Entrenador personal

Descobreix com convertir-te en Entrenador personal de la mà de l'IL3-UB

L’entrenador personal és un professional dedicat a la salut, el benestar i l’activitat física. Així doncs, entre les seves funcions principals hi trobem el disseny de programes, la planificació d’entrenaments i la seva adaptació a les característiques i necessitats de cada persona amb la finalitat de millorar la seva condició física i nutrició.

FUNCIONS

Per poder oferir un servei personalitzat i eficaç en resultats, algunes de les funcions principals d’un entrenador personal són:

 • Avaluar l’estat físic inicial, necessitats i objectius de cada persona
 • Dissenyar un programa d’entrenament personalitzat
 • Establir objectius assolibles i realistes
 • Ensenyar i mostrar tècniques i pautes per realitzar l’entrenament correctament
 • Supervisar la realització correcta de cada exercici
 • Adaptar i variar dels entrenaments
 • Establir entrenaments progressius per millorar el nivell físic
 • Informar sobre aspectes relacionats amb la salut, la nutrició i l’activitat física
 • Aportar motivació per aconseguir els objectius i mantenir la constància
 • Realitzar controls de l’evolució
 • Oferir una dieta d’acord amb els objectius que cal aconseguir
 • Optimitzar el temps durant l’exercici per augmentar la seva eficàcia
 • Estar disponible per resoldre dubtes o fer suggeriments

REQUISITS I HABILITATS

És important saber que els requisits i habilitats d’un entrenador personal no recauen només en les seves funcions com a preparador físic, sinó que també ha d’insistir en la part motivacional i d’assessorament nutricional. Altres requisits i habilitats són:

 • Comptar amb formació específica en activitat tísica, nutrició i benestar
 • Saber escoltar per comprendre les necessitats i les competències esportives
 • Tenir capacitat per motivar durant l’exercici i posteriorment
 • Servir de suport i ajuda per aconseguir els objectius marcats
 • Emetre confiança i seguretat davant dels entrenaments marcats
 • Ser font de motivació
 • Tenir capacitat per treballar en el disseny de diferents entrenaments
 • Ser una persona disciplinada i rigorosa
 • Ser organitzat i capaç de proporcionar atenció personalitzada
 • Treballar de manera eficaç i resolutiva
 • Ser un professional polivalent i amb capacitat per adaptar-se a diferents situacions
 • Tenir bona predisposició per afrontar situacions adverses
 • Ser tolerant i estar predisposat a emfatitzar amb diferents circumstàncies
 • Ser una persona positiva i ajudar a aconseguir progressos i èxits

SALARI D’UN ENTRENADOR PERSONAL

La creixent demanda pels entrenaments personals ha provocat que el sou d’aquests professionals també hagi variat de la mateixa manera que ho ha fet la seva oferta. A trets generals, a Espanya, el sou mitjà anual es troba al voltant dels 18.000 € bruts si es compta amb una experiència mitjana. En cas de comptar amb una formació específica i experiència demostrable, la tarifa d’una classe particular pot rondar els 50 € per persona.

FORMA’T COM A ENTRENADOR PERSONAL

Si t’agrada el món de l’activitat física i vols contagiar aquest sentiment a altres persones que estan intentant assolir els seus objectius, ser entrenador personal és la professió que busques.

És fonamental que un entrenador personal, en tractar-se d’un professional de l’activitat física, també compti amb formació específica i de qualitat relacionada amb el món de l’esport, de la nutrició i del benestar físic. Per això, en IL3-UB oferim un complet Màster en Nutrició i Alimentació, en el qual han intervingut més de 40 prestigiosos professionals del món de la nutrició per a especialitzar-se com a expert en activitat física i salut, una formació dissenyada i orientada per a adquirir les competències i coneixements necessaris per a avaluar els hàbits alimentaris a nivell individual i col·lectiu.