Estratègies d’accés al mercat laboral ocult. Networking 2+1.

18
febr.
10:00
Esdeveniment online

Activitat gratuïta exclusiva per a Alumni UB i alumnes de l’IL3-UB.

Estratègies d'accés al mercat laboral ocult


Incrementar el coneixement de l’alumnat sobre les possibilitats d’accedir a ofertes de feina no publicades, reflexionant sobre la importància de la creació de contactes de valor en el seu desenvolupament professional.

Objectius principals

• Conèixer les causes, específicament les professionals, que impedeixen la publicació d’ofertes laborals, sobretot les relacionades amb alguns perfils.

• Revisar totes les potencialitats de LinkedIn en la creació de contactes professionals, així com la forma efectiva d’usar aquesta xarxa per aconseguir contactes de valor.

• Animar a la generació d’una xarxa de contactes de valor professional per cada assistent, de forma que sigui utilitzada en la cerca de feina de forma efectiva.

Continguts:

1. Definició de mercat laboral ocult. Metàfora de l’iceberg.

2. Causes que provoquen la no publicació d’ofertes de feina. Causes relacionades amb els perfils buscats.

3. Estratègies pràctiques d’accés a les ofertes no publicades.

3.1. Estratègia per fer bon networking.

  • Amb qui contactar, quan i com.
  • Estratègia dels dos missatges + 1 per fer contactes.
  • LinkedIn i la creació de contactes.

3.2. Estratègia de l’autocandidatura “ben feta”.

  • Amb qui ferla, quan i com.
  • Exemples d’autocandidatures ben fetes.
  • Relació de l’autocandidatura amb el networking.

3.3. Altres estratègies relacionades amb l’accés al mercat ocult.

  • Marca personal.
  • Organització de la cerca de feina.

4. Conclusió: evolució del mercat laboral, de les ofertes de feina i dels RH.

PONENT