Director comercial

Descobreix com convertir-te en director comercial de la mà de l'IL3-UB

Un director comercial, conegut també per les seves sigles en anglès CCO (Chief Commercial Officer) és la persona encarregada de supervisar, dirigir i gestionar les activitats comercials d’una empresa o negoci. Normalment està adscrit i depèn de la direcció general de la companyia.

FUNCIONS

Dintre de la supervisió i gestió d’activitats comercials, les funcions de director comercial són:

 • Definir l’estratègia comercial de la companyia juntament amb la direcció general
 • Coordinar i dirigir els diversos equips encarregats de portar a terme aquestes estratègies comercials
 • Establir objectius de venda i avaluar-ne l’evolució
 • Ser una part activa en les negociacions comercials juntament amb el director de vendes i/o els responsables de cada compte comercial
 • Fer seguiment de l’evolució i satisfacció dels clients principals
 • Definir els passos i estructura de l’estratègia de màrqueting operacional
 • Gestionar i controlar els pressupostos comercials

REQUISITS I HABILITATS

Per poder dur a terme correctament les funcions d’un director comercial, és necessari disposar d’una sèrie de requisits i habilitats:

 • Conèixer a fons els mercats del sector
 • Disposar de qualitats gerencials i de gestió d’equips
 • Ser una persona analítica i organitzada
 • Capacitat de lideratge
 • Habilitats comunicatives
 • Saber delegar
 • Habilitat en competències de gestió
 • Capacitat de negociació
 • Capacitat d’escoltar de manera activa i de convertir en accions les demandes dels clients
 • Alta capacitat per prendre decisions
 • Facilitat per adaptar-se als canvis 

SALARI D’UN DIRECTOR COMERCIAL

A Espanya el salari mitjà d’un director comercial pot oscil·lar els 42.000-52.000€ l’any. Tanmateix, és important tenir en compte que aquesta xifra pot variar depenent de l’experiència del professional, del tampany de l’empresa contractant i d’altres factors aliens a la persona.

 FORMA’T COM A DIRECTOR COMERCIAL

Si t’agradaria poder optar al lloc de director comercial d’una empresa, has de tenir en compte que la formació és un element clau amb el qual aconseguir destacar entre la resta de candidatures.

Per això, gràcies al Màster en direcció estratègica de màrqueting, vendes i sostenibilitat d’IL3-UB, podràs destacar davant la resta de professionals interessats a desenvolupar la seva experiència laboral com a director comercial.