Anestesiòleg

Descobreix com convertir-te en Anestesiòleg de la mà de l'IL3-UB

L'anestesiologia és una especialitat mèdica que es dedica a l'atenció i les cures especials i intensives que requereixen els pacients quan se sotmeten a intervencions quirúrgiques o altres processos que resulten molestos o dolorosos. Però l'anestesiòleg és un professional mèdic amb una formació especial que té moltes altres responsabilitats de gran importància en l'àmbit de la salut.

FUNCIONS

L'anestesiologia és la branca de la medicina que es dedica a l'alleujament del dolor i la cura total del pacient abans, durant i després d'una intervenció quirúrgica. Tot i això, les funcions de l'anestesiòleg van molt més enllà:

 • Administrar diferents tipus d'anestèsia.
 • Conèixer els diferents mètodes i tècniques per fer insensible al dolor el pacient.
 • Identificar les necessitats quirúrgiques i mèdiques del pacient abans de la cirurgia.
 • Planificar de manera òptima el procediment quirúrgic.
 • Estudiar la història clínica del pacient per identificar possibles reaccions al·lèrgiques, afeccions respiratòries o altres problemes de salut.
 • Sol·licitar proves específiques com ara radiografies de tòrax o recomptes sanguinis complets.
 • Monitorar el funcionament fisiològic del pacient durant la intervenció quirúrgica, però també abans i després.
 • Mantenir les funcions vitals del pacient.
 • Revertir l'estat de l'anestèsia després de la intervenció quirúrgica i tornar el pacient al seu estat conscient.
 • Prestar atenció crítica en una unitat de cures intensives en alguns casos.
 • Abordar les possibles complicacions postoperatòries derivades de l'anestèsia (vòmits, confusió, agitació, etc.).
 • Tractar pacients les funcions vitals dels quals estiguin compromeses greument, mantenint les mesures terapèutiques necessàries fins que se superi aquesta situació de risc.
 • Tractar el dolor agut i crònic.
 • En cas d'accident, ser capaç de reanimar i avaluar pacients en situació crítica.

REQUISITS I HABILITATS

Per la delicadesa de les seves responsabilitats, un anestesiòleg no només ha de comptar amb la formació mèdica adequada, sinó que cal, a més, que reuneixi un seguit de requisits i habilitats com:

 •  Comptar amb titulació en medicina.
 • Tenir formació específica en anestesiologia.
 • Capacitat de prendre decisions encertades de manera ràpida.
 • Habilitats per prestar atenció als detalls.
 • Capacitat per treballar sota pressió.
 • Habilitats de comunicació i escolta activa amb pacients i familiars.
 • Capacitat per treballar en equip.
 • Destresa manual per aplicar injeccions i administrar dosis d'anestèsia amb precisió.
 • Mostrar interès per investigar i estar constantment actualitzat en les noves tècniques en el seu camp d'actuació.
 • Comptar amb coneixements d’altres disciplines.

SALARI D'UN ANESTESIÒLEG

L’anestesiologia és una especialitat mèdica de gran responsabilitat i importància dins l'àrea sanitària. Per això, requereix una formació molt específica i això es tradueix també en un salari força elevat. De mitjana, a Espanya un anestesiòleg pot cobrar al voltant dels 65.000 euros anuals, força per sobre del salari mitjà anual de qualsevol altre professional. Per això és una de les branques mèdiques amb més demanda.

FORMA'T COM A ANESTESIÒLEG

Pots formar-te com a metge anestesiòleg a la Universitat de Barcelona.
Altres especialitats en les quals es pot formar un mèdic anestesiòleg: estudis de medicina avaluadora.