Termes i condicions d’ús del contingut audiovisual

1. Llicència:

Sens perjudici del que estableixen les altres clàusules d'aquests termes i condicions, Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB ) autoritza qualsevol usuari a utilitzar aquest lloc web únicament amb fins educatius, segons el que preveuen aquests termes i condicions. La llicència d'ús podrà ser revocada per Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB ), a la seva sencera discreció i en qualsevol moment. En virtut de la llei i d'aquests termes i condicions, l'usuari no podrà copiar, utilitzar, transferir, llogar, sublicenciar, alterar, adaptar, intentar modificar o canviar el codi font, fer operacions d'enginyeria inversa, de compilar o desmantellar, de manera total o parcial, el contingut de la plataforma.

En accedir a la plataforma, l'usuari reconeix i accepta que el contingut del mateix podrà estar incomplet, inexacte, no actualitzat o que no podrà satisfer les seves necessitats i requisits.

2. Contingut i limitació de responsabilitat de l'IL3-UB

Els usuaris són els únics i exclusius responsables per l'ús de la plataforma i dels seus continguts. Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) no és responsable, ni assumeix responsabilitats per l'ús no conforme a les disposicions legals en vigor pels usuaris.

En concret, els usuaris són els únics responsables per la comunicació d'informació o dades incorrectes, falses o de tercers, sense el seu consentiment, així com per l'ús incorrecte d’aquests.

La plataforma i tota la informació i continguts publicats en el mateix poden ser modificats per Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) en qualsevol moment, periòdicament i sense previ avís.

Atès que qualsevol contingut que es descarregui o que s'obtingui altrament, resulten de la decisió lliure de l'usuari i es realitzen pel seu compte i risc, qualsevol dany als ordinadors o pèrdua de dades que resultin de les operacions de descàrrega realitzades per l’usuari, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari i no podrà ser atribuïda a Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) no assumeix cap responsabilitat per danys que resultin de la impossibilitat d'accés als serveis oferts a través del lloc web o per dades causades per virus, arxius danyats, errors, omissions, interrupcions del servei, cancel·lació de continguts, temes relacionats amb l'Internet, prestadors de serveis o amb la connexió telefònica o telemàtica, accessos no autoritzats,  canvis de dades o relacionades amb la inexistència o el mal funcionament dels dispositius electrònics de l’usuari.

L'usuari és responsable de la custòdia i correcte ús de la seva informació personal, així com responsable de qualsevol dany o perjudici causat a Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB ) o a terceres parts, que resultin de l'ús incorrecte, pèrdua o robatori de la informació personal.

En els casos de registre, l'usuari és responsable de la custòdia i correcte ús de les seves credencials, les quals permeten l'accés a l'àrea reservada dels serveis. En aquestes circumstàncies, l'usuari serà responsable de crear el seu nom d'usuari i contrasenya. L'usuari també serà responsable per la presentació d'informació específica, la qual haurà de ser correcta i actualitzada. L'usuari no podrà triar un nom d'usuari que pertanyi a un tercer amb la intenció d'utilitzar la seva identitat. De la mateixa manera, l'usuari no podrà utilitzar el nom d'usuari d'un tercer sense el seu consentiment exprés. L'usuari haurà de garantir la confidencialitat de la seva contrasenya i no l'haurà de compartir amb tercers.

L'usuari és total i exclusivament responsable de qualsevol acció realitzada a través del seu compte d'usuari, directament o mitjançant tercers autoritzats per l'usuari. Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB ) podrà revocar la llicència, a la seva sencera discreció i en qualsevol moment, si s'identifica la pràctica de qualsevol acte abusiu, fraudulent o il·legal.

Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB ) no pot, ni podrà garantir que el lloc web estigui lliure de virus o de qualsevol altre element que pugui afectar negativament la tecnologia.

3. Accés. Interrupció i suspensió

IL3-UB fa tot el possible per proporcionar l'accés continu a la plataforma. Tanmateix, l'accés al lloc web podrà ser suspès, limitat o interromput, en qualsevol moment, independentment del motiu. L'accés al lloc web podrà ser limitat ocasionalment per permetre la recuperació, manteniment o introducció de noves funcionalitats o serveis. Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) farà tot el possible per recuperar l'accés com més aviat millor. Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) es reserva el dret de bloquejar l'accés a qualsevol material o eliminar amb discreció qualsevol material que pugui, provocar la violació d'aquests tèrmics i condicions.

Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB ) es reserva el dret de tancar els comptes dels usuaris que violen aquests tèrmics i condicions, fins i tot en les situacions en les quals es comprova que l'usuari utilitza adreces amb la intenció d'ocultar l'ús de comptes múltiples o desitja ser identificat com si estigués en un país diferent del qual efectivament es troba o causa pertorbacions al funcionament de la plataforma per qualsevol mitjà.

4. Protecció de dades personals i informació confidencial.

D’acord amb les lleis vigents en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679, 27 d’abril (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre(LOPDGDD) se’l facilita la següent informació:

Els vídeos que puges a través d’aquesta plataforma poden contenir imatges de persones recognoscibles, per tant, tindran la consideració de dades personals, i per això t’informem que el responsable d’aquest tractament serà la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). Tot el material aportat serà tractat amb finalitats educatius ( per a l’avaluació dels alumnes i la impartició de la docència).

