Director de Recursos Humans

Descobreix com convertir-te en Director de Recursos Humans de la mà de l'IL3-UB

Un director de Recursos Humans és un professional fonamental en qualsevol companyia, ja que té la responsabilitat de coordinar la plantilla i gestionar-ne el personal. Les competències d'aquest lloc poden variar en funció de cada empresa, passant des de tasques més genèriques fins a d’altres de més especialitzades, per la qual cosa ha de comptar amb una alta qualificació per exercir les seves funcions de manera eficient.

FUNCIONS

Els directors de RH s'encarreguen de nombroses tasques relacionades amb la gestió del personal de les empreses. Les seves funcions poden ser molt variades:

 • Reclutar i seleccionar personal segons les necessitats de la companyia en cada moment.
 • Planificar i coordinar polítiques i activitats quant al personal de l’empresa.
 • Organitzar processos de capacitació, promoció o fins i tot d’acomiadament de personal.
 • Planificar la formació, les relacions laborals i la salut i la seguretat en el lloc de treball.
 • Administrar personal i tràmits relacionats amb contractes i nòmines.
 • Establir plans de desenvolupament dins de la companyia.
 • Avaluar l’entorn laboral i el benestar dels treballadors.
 • Assegurar-se del compliment de la normativa en matèria laboral.
 • Gestionar els processos d'avaluació de l'exercici a l'empresa.
 • Desenvolupar polítiques de compensació i beneficis.
 • Identificar necessitats de formació i desenvolupament i de captació de personal.
 • Implementar iniciatives i activitats alineades amb els objectius estratègics de l’organització.
 • Difondre campanyes i fer front a possibles problemes interns de discriminació sexual, mòbing, dilemes ètics, etc.
 • Representar els interessos col·lectius del personal.

REQUISITS I HABILITATS

Un director de Recursos Humans pot exercir funcions genèriques o específiques, depenent de la mida de l'empresa, però, per estar preparat per a qualsevol situació, ha de reunir una sèrie de requisits i habilitats bàsiques:

 • Tenir coneixements d’administració d’empreses.
 • Comptar amb estudis especialitzats en Recursos Humans.
 • Dots de lideratge per crear equip.
 • Generar confiança, tant entre els empleats com entre els directius de la companyia.
 • Flexibilitat per adaptar-se als canvis.
 • Mantenir-se actualitzat quant a tendències i tecnologies en RH.
 • Capacitat per detectar oportunitats i visió de futur.
 • Habilitats comunicatives (verbals i escrites) per poder transmetre la cultura corporativa.
 • Capacitat de negociació per resoldre conflictes.
 • Capacitat analítica per prendre la millor decisió en la captació, selecció i retenció de talent.
 • Habilitats interpersonals per poder relacionar-se amb una plantilla diversa.
 • Sentit ètic per tal de respectar la confidencialitat de les dades que maneja.
 • Habilitats de càlcul per poder analitzar estadístiques.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Habilitats d’organització i planificació.

SALARI D'UN DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS

La figura del director de Recursos Humans requereix una alta qualificació i, atès que en grans companyies treballa amb un alt volum de personal, el seu salari pot ser força elevat en alguns casos. Segons dades de l'INE, el salari mitjà anual d'aquest tipus de professionals a Espanya puja a uns 70.000 euros, per això és tan interessant per als que volen dedicar la seva carrera laboral a aquest camp.

FORMA'T COM A DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS

Per convertir-te en director de Recursos Humans i poder desenvolupar la teva professió amb la màxima eficiència, cal comptar amb una alta qualificació. Forma't per al teu futur amb el Màster en Direcció de Recursos Humans: Organització i Gestió del Talent que imparteix l'Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona.