Director de comunicació

Descobreix com convertir-te en Director de comunicació de la mà de l'IL3-UB

La comunicació, sigui interna o externa, és una part fonamental de l’organització empresarial, ja que permet transmetre els valors, els objectius i els aconseguiments per obtenir així una major i millor reputació.

Funcions

Segons l’empresa, la feina del Director de comunicació pot estar dividida en comunicació interna i externa o que una persona s’encarregui de gestionar ambdós departaments. D’una manera o de l’altra, les funcions d’un Director de comunicació són:

 • Establir i definir el pla de comunicació (interna i externa) de la companyia anualment
 • Fer el seguiment, posar en marxa i modificar si fos necessari el pla
 • Definir els missatges clau corporatius a transmetre
 • Establir el mode de comunicació empresarial amb els diferents grups d’interès
 • Definir el pla de crisis comunicatiu i el protocol a seguir en cas que succeeixi
 • Elaborar diferents informes amb els aconseguiments i KPI’s
 • Establir indicadors d’impacte i reportar el seu seguiment
 • Coordinar l’elaboració de la memòria no financera de la companyia
 • Implementar el pla de comunicació interna amb l’àrea de recursos humans
 • Relacionar-se amb institucions o persones que puguin influir en el desenvolupament del negoci
 • Crear el pla de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i comunicar-lo en coordinació amb l’equip de sostenibilitat en cas que n’hi hagi
 • Establir una bona relació amb mitjans de comunicació generalistes i del sector

Requisits i habilitats

En els requisits i habilitats d’un Director de comunicació es troben:

 • Conèixer bé el propòsit i els valors corporatius
 • Disposar d’una bona gestió de problemes
 • Ser una persona investigadora per així apuntalar estratègies i tàctiques de comunicació
 • Saber comunicar d’una manera persuasiva i efectiva
 • Transmetre confiança a públics interns i externs
 • Subministrar intel·ligència i informació sobre el context en el qual es mou l’organització
 • Facilitar consells de valor afegit i ser un assessor de confiança
 • Oferir lideratge organitzacional

El salari d’un Director de comunicació

La mitja salarial d’un Director de comunicació a Espanya està entre els 30.000 i els 60.000 euros bruts anuals.

Forma’t per a ser Director de comunicació

Si t’interessa el món de la comunicació corporativa, el nostre Màster en Direcció de Comunicació Empresarial Corporativa és la formació que necessites per començar a adquirir els coneixements i dirigir la comunicació de qualsevol empresa o institució.