Brand Manager

Descobreix com convertir-te en Brand Manager de la mà de l'IL3-UB

Dins del món del màrqueting digital, el perfil de Brand Manager és qui s’encarrega de cuidar la imatge d'una marca en el mercat. Es tracta d'un professional que gestiona l'estratègia de marca d'una companyia i en transmet de manera efectiva la seva missió, la seva visió i els seus valors. En un mercat tan competitiu, aquesta funció és una de les més demandades.

FUNCIONS

El Brand Manager és un professional que coneix la marca a fons. La seva funció principal és gestionar l’estratègia d’imatge de la marca tot implementant accions encaminades a mantenir la reputació d'una empresa a internet. Com ho fa?

 • Detecta les necessitats i preferències del públic objectiu.
 • Coneix els competidors d'una marca, tant els seus punts forts com els seus punts febles.
 • Dissenya estratègies a partir d'un pressupost.
 • Planifica i executa estratègies de brànding.
 • Gestiona la presència d'una marca a les xarxes socials.
 • Entén el funcionament d'una empresa i del sector on opera.
 • Resol problemes o incidències de manera ràpida i eficaç.
 • Crea, coordina i gestiona equips de treball.
 • Detecta noves oportunitats de negoci per a una marca.
 • Realitza estudis de mercat.
 • S'anticipa a les tendències del mercat i del sector on opera la marca.
 • Analitza els resultats de les campanyes dutes a terme per la companyia.

REQUISITS I HABILITATS

Un Brand Manager té l’objectiu de fer que la marca es diferenciï de la competència i esdevingui l’opció més atractiva per als consumidors. Per posicionar la marca en el mercat i acomplir les seves funcions principals, ha de reunir una sèrie de requisits i habilitats com són:

 • Formació en màrqueting i/o comunicació.
 • Formació especialitzada en màrqueting digital i brànding.
 • Capacitat analítica per conèixer les necessitats del mercat i dels consumidors.
 • Capacitat de reacció davant les possibles incidències.
 • Habilitats de persuasió per captar clients.
 • Empatia per detectar les necessitats dels consumidors.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat de lideratge per coordinar equips de treball.
 • Capacitat creativa per idear accions de màrqueting digital innovadores i atractives.
 • Habilitats comunicatives per saber transmetre la missió, la visió, els objectius i els valors d’una marca.

SALARI D'UN BRAND MANAGER

El perfil professional de Brand Manager és un perfil cada cop més demandat dins del màrqueting digital. Les empreses necessiten aquests professionals per poder acostar-se al seu públic objectiu, creant una imatge de marca positiva tot mantenint la seva reputació. Per això, el salari d'un Brand Manager a Espanya pot ser força elevat, de fins a 45.700 euros bruts a l'any, és a dir, uns 2.480 euros nets al mes, cosa que resulta molt atractiva per a qui es dedica a aquesta parcel·la del màrqueting.

FORMA'T COM A BRAND MANAGER

Per formar-te com a Brand Manager i desenvolupar la teva carrera professional en aquest àmbit, aprofitant-ne tots els avantatges de sou i de sortides professionals, pots triar una formació com la que t'ofereix l’Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona, on pots cursar el Màster en Direcció de Màrqueting, Vendes i Sostenibilitat, destinat a professionals de la comunicació, la publicitat i les relacions públiques.