Assessor de polítiques públiques

Descobreix com convertir-te en Assessor de polítiques públiques de la mà de l'IL3-UB

Un assessor de polítiques públiques és el professional encarregat de diagnosticar, avaluar i realitzar propostes sobre diverses polítiques públiques. Normalment realitza serveis d’assessorament en entitats estatals o institucions públiques.

FUNCIONS

L’assessor de polítiques públiques és un perfil professional que es va començar a popularitzar a mitjans del segle XX. Algunes de les seves funcions fonamentals són:

 • Dissenyar i preparar diverses propostes de polítiques públiques.
 • Analitzar, avaluar i interpretar els resultats obtinguts de la consecució de diverses polítiques públiques.
 • Esquematitzar i obtenir indicadors sobre l’avenç i el progrés de cada acció portada a terme.
 • Realitzar estudis integrals per prevenir, detectar i acabar amb accions de corrupció.
 • Tenir en consideració les directrius establertes per la Comissió Executiva amb el fi de prevenir les faltes administratives.
 • Elaborar avantprojectes per ser considerats pel Comitè Coordinador amb aprovació prèvia de la Comissió Executiva.
 • Realitzar i executar estudis personalitzats i especialitzat en matèries relacionades amb faltes administratives, control de recursos i fiscalització.
 • Ser part activa en programes d’actualització, professionalització i capacitació de servidors públics.
 • Col·laborar en la realització d’informes.

REQUISITS I HABILITATS

Malgrat que existeixen perfils diferents dintre de l’assessorament de polítiques públiques, és recomanable disposar dels següents requisits i habilitats:

 • Disposar de llicenciatura o estudis de postgrau enfocats a les ciències socials, econòmiques, polítiques o de l’administració.
 • Disposar de formació específica i especialitzada en administració pública, finances o ciències polítiques.
 • Ser una persona metòdica i ordenada quant a mètodes de treball.
 • Ser una persona honesta i ètica.
 • Capacitat per gestionar i dirigir projectes.
 • Capacitat per exposar idees de manera clara i senzilla.
 • Capacitat per elaborar informes després d’analitzar grans quantitats d’informació.

SALARI D’UN ASSESSOR DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

El sou d’un assessor de polítiques públiques variarà de manera considerable si les funcions professionals es duen a terme al sector públic o al privat. A més, el salari d’un assessor de polítiques públiques graduat recentment pot oscil·lar entre els 18.000 i els 26.000 € anuals. En el cas d’un perfil amb experiència o professional, el sou pot estar entre els 25.000 i els 65.000 € anuals.

Aquestes xifres també poden variar depenent de la ubicació i la grandària del tipus de client per al qui es desenvolupi l’activitat professional.      

FORMA’T COM A ASSESSOR DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Si t’agradaria treballar com a assessor de polítiques públiques, és necessari disposar amb certa formació i coneixements específics amb els quals augmentar la interdisciplinarietat d’un mateix.

A través del nostre Màster en Behavioral Data Science podràs assolir els coneixements necessaris sobre les tendències, comportaments i conceptes relacionats amb aquest perfil professional que es troba en ple creixement i expansió.