Educador Sanitari

Descobreix com convertir-te en Educador Sanitari de la mà de l'IL3-UB

Un dels objectius principals d’un educador sanitari és l’ensenyament i modificació positiva de coneixements, comportaments i accions de la societat quant a hàbits de salut.

FUNCIONS

Sota l’objectiu global de promocionar i modificar hàbits de salut, les diverses funcions d’un educador sanitari poden ser:

 • Fomentar la protecció de la salut, tant individual com col·lectiva.
 • Promocionar hàbits de salut saludables i afavoridors per a la salut de les persones.
 • Prevenir accions, activitats o hàbits que posin en perill la salut de les persones.
 • Donar a conèixer els diversos professionals mèdics i les seves accions.
 • Impartir formacions de nivells diferents.
 • Utilitzar correctament els serveis públics disponibles per donar a conèixer hàbits sanitaris correctes.
 • Donar suport a campanyes sanitàries de tipologies diverses.
 • Afavorir el desenvolupament de nous hàbits relacionats amb la salut.
 • Ser part activa en la destrucció de perjudicis.
 • Apropar les persones a la comunitat sanitària.
 • Participar de la rehabilitació de persones.

REQUISITS I HABILITATS

Per poder dur a terme adequadament les seves funcions, un educador social ha de disposar dels següents requisits i habilitats:

 • Coneixement de l’entorn, tant individual com col·lectiu.
 • Habilitat per a la comunicació i el diàleg.
 • Bon treball en equip i amb grups.
 • Capacitat per conduir reunions.
 • Ser una persona organitzada, eficaç i amb bona gestió del temps.
 • Ser un professional capaç d’establir, mesurar i complir objectius.
 • Capacitat per prendre decisions pròpies.
 • Capacitat de lideratge.
 • Tenir un perfil empàtic, dinàmic i emocional
 • Comptar amb coneixements per al tractament de grups.
 • Tenir coneixements previs relacionats amb la salut, tant a escala individual com col·lectiva.
 • Conèixer diverses tècniques d’investigació per manejar correctament contextos diferents.
 • Valorar coneixements de l’àmbit de la psicologia, de la biologia i del sanejament ambiental. 

SALARI D’UN EDUCADOR SANITARI

És difícil establir un salari mitjà d’un educador sanitari, ja que és un perfil professional la retribució econòmica del qual dependrà en gran manera del lloc de treball i de la institució contractant. Avui dia, pot estar entre els 1.200 i els 1.400 € de mitjana l’any.

FORMA’T COM A EDUCADOR SANITARI

Si vols treballar com a educador sanitari i dedicar-te a la difusió de coneixements, hàbits i pràctiques entorn de la salut, consulta el nostre Màster en Infermeria Escolar. Amb ell, adquiriràs els coneixements, habilitats i instruments metodològics en salut escolar suficients per a desenvolupar intervencions de qualitat durant l'educació i assistència en el centre.