Presencialitat mixta

Presencialitat mixta

Aquest concepte s’utilitza per descriure la impartició de les sessions presencials de classe utilitzant medis electrònics i amb presencialitat variable. La presencialitat mixta es pot dur a terme de dues diferents maneres:

  • Presencialitat síncrona*. És aquella que reprodueix la presencialitat física, la planificació, la dinàmica i el sistema d’avaluació a l’aula virtual. En aquest cas la presencialitat es realitza mitjançant videoconferències o altres medis que permetin la interacció entre el professor i l’alumne.
     
  • Presencialitat variable. És aquella que s’ha planificat abans de l’inici del curs per a fer front a una situació excepcional. En aquest cas s’utilitzen de manera alternativa tècniques sincròniques i asincròniques**.

La presencialitat mixta s’aplicarà únicament als cursos presencials i/o semi presencials en cas que resultin afectats per l’aplicació de mesures excepcionals dictades per l’autoritat que impedeixen la presencialitat física.

*Sincronia. Es refereix a aquelles accions formatives que ocorren en temps reial. Per tant, la interacció entre alumnes/ participants i docents coincideixen en el temps (en una data i una hora especifica) i en espai (físic o virtual, online o offline).

**Asincronia. Es refereix a aquelles accions formatives en les quals els alumnes/ participats i/o docents no coincideixen entre si ni el temps ni a l’espai, podent duent-se a terme en qualsevol moment, independentment de la participació d’altres integrants a l’acció formativa.