Employee experience manager

Descobreix com convertir-te en Employee experience manager de la mà de l'IL3-UB

La cultura i el rendiment empresarial pot veure’s altament influenciat per l’experiència i cicle dels empleats. Per això, treballar en cada punt i fita ajudarà a les organitzacions a comprendre el potencial i poder dels empleats per aconseguir l’èxit.

Funcions

L’employee experience manager —gestor de l’experiència de l’empleat— aporta agilitat i simplifica els processos de l’àrea de Recursos Humans, sempre que aconsegueixi ser més receptiu i centrat en els empleats. A més a més, haurà de realitzar les següents funcions:

 • Ser gestor i conductor de la millora de l’experiència dels empleats.
 • Desenvolupar i treballar l’experiència de l’empleat de forma proactiva.
 • Definir i esbrinar les necessitats a partir de dades i anàlisis prèvies.
 • Establir estratègies i eines amb les quals escoltar l’empleat.
 • Avaluar i controlar els avanços d’aquesta estratègia.
 • Mesurar, analitzar i ajustar les dades aconseguides.
 • Millorar la satisfacció dels treballadors.
 • Generar un major compromís amb l’organització mitjançant plans i estratègies alineades amb l’organització.
 • Construir ambaixadors de marca.
 • Atreure i retenir el talent.
 • Reduir costos en captació de professionals qualificats.

Requisits i habilitats

Un employee experience manager ha de comptar amb formació especialitzada en el sector i l’àrea. A més a més, ha d’estar en contínua innovació de coneixements, tècniques i eines. Altres requisits i habilitats amb els quals ha de comptar són:

 • Grau o llicenciatura en recursos humans o similar.
 • Coneixement del model de recursos humans establert i el context empresarial.
 • Coneixements bàsics d’informàtica i TIC
 • Coneixement de nous models de treball.
 • Habilitat comunicativa i de relació amb les persones.
 • Treball en equip i de manera multidisciplinària amb altres àrees.
 • Caràcter sociable, empàtic i que transmeti confiança.
 • Persona observadora i curosa amb el detall.
 • Coneixement d’una segona llengua en empreses multinacionals (altament valorable).

El salari d’un employee experience manager

El salari d’un employee experience manager dependrà en gran manera de la mida i sector de l’empresa que contracta. Actualment a Espanya el salari d’aquest perfil pot variar des dels 28.000 anuals fins als 100.000 € anuals; el sou mitjà ronda els 50.000 € anuals.

Forma’t per a ser employee experience manager

T’agradaria treballar com a employee experience manager? Llavors comptar amb una bona base de conceptes, estratègies i eines relacionades amb recursos humans suposarà una molt bona base per fer el salt i començar a millorar l’experiència dels empleats dins d’una organització. Amb el nostre programa en Employee Experience i Gestió del Talent Digital aconseguiràs definir estratègies innovadores i eficaces per millorar l’experiència i ambient laboral.