàrmacs en l'embaràs i la lactància. Recomanacions generals.
• Presa de decisions compartides

MÒDUL 4. ELABORACIÓ D'UN PLA D'INTERVENCIÓ PERSONALITZAT CONSENSUAT
• Pla d'intervenció personalitzada centrat en la díade.
• Pla de part i postpart. Pla de crisi. Pla d'alta.
• Dispositius específics per a l'atenció de la patologia mental materna
• Elaboració de plans d'intervenció en patologies i condicions diferents

MÒDUL 5. TRACTAMENT I MANEIG DELS TRASTORNS MENTALS GREUS DURANT L'ETAPA PERINATAL
Actualització de l'evidència científica recent sobre els trastorns mentals greus, el tractament psiquiàtric i maneig clínic en l'etapa perinatal. Aplicació dels coneixements a processos clínics per a la planificació de l'embaràs, estabilització de la patologia durant l'embaràs, part i postpart i promoció de la lactància materna.
Part I. MALALTIA MENTAL MATERNA
• Trastorn bipolar
• Esquizofrènia
• Trastorn obsessiu compulsiu
• Trastorn límit de la personalitat
• Trastorn d'estrès posttraumàtic complex
• Trastorn per ús i dependència d'alcohol i altres substàncies
• Suïcidi i infanticidi en l'etapa perinatal

Part II. TRACTAMENTS PSIQUIÀTRICS
• Psicofarmacologia en l'embaràs i el postpart.
• Maneig psicofarmacològic complex en l'etapa perinatal: liti, clozapina, politeràpia, dosis altes.
• Teràpia electroconvulsiva i estimulació transcranial
• Altres teràpies biològiques
• Maneig obstètric i neonatològic de les mares amb un diagnòstic de trastorn mental.

Part III. PROCESSOS CLÍNICS ESPECÍFICS
• Planificació de l'embaràs en dones amb trastorn mental.
• Pla d'Intervenció personalitzat durant l'embaràs.
• Atenció al part en dones amb trastorn mental.
• Atenció al postpart en mares amb trastorn mental greu.

MÒDUL 6. AVALUACIONS, INTERVENCIONS I DISPOSITIUS ESPECÍFICS
Conèixer els protocols d'avaluació per a la mare, bebè, vincle maternoinfantil i neurodesenvolupament elaborats en la USMP. Intervencions psicoterapèutiques per a la millora de les alteracions del vincle i la criança.
Part I. AVALUACIONS ESPECÍFIQUES
• Avaluació psicopatològica materna en l'etapa perinatal.
• Protocol unificat per a l'avaluació de la relació mare-nadó.
• Avaluació del funcionament i capacitació materna de les cures perinatals.
• Avaluació del neurodesenvolupament i salut del nadó.

Part II. INTERVENCIONS I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS ESPECÍFICS
• Tractaments psicològics grupals per a la millora de la relació mare-nadó
• Mindfulness a l'embaràs
• Eyes Movements Desensibilization and Reprocessing (EMDR).
• Teràpia d'acceptació i compromís
• Teràpia cognitivoconductual
• Parentalitat positiva

Part III. DISPOSITIUS ESPECÍFICS
• Equips comunitaris de salut mental perinatal
• Unitat Funcional de salut mental perinatal
• Hospital de Dia Mare-Nadó, Desenvolupament, funcionament i activitats de l'Hospital de Dia Mare-Nadó de la Unitat de Salut Mental Perinatal de l'Hospital Clínic.
• Unitats d'Hospitalització Mare-Nadó

MÒDUL 7. TRASTORN MENTAL GREU I VULNERABILITAT SOCIAL: ATENCIÓ A DÍADES D'ALTA COMPLEXITAT
• Atenció a les díades amb complexitat psiquiàtrica i social.
• Col·laboració dels serveis de salut i els serveis socials per a l'elaboració i seguiment del pla d'intervenció personalitzat per a la mare i per al nadó.
• Avaluació de la capacitat i competència materna.
• Identificació i avaluació del nadó en risc d'abús o negligència.
• Activació, intervenció i coordinació amb els serveis de protecció a la infantesa.

MÒDUL 8. BASES DE GESTIÓ CLÍNICA MODERNA PER AL DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS DE SALUT MENTAL PERINATAL
Part I. Gestió clínica: nocions bàsiques
• Coneixements bàsics en gestió clínica moderna.
• Medicina basada en el valor i el right care.
• Pràctiques clíniques de valor
• Presa de decisions compartides
• La perspectiva de les mares en la definició dels processos assistencials.

Part II. Models i serveis d'atenció en Salut Mental Perinatal
• Models d'atenció en salut mental perinatal i dispositius existents.
• Models d'atenció integrada. Unitats clíniques transversals.
• Equips multidisciplinaris centrats en les necessitats de les mares i els seus nadons.
• Lideratge per a la creació i desenvolupament de serveis de salut mental perinatal.

 

(**) IL3-UB informa que les dates o el programa anunciats poden ser susceptibles de modificació.

Destinataris

Llicenciats o professionals de la psicologia, psiquiatria, obstetrícia-ginecologia, infermeria o altres especialitats mèdiques en salut mental i de la medicina.

Sortides professionals

 • Programes específics de Salut Mental Perinatal (Postgrau) en marxa o en desenvolupament.
 • Centres de Salut Mental d’Adults (Postgrau) referents en patologia mental materna.
 • Serveis residencials en salut mental.
 • Servies d’atenció social i sanitària en salut mental.
 • Serveis maternoinfantils mèdics públics o privats.
 • Centres d’atenció precoç infantil, espais familiars.
 • Consultes d’Alt Risc Obstètric.
 • Llevadores.

Professorat

Dra. Lluïsa Garcia- Esteve
Responsable de la Unitat de Salut Mental Perinatal. Institut Clínic de Neurociències (ICN). Hospital Clínic de Barcelona.

Dra. Alba Roca Lecumberri
Psiquiatra de la Unitat de Salut Mental Perinatal. Institut Clínic de Neurociències (ICN). Hospital Clínic de Barcelona.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h