Infermeria

Curs d'Adaptació a Màster en Control d'Infeccions

Online
62 setmanes
Máster en control infecciones

Dades bàsiques

Crèdits

36 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà

Dates

16/3/2020 - 27/5/2021

Modalitat

Online

Horari

Online. Pràctiques clíniques curriculars presencials durant el segon any.

Preu

2.651

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

Infeccions de localització quirúrgica, bacterièmies relacionades amb els catèters vasculars, autoprotecció del personal sanitari, bioseguretat ambiental, esterilització… són conceptes que cal tenir molt en compte en la prevenció, vigilància i control de les infeccions originades a l'entorn de l'atenció sanitària.

Diferents estudis mostren la relació directa entre risc biològic, morbiditat i mortalitat, essent la prevenció de les infeccions –o, en cas d'infecció, el control– un factor clau en aquesta relació.

A partir de la dècada dels 80 es comença a desenvolupar a Espanya la prevenció, vigilància i control de les infeccions, amb l'objectiu principal de prevenir els riscos biològics –tant en la població com en els professionals sanitaris– i de dotar als sistemes de salut i a la comunitat de mecanismes de vigilància i control, tant en situacions d'atenció normal com en emergències i catàstrofes.

El Màster en Control d'Infecció de l'IL3-UB és pioner a nivell nacional i contribueix a formar als professionals sanitaris com a experts en la prevenció, vigilància i control de les infeccions nosocomials, proporcionant-los els coneixements i habilitats necessaris per a realitzar la seva activitat professional en el camp de la vigilància epidemiològica.

Acreditació acadèmica

Màster en Control d'Infeccions per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS. 

Programa

Primer curs 

1. Programes d’Optimització de l’us d’antimicrobians (PROA)
1.1. En que consisteix un PROA?. Agents implicats
1.2. Implantació d’un PROA
1.3. Els beneficis de la implantació d’un PROA

Segon curs

2. Control d'infeccions en unitats d'hospitalització convencionals
2.1. Infecció urinària.
2.2. Infecció respiratòria nosocomial en pacient no ventilat.
2.3. Infeccions relacionades amb l'ús de catèters vasculars.
2.4. Infeccions de la pell i parts toves.
2.5. Infeccions de localització quirúrgica.

3. Control de la infecció nosocomial a les UCIs i unitats especials
3.1. Epidemiologia de les infeccions nosocomials endèmiques a l'UCI.
3.2. Control de brots epidèmics a l'UCI.
3.3. Programes de vigilància de les infeccions nosocomials a les UCIs.
3.4. Control de la infecció a les UCIs pediàtriques i neonatals.
3.5. Control de la infecció en el pacient onco-hematològic.
3.6. Control de la infecció a les unitats de diàlisi.

4. Gestió de la informació en el control de la infecció
4.1. Gestió de la informació. L'ús de les dades.
4.2. Difusió de resultats.
4.3. El procés ensenyament-aprenentatge.
4.4. Funció docent.
4.5. Estratègies docents: activitats i materials.
4.6. Lideratge i gestió del coneixement a les institucions sanitàries.

5. Pràctiques hospitalàries

6. Projecte d’intervenció de control de la infecció

Destinataris

Alumnes que han superat el Postgrau en Control d'Infeccions Hospitalàries.

Professorat

Direcció

Dr. Enrique Limón Cáceres
Infermer. Doctor per la Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina. Centre coordinador del Programa de Vigilància de les Infeccions Nosocomials de Catalunya (VINCat). 

Descomptes

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com online) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h