Asesor metodológico

Descobreix com convertir-te en Assessor metodològic de la mà de l'IL3-UB

Un assessor metodològic ofereix orientació i assessorament sobre diversos aspectes metodològics i estadístics amb el fi de poder dissenyar, recopilar i analitzar dades a través d’investigacions i estudis.      

FUNCIONS

Les funcions d’un assessor metodològic varien depenent del tipus de projecte, punt de la investigació o empresa en qüestió. S’ha de tenir en compte que el servei d’un assessor metodològic no es limita només a qüestions estadístiques, també ha de:

 • Dissenyar estudis d’investigació complets
 • Realitzar traçabilitat de dades
 • Determinar el tipus i mida de mostra adequat en cada cas
 • Incorporar i fer ús d’instruments de mesura diferents
 • Realitzar anàlisi de dades i estadístiques per gestionar diverses hipòtesis en una investigació.
 • Supervisar la recopilació correcta de dades.
 • Redacció de resultats estadístics.
 • Creació d’informes amb dades obtingudes.
 • Aconsellar de manera metodològica mitjançant la realització d’anàlisi.
 • Aclarir qüestions i preguntes específiques.
 • Traduir tals preguntes en procediments i solucions metodològiques.
 • Oferir explicacions detallades sobre determinats conceptes.
 • Executar anàlisis metodològiques i estadístiques de principi a fi.
 • Preparació de conferències, presentacions i manuscrits.

REQUISITS I HABILITATS

Per poder dur a terme correctament les funcions específiques d’un assessor metodològic, és necessari:

 • Disposar de formació avançada i específica en estadística.
 • Disposar d’experiència pràctica demostrable en mètodes estadístics i anàlisi de dades.
 • Valorar coneixements relacionats amb la investigació psicològica, estudis empresarials i fins i tot ciències mèdiques.
 • Tenir desenvolupades certes habilitats tècniques i capacitat per abordar qüestions metodològiques.
 • Alt competència en habilitats comunicatives.
 • Bona predisposició per treballar en equip.
 • Capacitat per resoldre problemes davant de situacions sobrevingudes.
 • Capacitat per explicar conceptes metodològics a clients amb graus de coneixement diferents.

SALARI D’UN ASSESSOR METODOLÒGIC

El salari mitjà d’un assessor metodològic acostuma a rondar els 20.000 € anuals durant els primers anys d’experiència professional. Tanmateix, aquesta xifra pot arribar a superar els 35.000 € quan el professional compta amb anys d’experiència i reputació en el sector.

FORMA’T COM A ASSESSOR METODOLÒGIC

La formació en investigació, anàlisi de dades i sistemes metodològics és fonamental per poder dur a terme funcions d’un assessor metodològic. En aquest sentit, a l’IL3-UB disposem d’una formació específica que aportarà els coneixements necessaris per començar a fer els primers passos en l’àmbit de l’assessoria metodològica. Amb el nostre Màster en Behavioral Data Science aprendràs a extreure tot el valor, potencial i conclusions de les dades per a posteriorment poder-los utilitzar de manera metodològica.