Especialista en inbound marketing

Descobreix com convertir-te en Especialista en inbound marketing de la mà de l'IL3-UB

L’inbound marketing aconsegueix atraure clients i millorar la notorietat d’una empresa a través d’una comunicació i tècniques no intrusives. A més a més, es qualifica el lead i es realitza contingut de valor enfocat a les necessitats de possibles clients futurs. Per això, un especialista en inbound marketing pot convertir-se en una peça fonamental a l’hora d’aportar valor dins de l’organització.

Funcions

Fer dur a terme exitoses estratègies i campanyes d’inbound marketing, és necessari comptar amb un especialista en la matèria que faci les següents funcions:

 • Aconseguir convertir potencials clients
 • Fidelitzar els nous clients
 • Retenir els clients ja existents
 • Dominar diverses eines d’automatització de màrqueting per dissenyar i activar les estratègies d’inbound marketing
 • Definit i executar l’e-mail marketing seguint els valors i objectius de l’inbound
 • Aportar solucions a través de les dades obtingudes
 • Executar noves accions d’inbound marketing que continuï fent créixer el negoci i aportant notorietat
 • Gestionar i definit continguts rellevants pels usuaris i que aportin valor
 • Aprofitar i cuidar la base de dades obtinguda
 • Estalviar costos per poder invertir-los en noves accions
 • Aportar una visió estratègica al negoci
 • Optimitzar els continguts i saber quins continguts són els idonis en cada moment
 • Adaptar els continguts a diversos formats i plataformes
 • Contribuir al procés editorial per garantir el compliment dels valors i objectius de la marca
 • Identificar àrees d’oportunitat per la conversió
 • Redacció de continguts amb el fi d’aconseguir els objectius de trànsit i clients potencials establerts
 • Publicar articles a CMS utilitzant pràctiques de SEO
 • Treballar amb col·laboracions externes
 • Seguir i generar informes de resultats

Requisits i habilitats

Per a ser un bon especialista en inbound marketing s’ha de comptar amb qualitat com l’organització, la capacitat analítica i la capacitat resolutiva. A més a més, haurà de comptar amb:

 • Formació especialitzada en màrqueting digital i estratègies d’inbound marketing
 • Facilitat per dominar eines específiques per al disseny de campanyes d’inbound marketing
 • Visió estratègica
 • Capacitat per l’aprenentatge de nous conceptes, estratègies i conceptes
 • Experiència en redacció i edició de continguts
 • Coneixements sobre posicionament web: pràctiques de SEO i SEM
 • Habilitats en sistemes de gestió de contingut
 • Coneixement en Google Analytics i eines d’investigació SEO com Google Keyword Planner o SEMrush
 • Facilitat per treballar en equip
 • Capacitat per prioritzar tasques i establir terminis d’entrega
 • Perfil creatiu i innovador

El salari d’un especialista en inbound marketing

L’experiència, la mida de l’empresa i els resultats acostumen a determinar el salari d’un professional, però el sou mitjà d’un especialista d’inbound marketing oscil·la entre els 25.000 i els 46.000 euros bruts anuals.

Forma’t per a ser un especialista en inbound marketing

Si t’agradaria formar-te com a especialista en inbound marketing, el Postgrau en Màrqueting Digital de l’IL3-UB conté les metodologies i informació necessària per aconseguir aprendre com crear i implementar una estratègia inbound.