Chief learning officer

Descobreix com convertir-te en Chief Learning Officer de la mà de l'IL3-UB

La figura del chief learning officer (CLO) s’ha convertit en una de les més importants a les organitzacions d’avui dia. És la persona responsable de l’aprenentatge dins d’una companyia, per la qual cosa ha de tenir-ne un gran coneixement. Es tracta d’una professió recent i d’alt rang que requereix una formació adequada per poder complir totes les responsabilitats associades al lloc.

FUNCIONS

Un chief learning officer té la missió de gestionar la capacitació i l’aprenentatge continu dels treballadors segons les necessitats de l’empresa.

El seu objectiu és dissenyar estratègies de formació i desenvolupament, garantir l’adquisició d’habilitats i coneixements necessaris i promoure una cultura d’aprenentatge constant a l’organització. De manera més específica, les seves funcions són:

 • Organitzar el procés de benvinguda de nous empleats que s’incorporin a la companyia.
 • Realitzar un pla de formació per als treballadors, és a dir, organitzar el coneixement que s’ensenyarà als treballadors.
 • Dissenyar les estratègies per a aquesta formació, és a dir, triar els cursos de formació que es duran a terme.
 • Actualitzar els plans de formació per adaptar-se a les noves tendències.
 • Mesurar els resultats obtinguts amb la formació aportada.
 • Informar a càrrecs superiors sobre aquests resultats per avaluar-ne l’eficàcia.

REQUISITS I HABILITATS

La formació del CLO és molt important perquè el personal de l’empresa pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats, millori el talent i faci créixer la companyia. Per tant, a un chief learning officer se li exigiran els requisits i les habilitats següents:

 • Una formació acadèmica específica.
 • Coneixements sòlids tant de l’organització com de l’entorn en què opera.
 • Lideratge per promoure una cultura d’aprenentatge constant a l’empresa.
 • Habilitats tècniques per dur a terme la transformació digital de la companyia.
 • Capacitat per detectar talent dins i fora de l’organització.
 • Actitud crítica per definir les habilitats que es necessiten a la companyia per al desenvolupament dels treballadors a tots els nivells.
 • Capacitat per adaptar-se als canvis amb rapidesa.
 • Interès per la innovació per mantenir-se actualitzat sobre les tendències del sector en què treballa.
 • Capacitat analítica per avaluar resultats i aplicar les millores necessàries.
 • Habilitats socials i comunicatives per relacionar-se tant amb els empleats com amb els càrrecs superiors de la companyia.
 • Empatia per entendre’s amb el personal i poder potenciar el talent, així com per minimitzar la resistència als canvis.

SALARI D’UN CHIEF LEARNING OFFICER

El rol d’un chief learning officer és essencial a les empreses d’avui dia. És per això que, a Espanya, com que és necessària una gran especialització, el salari mitjà pot arribar a superar els 100.000 euros anuals. Això fa que sigui una professió molt atractiva de cara al futur.

FORMA’T COM A CHIEF LEARNING OFFICER

Com que es tracta d’un perfil nou i molt ben remunerat, actualment la formació com a chief learning officer està tenint una alta demanda entre els qui volen dedicar-s’hi i convertir-la en la seva professió de futur. Si tu ets una d’aquestes persones, el postgrau en Ecosistemes a Digital Learning: Innovació en la Formació que impartim a l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) és el primer pas per impulsar la teva carrera professional.