Podrem tractar aquestes dades segons els supòsits recollits en l’art. 6 del RGPD, i més concretament, perquè el tractament és necessari per a:

  • L’execució d’un contracte en el qual formes part.
  • El compliment de les obligacions legals que ens són aplicable.
  • El compliment d’una missió realitzada en interès públic.

En el cas que publiquis imatges de tercers, t’informem que abans hauràs de comptar amb el consentiment exprés d’aquestes persones. Aquest material audiovisual únicament serà accessible per part del mateix alumnat a través de l’aula virtual del curs en la seva edició actual, a més del personal d’IL3-UB i els docents associats al curs, i no serà cedit a tercers excepte obligació legal.

Tot el material publicat serà conservat mentre sigui necessari per a complir amb la seva finalitat, i d’acord amb els terminis establerts en el marc normatiu regulador dels nostres serveis. En qualsevol moment pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament, contactant amb nosaltres en l’adreça C/Ciutat de Granada, 131 (08018 Barcelona) o a través del correu electrònic bbdd@il3.ub.edu. També pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en la direcció dpd@il3.ub.edu.

Si consideres que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, pots presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (https://apdcat.gencat.cat/)

5. Drets de propietat intel·lectual

Tots els drets són reservats. El lloc web i tots els seus continguts, inclosos, sense limitació, articles, opinions, altres textos, llistes, manuals d'ús, fotografies, dissenys, imatges, videoclips o àudios, així com marques, logotips, noms de domini i qualsevol altre element que pugui ser cobert per drets de propietat (inclosos els codis font) i altres modalitats de drets de propietat intel·lectual (en endavant, «material»), són propietat de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) o de tercers, i estan protegits contra l'ús, la còpia o la divulgació no autoritzada per les lleis nacionals i tractats internacionals relacionats amb els Drets de Propietat Intel·lectual.

Cap de les disposicions dels termes i condicions o dels continguts en el lloc web podran interpretar-se implícitament atorgant, acceptant o per qualsevol mitjà llicenciat el dret d'ús de qualsevol material, sense el previ consentiment per escrit de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) o del tercer propietari del material o dels drets de propietat intel·lectual publicats al lloc web. L'ús, còpia, reproducció, alteració, reedició, actualització, descàrrega, enviament per correu electrònic, transmissió, distribució o duplicació o qualsevol altre acte abusiu del material sense identificar específicament, però d'idèntica naturalesa, estan prohibits. En la seva qualitat d'usuari es compromet a no utilitzar el material per a fins il·legals i a no violar els drets de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

Si descarrega una còpia del material per a ús personal, ha de conservar tots els drets d'autor i altres avisos de propietat intel·lectual.

L'accés al lloc web no confereix a l'usuari cap dret sobre els continguts oferts per la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

6. Enllaços a altres llocs web

L'accés a qualsevol altre lloc web, mitjançant un enllaç existent a la plataforma, es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat i risc de l'usuari.

Per tant, l'usuari haurà de prestar especial atenció en connectar-se a altres llocs web i llegir acuradament els respectius termes i condicions i polítiques de privacitat.

7. Representacions i garanties de l’usuari

L’usuari reconeix i declara que:

a) ha llegit i comprès aquests termes i condicions;
b) s'abstindrà de reproduir, duplicar, copiar, vendre, revendre o per qualsevol mitjà, explotar comercialment el lloc web o els seus continguts o part d’aquests, així com s'abstindrà d'utilitzar o reproduir les marques o qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial d'IL3-UB;
c) no publicarà o utilitzarà informació falsa, injuriosa o difamatòria;
d) s'abstindrà d'utilitzar, directament o indirectament, els serveis per a fins contraris a la llei o no conformes amb els principis continguts en aquests termes i condicions;
e) no propagarà virus, programes espies, programari publicitari, o virus troians o altres amenaces informàtiques similars o homòlogues;
f) no utilitzarà programari o altres mecanismes automàtics o manuals per copiar o accedir al control del lloc web o del seu contingut.

8. Disposicions diverses

La nul·litat d'alguna de les disposicions contingudes en aquests termes i condicions s'hauran de suprimir d'aquests, quedant les restants disposicions del mateix en vigor i amb els mateixos efectes.  Aquest acord es regirà pel dret espanyol i s' interpretarà d’acord amb la llei espanyola, d’acord tractats i convenis internacionals. A falta d’acord entre les parts, els conflictes i les controvèrsies de qualsevol naturalesa en relació amb la formació, aplicació o interpretació d'aquest acord, seran resolts definitivament pels tribunals judicials de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum.

L'usuari podrà posar-se en contacte amb nosaltres per a qualsevol pregunta relacionada amb els termes i condicions o per a qualsevol assumpte relacionat amb l'ús del lloc web, correu electrònic a bbdd@il3.ub.edu.