Gestor d'inclusió laboral

Descobreix com convertir-te en Gestor d'Inclusió Laboral de la mà de l'IL3-UB

Als departaments de recursos humans de moltes empreses cada cop és més habitual la figura del gestor d'inclusió laboral, un perfil que s'encarrega de garantir les mateixes oportunitats professionals per a tots els treballadors. Això implica millorar la inclusió i la diversitat dins l'organització, tant pel que fa a la contractació com a la retenció de talent.

FUNCIONS

Un gestor d'inclusió laboral ha de fomentar processos d'inclusió a l'empresa; per fer-ho, ha de complir les funcions principals següents:

 • Desenvolupar l’estratègia d’inclusió laboral de l’empresa.
 • Coordinar plans d’inclusió laboral.
 • Analitzar la situació de l’empresa en matèria d’inclusió laboral.
 • Fer un diagnòstic per poder aplicar els ajustaments necessaris.
 • Impulsar canvis culturals a les organitzacions per fomentar la inclusió efectiva de treballadors.
 • Adoptar mesures concretes que facilitin la inclusió laboral i la diversitat.
 • Adaptar les polítiques d’inclusió laboral de l’empresa a la normativa vigent.
 • Fer-ne seguiment i avaluar el progrés en matèria d’inclusió laboral.
 • Incloure polítiques de contractació i promoció interna que fomentin la diversitat, la inclusió i l'equitat.
 • Fer revisions periòdiques dels plans d'inclusió per millorar-los.
 • Conéixer el grau de satisfacció dels treballadors amb les polítiques d'inclusió de l'empresa mitjançant enquestes i entrevistes.

REQUISITS I HABILITATS

Per poder complir totes les responsabilitats que el lloc de gestor d'inclusió laboral implica, un professional amb aquest perfil ha de reunir una sèrie de requisits i habilitats com ara:

 • Formació com a especialista en recursos humans.
 • Formació específica com a gestor d’inclusió laboral.
 • Coneixement de les tècniques i conceptes relacionats amb la inclusió laboral i la diversitat.
 • Capacitat per treballar en equip i en coordinació amb altres departaments.
 • Capacitat d’escolta activa per resoldre les preocupacions dels treballadors.
 • Habilitats comunicatives per poder transmetre la importància de la inclusió a l'entorn laboral.
 • Capacitat de persuasió per impulsar canvis culturals a les organitzacions.
 • Coneixement de la normativa laboral en matèria d’inclusió, diversitat i equitat.
 • Capacitat crítica i analítica per poder aplicar els canvis necessaris a les polítiques d'inclusió d'una organització.
 • Empatia per conèixer i comprendre les inquietuds de tots els treballadors.
 • Competències tecnològiques per poder utilitzar eines d'anàlisi i interpretació de dades en fer informes, avaluar el compliment dels objectius marcats, etc.

SALARI D'UN GESTOR D'INCLUSIÓ LABORAL

Un gestor d'inclusió laboral és un professional amb una qualificació molt específica, i té un perfil professional que a Espanya encara és poc comú, la qual cosa significa que se’l remunera amb un salari força competitiu. De mitjana, el salari d'un professional de recursos humans al nostre país oscil·la entre els 25.000 i els 40.000 euros anuals, per la qual cosa, atès que es tracta d’un lloc molt més especialitzat, aquesta xifra es podria superar.

FORMA'T COM A GESTOR D'INCLUSIÓ LABORAL

Si vols treballar com a gestor d'inclusió laboral, necessites reunir els coneixements i les habilitats necessaris per complir totes les responsabilitats associades al lloc. Per això, formar-te com Expert en Diversitat i Inclusió a les Organitzacions a l'Institut de Formació Contínua Il3 de la Universitat de Barcelona et pot obrir les portes a noves oportunitats professionals en l'àmbit dels recursos humans i la inclusió, la diversitat i l'equitat laboral.