Fisioterapeuta

Descobreix com convertir-te en Fisioterapeuta de la mà de l'IL3-UB

Un fisioterapeuta és un professional de la salut que ofereix tractaments terapèutics i de rehabilitació per diagnosticar, prevenir i tractar símptomes de diverses molèsties.

Funcions

Els fisioterapeutes són especialistes en tractaments terapèutics, duent a terme diverses funcions com:

 • Realitzar tècniques i tractaments de rehabilitació
 • Formar part d’equips multidisciplinaris
 • Realitzar proves i valoracions mèdiques
 • Seguir i avaluar sobre l’evolució del tractament aplicat
 • Avaluar i informar l’aplicació del tractament
 • Conèixer els recursos propis disponibles
 • Participar en sessions de treball amb el fi d’augmentar coneixements
 • Assessorar sobre pautes de mobilitzacions i tècniques fisioterapèutiques
 • Dissenyar i implementar tractaments personalitzats a cada pacient
 • Llegir i interpretar informes mèdics per dur a terme el tractament més eficaç
 • Avaluar la mobilitat del pacient
 • Efectuar diversos exercicis amb cada pacient
 • Conèixer les últimes tècniques en el camp de la fisioteràpia

Requisits i habilitats

Per a ser fisioterapeuta es requereix algunes habilitats especials per desenvolupar les funcions de manera professional: 

 • Formació específica en teràpia ocupacional o fisioteràpia
 • Habilitat de comunicació
 • Empatia per connectar amb els pacients
 • Empatia, compassió i altruisme
 • Destresa manual i força física
 • Ètica i gran compromís

El salari d’un fisioterapeuta

A Espanya un fisioterapeuta pot guanyar de mitjana entre 1.200 i 1.800 euros al mes aproximadament segons les seves funcions. Anualment pot arribar de mitjana als 18.000 euros bruts.

Forma’t per a ser fisioterapeuta

És indispensable que un fisioterapeuta compti amb estudis en fisioteràpia, teràpia física o estudis equivalents. A més a més, és molt important tenir en compte que tots els professionals han d’actualitzar els seus coneixements constantment.

Per això, a l’IL3-UB oferim formacions de qualitat com el nostre Màster en Gestió de Centres i Serveis de Salut amb el que adquiriràs els coneixements necessaris per convertir-te en un professional de salut.