Universitat de Barcelona

Institut de Formació Contínua

La teràpia familiar breu per a nens i adolescents: l'èxit dels processos participatius.

26.04.2016

Després de 10 anys de la primera edició del Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar de l'IL3-UB, alumnes i experts van analitzar l'evolució dels enfocaments metodològics de la teràpia dirigida a infància i adolescència i els beneficis que aporta la col·laboració entre els serveis socials i les famílies.


En el marc del X aniversari del Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar: Infància, Parella i Gent Gran, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, ​​l'IL3-UB, va celebrar la jornada “La teràpia familiar breu: tractament especialitzat de suport a les famílies” en la qual es van presentar els resultats dels treballs d'investigació aplicada, realitzat durant els últims tres anys per alumnes del programa, en relació amb l'impacte de les teràpies ofertes pel Servei de Tractament Especialitzat de Suport a les Famílies de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) del Departament de Treball, Afers Socials i Família (DTASF) de la Generalitat de Catalunya.

La trobada va ser inaugurada per Ricard Calvo, director general d'Atenció a la Infància i Adolescència del DTASF, qui va destacar “el valor que té la formació aplicada per a la correcta implementació de les actuacions per resoldre situacions de risc com són el desemparament i la violència entre la població de 0 a 18 anys”. Així mateix, la jornada va acollir la conferència “La intervenció en terapèutica familiar: afavorim el bon tracte” a càrrec de Serafín Carballo, cap del Servei d'Infància i Família (SIF) de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) en la qual es van lliurar detalls sobre com “una aproximació terapèutica no invasiva contribueix de manera determinant a la resolució de conflictes en l'àmbit de la infància i la família”.
 
Aprenent en el terreny
 
José Manuel Alonso, director del Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar de l'IL3-UB, va explicar com els alumnes del programa tenen l'oportunitat a través de les pràctiques de confirmar in situ els desafiaments als quals han de fer front els serveis socials, sanitaris, educatius i jurídics, entre d'altres, per assegurar una atenció adequada a la població.
 
En el cas dels treballs presentats durant la jornada, cinc alumnes del màster van donar a conèixer els resultats de la investigació realitzada en el Servei de Tractament Especialitzat de Suport a les Famílies (STESF) de la DGAIA que van tenir com a tutora de pràctiques Conxita Vila. La tasca de les alumnes es va centrar en avaluar l'impacte que té sobre la població diana del servei, nens i adolescents en risc d'exclusió o violència, la perspectiva sistèmica sota la qual s'han estructurat els programes terapèutics breus d'aquest organisme.
 
Les professionals, que van tenir l'oportunitat de realitzar una profunda immersió en els processos i casos del STESF, van detallar en les seves conclusions que l'amplitud territorial de la proposta està permetent garantir la igualtat d'oportunitats d'accés als serveis a tota la població de Catalunya, que és un programa que compta amb un alt grau d'implicació dels diferents equips que intervenen en les actuacions terapèutiques, que prioritza la perspectiva preventiva, que aconsegueix la millora en la consolidació dels objectius terapèutics en la població diana, que està rebent una bona acceptació per part de població i, sobretot, que s'està convertint en un element d’apoderament de les famílies per resoldre els seus conflictes.
 
Després de la presentació de les conclusions, Serafín Carballo va relatar la seva experiència al capdavant dels Serveis d'Infància i Família (SIF) de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), entitat que ha aconseguit evolucionar des d'un enfocament proteccionista de la intervenció psicoterapèutica de la població infantil i juvenil en situació de risc, cap a actuacions que donen protagonisme a la feina sota el “model ecosistèmic”, que conviu amb altres models com el psicodinàmic o el cognitiu-conductual.
 
“Els nens que han passat per experiències traumàtiques necessiten un espai terapèutic per ‘resignificar’ aquestes experiències alhora que els permeti un reconeixement com a víctimes i un tractament adequat de les seqüeles originades per aquestes experiències", va explicar l'expert. “Si en un inici la teràpia de família es dirigia als pares, ara s'enfoca més als fills ja que, sinó, correm el risc de no incidir-hi”.
 
El programa d'intervenció familiar que impulsa el servei dirigit per Carballo se centra en “la motivació positiva i segura per resoldre els conflictes”. Entre les accions que comprèn està ajudar els pares a assumir una acceptació cognitiva i emocional dels seus fills, impulsar el reconeixement del dany produït i promoure una vinculació segura dels fills amb els seus progenitors. “És clau transmetre l’esperança que és possible millorar les relacions familiars i cultivar l'acceptació entre pares i fills”, va confirmar l'expert, recalcant que és fonamental establir una “aliança terapèutica” entre famílies i professionals dels serveis socials per a l'èxit d’aquest tipus de processos que, per regla general, són capaços d'aconseguir resultats en un període d'entre 12 i 18 mesos.
 
Exemple d'aquest enfocament va ser el cas presentat per Natalia Palou, psicòloga i terapeuta familiar, que va mostrar el potencial de la teràpia breu “no com un espai de fiscalització, sinó com una oportunitat de creixement personal i familiar que aconsegueix deixar enrere el conflicte”.
 
Segons va comentar Palou, després d'una profunda anàlisi amb els protagonistes, que va incloure la investigació de la trajectòria de cada component de la unitat familiar, es va redefinir de manera conjunta el problema existent i es van plantejar uns objectius terapèutics compartits pels serveis socials, la família i sobretot el dels nens i adolescents. Els beneficis d'aquest enfocament són indubtables: “Es deixa d'assenyalar nens i adolescents com ‘el problema’. Ara tota la família és part del problema, però també és part de la solució. És una oportunitat perquè el fill baixi les seves defenses i s'obri a participar en el procés sense sentir-se jutjat”, va detallar.
© IL3 - Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa